Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 25.4.2016

Bahrain: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget fortfarande instabilt. Följ med det politiska läget i Bahrain och närregionen. Var beredd på långa väntetider då du anländer till landet.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Bahrain är fortsättningsvis instabil. Det förekommer fortfarande demonstrationer i olika delar av landet. Förutom i byarna kring huvudstaden Manama förekommer demonstrationer också i stadens centrumområde. De som reser till Bahrain bör sätta sig in i situationen i landet och närområdet, samt beakta möjligheten av demonstrationer och säkerhetsoperationer i landet.

Västerländska resenärer ska förbereda sig på att allas pass samlas in för att granskas på flygplatsen i Manama, och det kan enligt erfarenhet räcka ett par timmar. Myndigheterna har inte uppgett orsaken till denna åtgärd.

De som befinner sig i landet bör undvika områden där det sker sammandrabbningar och vara försiktiga i synnerhet på offentliga platser och på landsvägarna. Man ska också undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Beakta dessutom risken för terrorism.

Det finns ingen finsk ambassad eller finskt konsulat i Bahrain. Ytterligare information fås av Finlands ambassad i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Brottsligheten

Det förekommer förhållandevis lite brottslighet i landet. Turister bör ändå vara försiktiga.

Hälsoläget

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Bahrain är ett muslimskt land, där man bör beakta de etikettregler som islam påbjuder. Det är skäl att uppträda återhållsamt och undvika alltför avslöjande klädsel. Straffen för innehav av narkotika är stränga. Homosexuellt beteende är straffbart.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Ta reda på uppdaterade inresebestämmelser av Bahrains myndigheter. Här hittar du information om turistvisum: http://www.evisa.gov.bh/.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Abu Dhabi

Al Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES
+971 263 289 27


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 25.4.2016

Takaisin ylös