Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 16.2.2018

Etiopien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Finländska medborgare som är bosatta i Etiopien eller som tänker resa dit uppmanas vara försiktiga i hela landet på grund av säkerhetsläget. Undvik stora folksamlingar och sväng om vid eventuella vägspärrar. Det förekommer en risk för terrorism. Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsen mot Eritrea, Somalia och Sydsudan.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

Lokala sammandrabbningar kan förekomma och det kan förekomma olika typer av vägspärrar. Under den senaste tiden har det förekommit våldsamma sammandrabbningar som krävt dödsoffer särskilt i regionerna Oromia, Amhara och Somali. Mobila internetanslutningar fungerar tidvis opålitligt, särskilt utanför huvudstaden.
Landet är drabbat av torka, särskilt delstaten Afari och regionen Somali.

Allmänna säkerhetsläget

Det förekommer interna oroligheter och konflikter mellan etniska grupper. Spänningarna har tidvis tagit sig uttryck i demonstrationer och våldsamheter.

Gränsen mellan Eritrea och Etiopien av avstäng på grund av att den är farlig. Undvik att röra dig närmare än 50 km från gränsen i regionerna Tigray och Afar. I december 2017 skjöts en utländsk turist i närheten av vulkanen Erta Ale. Anlita en officiell resebyrå om du ska resa i området. Det finns också farliga områden i delstaterna Somali och Gambela Hizboch. Gränområdena mot Kenya, Somalia, Sudan och Sydsudan är delvis minerade och bör undvikas.

Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott, folksamlingar och allmänna transportmedel, t.ex. minibussar. Offentliga platser eller evenemang som frekventeras av västerlänningar och ortsbor kan bli föremål för terrorism (exempelvis hotell, restauranger, barer, supermarkets, köpcenter, religiösa byggnader och sportevenemang).

Sporadiska bombdåd har förekommit i Etiopien på senare år. De etiopiska myndigheterna uppmanar till försiktighet.

Vi rekommenderar att resenärer följer ambassadens Facebooksida och webbplats.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i jämförelse med många andra afrikanska länder, men antalet fickstölder och fall av misshandel i samband med egendomsbrott har ökat och blivit våldsammare. Särskilt i Addis Abeba på de områden där det rör sig turister kan man råka ut för ficktjuvar. Ha inte smycken och värdeföremål synliga. Var allmänt vaksam och undvik att röra dig ensam utomhus när det är mörkt.

Då och då blir turister utsatta för beväpnade rån eller bilkapningar. Brotten har inträffat i olika delar av landet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägstrafiken är farlig eftersom både vägar och bilar är i dåligt skick och trafikkulturen kaotisk. I mörkret borde man inte köra bil alls utanför städerna eftersom bilisterna inte använder körljus och det kan finnas boskap på vägarna. Huvudvägarna norrut (Bahir Dar) och söderut (Djibouti, Awassa) från Addis Abeba är i relativt gott skick, övriga vägar är dåliga. Vägspärrar kan förekomma. Under regnperioden från juni till september kan delar av vägarna bli översvämmade.

På grund av långa avstånd och dåliga vägar lönar det sig att planera sin resa och sina övernattningar på förhand. Tänk på att det tidvis kan vara svårt att få tag på bränsle utanför huvudstadsområdet, särskilt på mindre orter. Att använda lokala resebyråers chaufförer och fordon kan vara riskabelt på grund av fordonens eller förarnas skick och/eller körerfarenhet.

Hälsoläget

Sjukvården är inte på västerländsk nivå. I Addis Abeba finns några kliniker som håller rimlig nivå. Det är bäst att ta med sig de vanligaste medicinerna i bagaget. Observera att till exempel huvudstaden Addis Abeba ligger på hög höjd.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Tanzania är homosexualitet ett brott och par av samma kön bör undvika offentliga ömhetsbetygelser.

Det är förbjudet att fotografera militära mål, broar och premiärministerns tjänstebostad.

Birr, Etiopens valuta, får inte föras ut ur landet. Använd dina birr eller växla dem till en annan valuta innan du lämnar landet. Valuta kan växlas vid alla bankkontor. Det är bra att komma ihåg att inofficiell valutaväxling strider mot etiopisk lag och kan leda till att man arresteras.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Addis Abeba

Fitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No. 436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA
+251 114 704 390

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 16.2.2018

Takaisin ylös