Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Ulkoministeriöläisten kirjoitukset mediassa, 4.5.2017

Soini ja Wallström: Tavoitteenamme ydinaseista vapaa maailma

Maamme haluavat vahvistaa ydinsulkusopimuksen täytäntöönpanoa ja toimivat sen eteen, että kaikki valtiot liittyisivät sopimukseen, kirjoittavat ulkoministerit Timo Soini ja Margot Wallström Hufvudstadsbladetissa 3.5.2017.

Vuonna 2020 ydinsulkusopimus (NPT) täyttää 50 vuotta. Tällä viikolla Wienissä käynnistyvät tuolloin pidettävän tarkastelukonferenssin valmistelutyöt. Suomi ja Ruotsi toimivat aktiivisesti sekä valmistelujen että tarkastelukonferenssin aikana.

Paljon on pelissä, ja haasteet ovat suuria. Kansainvälinen tilanne on kireä, ja vastakkainasettelu suurvaltojen välillä on lisääntynyt. Ydinsulkusopimus on tärkein työkalumme pyrkimyksessämme estää uusia valtioita hankkimasta ydinaseita. Maamme haluavat vahvistaa sopimuksen täytäntöönpanoa ja toimivat sen eteen, että kaikki valtiot liittyisivät sopimukseen.

Sopimus nojaa kolmeen pilariin:

  • Ensimmäisessä pilarissa kielletään tunnustettujen ydinasevaltioiden (Yhdysvallat, Venäjä, Iso-Britannia, Ranska ja Kiina) ydinaseiden luovuttaminen ydinaseettomille valtioille. Ydinaseettomat valtiot puolestaan lupaavat olla hankkimatta ydinaseita.
  • Toisessa pilarissa tunnustetaan kaikkien valtioiden oikeus käyttää ydinenergiaa rauhanomaisiin tarkoituksiin. Samalla maat sitoutuvat avaamaan siviilikäytössä olevat ydinenergialaitoksensa kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastuksille.
  • Kolmannessa pilarissa kaikki valtiot sitoutuvat toimimaan yleisen ydinaseriisunnan puolesta.

Sopimus on palvellut ihmiskuntaa hyvin. Sopimuksen voimaantulon jälkeen uusien ydinasevaltioiden määrä on rajoittunut neljään (Intia, Pakistan, Israel ja Pohjois-Korea). Yhteensä 189 maata on liittynyt sopimukseen. Kuvitelkaa sitä painajaista, että ydinasevaltioita olisi tusinoittain ja monella epävakaalla hallinnolla lisäksi ydinaseita käytettävissään!

Kaikkia sopimuksen velvoitteita ei kuitenkaan ole täytetty. Ydinaseista vapaa maailma näyttää valitettavasti yhä kaukaiselta haaveelta. Yhdysvallat ja Venäjä ovat pienentäneet asevarastojaan huomattavasti, mutta mailla on kuitenkin edelleen niin paljon ydinaseita, että koko maapallon elämä, sellaisena kun me sen tunnemme, voitaisiin tuhota täysin.

Aiempien tarkastelukonferenssien aikana ydinasevaltiot ovat lupautuneet vähentämään aseidensa määrää ja ryhtyä toimenpiteisiin vähentääkseen ydinaseiden asemaa sekä niistä johtuvaa uhkaa. Sen sijaan, että maailma etääntyisi ydinaseista, onkin meneillään ydinaseiden nykyaikaistamisvaihe, ja siellä täällä on lausuttu jopa ydinaseiden tosiasiallisesta käytöstä.

Kehotamme ydinasevaltioita toteuttamaan aiemmat lupauksensa sekä tekemään uusia sitoumuksia strategisten ja taktisten ydinaseiden vähentämiseksi.

Tulemme korostamaan ydinasevaltioiden omien ydinaseiden valmiustason vähentämisen tärkeyttä välttääksemme tilanteen, jossa ydinaseita käytettäisiin vahingossa. Toinen asettamamme vaatimus on, että kaikki maat ratifioisivat täydellisen ydinkoekieltosopimuksen, jotta se lopulta voisi tulla voimaan, kaksikymmentä vuotta sen neuvotteluiden päättymisestä.  Toivomme myös, että ydinasevaltiot antaisivat sitovat lupauksensa siitä, etteivät ne tule käyttämään ydinaseita ydinaseettomia valtioita vastaan. Todentamisen tärkeys tulee korostumaan, samoin kuin maidemme alan osaaminen.

Tieto siitä, että joka kerta kun ydinasetta käytetään, sillä on tuhoisat humanitaariset seuraukset, sekä ydinasevaltioiden heikko kyky vähentää ydinaseidensa merkitystä johti viime syksynä siihen, että YK-jäsenmaiden enemmistö päätti aloittaa neuvottelut ydinaseiden kieltämiseksi.

Neuvotteluiden hyödystä ollaan eri mieltä, ja myös maidemme näkökannat eroavat toisistaan. Olemme kuitenkin samaa mieltä siitä, että tämä ei saa vaikuttaa ydinsulkusopimuksen perustavanlaatuiseen rooliin aseidenriisunnan ja asesulun eteen tehtävässä globaalissa yhteistyössä.

Ydinsulkukonferenssin aikana tulemme edistämään molemminpuolista kunnioitusta ja ymmärrystä painottavaa keskusteluilmapiiriä. Tämä lisää onnistumisen mahdollisuutta. Tarvitsemme onnistumisia saavuttaaksemme tavoitteemme – ydinasevapaan maailman!

Timo Soini
Suomen ulkoministeri

Margot Wallström
Ruotsin ulkoministeri

Kirjoitus on julkaistu Hufvudstadsbladetissa 3.5.2017

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.5.2017

Takaisin ylös