Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 22.12.2017

Tjeckien (Tjeckiska republiken): resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Täckande reseförsäkring behövs. Se upp för ficktjuvar och väskryckare, särskilt på vissa spårvägslinjer.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Tjeckien är ett relativt tryggt resmål. Den som tänker stanna i landet en längre tid uppmanas att ge sina kontaktuppgifter till Finlands ambassad.

Brottsligheten

Prag lider av samma säkerhetsproblem som storstäder i allmänhet. Berusade turister är ett lätt mål för tjuvar. Det finns ficktjuvar och väskryckare på turisttäta platser och på flygplatsen, huvudjärnvägsstationen, restauranger och i kollektivtrafiken. Lämna inte jackan utan uppsikt i garderoben eller på stolryggen på restauranger om du har passet, plånboken eller något annat värdefullt i fickorna.

Säkerhetsrekommendationer från det tjeckiska inrikesministeriet till utländska besökare:

Parkera bilen enbart på bevakade parkeringsplatser.
Lämna aldrig värdeföremål eller pengar i bilen.
Bär så lite kontanter som möjligt på dig då du rör dig ute på stan. Håll pengarna och kreditkorten på skilda ställen för att minimera eventuell skada.
Lämna aldrig er väska utom synhåll.
Växla inte pengar på andra ställen än i banker och officiella växelkontor.
Se upp för svindlare som uppträder som poliser. Polisen har inte rätt att inspektera någons pengar på gatan.
Var försiktig beträffande nya bekantskaper. Lämna aldrig era drycker obevakade om ni rör er i nattlivet, knock out-droppar har förekommit.

Enligt tjeckisk lag måste en utlänning kunna styrka sin identitet och nationalitet på begäran. För det krävs ett pass eller giltigt identitetskort som har utfärdats av polisen och som berättigar till resa in i och ut ur landet.

Det är bra att ha kopior av de viktigaste dokumenten, så som pass, kreditkort och flygbiljetter, som man förvarar åtskilda eller i skannad form.

Om polisen bötfäller resenärer i oklara situationer, och bötessumman är tillräckligt stor, lönar det sig att betala böterna på polisstationen. Bötesbeloppet är detsamma oberoende av om det betalas direkt på gatan eller på polisstationen. Se också till att få ett kvitto på betalningen.

Vid Vaclav-platsen finns Centrum Police Station som har öppet dygnet runt och där det talas engelska och tyska. Adressen är Jungmannovo namesti 9, Praha 1 (metro: Mustek).

Viktiga telefonnummer:
Polis tel.158
Brandkår tel. 150
Ambulans tel.155
Allmänt nödnummer 112
Hittegods, Karoliny Svetle 5, Praha 1, tel. 22423 5085
Yellow Angels; vägtjänst dygnet runt, tel. 1230

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

På Tjeckiens landsvägar finns det skäl att vara vaksam. Överhastighet är vanligt och allvarliga trafikolyckor sker ofta, enligt europeisk måttstock. Huvudvägarna är oftast i gott skick.

Den tjeckiska trafiklagen tillåter inte att man kör påverkad av alkohol - nolltolerans råder. I Prag är gatorna huvudsakligen i gott skick men i den gamla delen är de belagda med kullersten.

Naturförhållanden

Översvämningar förekommer i Tjeckien särskilt på sommaren. Aktuell information om översvämningsläget finns på adressen http://www.voda.gov.cz/portal/en/

Det finns risk för snöskred i bergstrakterna på vintern.

Hälsoläget

En täckande resenärsförsäkring är nödvändig. Kontrollera vad din reseförsäkring täcker innan du reser. Det är dyrt och svårt att arrangera transport hem vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring.

Då marken inte är frusen finns det rikligt med fästingar i Tjeckien, framför allt i Prag. Se upp för dem i naturen och parkerna.

Resenärer i EU- och EES-området är berättigade till sjukvård i akuta fall med det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card) som beviljas av FPA: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet
Det är bra att ta med sig kontanter om man ska till en läkarmottagning.

I Prag finns några sjukhus och en del små privata kliniker där man klarar sig på engelska eller tyska.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Rörelsehindrade beaktas inte i lika hög grad i Tjeckien som till exempel i Finland. En del av de allmänna kommunikationsmedlen är av låggolvsmodell.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Prag

Hellichova 1
11800 PRAGUE 1
CZECH REPUBLIC
+420 251 177 251
www.finland.cz
www.facebook.com/FinnishEmbassyPrague
http://www.twitter.com/FinEmbPra

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 22.12.2017

Takaisin ylös