Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Nyheter, 16.6.2017

I Kenyas politik finns en beställning för mer kvinnor

Om kvinnorna fick mera politisk makt, skulle många saker i Kenya ändras. Det tror de kvinnliga kandidaterna i valet i augusti, vilkas mål stöds av Finland.

Kenya, som stoltserar med snabb ekonomisk tillväxt och en medelklass på frammarsch, är fortfarande ett fattigt och mycket ojämlikt land. I augusti väljs ny president, nytt parlament och distriktsfullmäktige i landet.

Priscilla Muema Mumba, som kandiderar till fullmäktige i Mombasa, har för avsikt att driva saker som är viktiga för kvinnor i politiken. Sådana är rätten att äga mark och vattenförsörjningen och dylika praktiska saker.

Pricilla Mumba
”I Kenya tror kvinnorna inte att en kvinna kan vara ledare och därför röstar de inte på oss”, säger Priscilla Muema Mumba som kandiderar till fullmäktige i Mombasa. Bild: Juho Paavola.

”Om jag blir vald, vet jag att det motiverar också de allra fattigaste kvinnorna. Jag berättar för människor att det lönar sig att rösta på mig, eftersom jag känner era problem och vill lösa dem”, säger Mumba.

”Om det fanns flera kvinnor bland beslutsfattarna, skulle kvinnornas saker avancera i Kenya. Nu måste vi be männen rösta för våra egna initiativ, med klent resultat”, berättar Hamisa Zaja, som också är kandidat till fullmäktige i Mombasa.

Politiska dockor

I Kenya är det partierna som ställer upp alla kandidater i valen, och kvinnornas frammarsch snubblar ofta redan på det interna maktspelet i partiet.

”Som kvinnor blir vi tvungna att först slåss om en plats i våra egna partier, där männen gaddar sig samman. I partierna behandlas vi som dockor, och i allmänhet vill man ha med bara svaga kvinnliga kandidater. Det enda sättet för kvinnorna att avancera är att hålla ihop över partigränserna”, tror Muema Mumba.

Enligt båda kandidaterna sitter fördomarna mot kvinnliga kandidater djupt rotade. Kvinnorna saknar också resurser för att föra valkampanjer, och utan pengar kan man inte bli vald. Partiernas medlemsavgifter är höga och det är dyrt att registrera sig som kandidat. Visserligen får kvinnor rabatt på kandidatavgiften i de flesta partierna.

Hamisa Zaje
Hamisa Zaja kandiderar till distriktsfullmäktige i Mombasa. I de tidigare valen stupade hennes möjligheter att bli nominerad till kandidat på bristen på resurser. Bild: Juho Paavola.

”I flera områden får kvinnorna inte ens röra sig ensamma, när och hur kan man då samla röster? Jag tänker själv föra min kampanj på samma ställen som männen, det är enda sättet att lyckas”, säger Muema Mumba.

Finland har länge understött främjandet av flickors och kvinnors rättigheter i Kenya. Kvinnornas kunnande har förbättrats för att de ska ha bättre möjligheter att avancera i politiken. Målet är att i valen i augusti få in flera kvinnor i parlamentet och distriktsfullmäktige. Nu finns det 68 kvinnliga ledamöter i Kenyas parlament med 350 platser. I distriktsfullmäktige i Mombasa sitter 27 män och endast tre kvinnor.

Efter interna förhandsval inom partierna ser kandidatnomineringen på nationell nivå mera lovande ut för kvinnorna i år än under det senaste valet 2013.

Kontroll på våldet

I Afrikas största stadsslum, Kibera, upplever kvinnorna våld men de får också stöd och rättshjälp.

”Kenya har sedan år 2010 haft en mycket progressiv grundlag. Vi har en bra lag som skyddar oss, men den måste också fås att fungera”, betonar juristen Beatrice Njeri. Hon leder en grupp som ger kvinnor rättshjälp i slummen i Kibera.

Beatrice Njeri
Beatrice Njeri hjälper också kvinnor, vilkas män har lämnat familjen, och tvister om underhållsbidrag förs vid behov till domstolen. Bild: Juho Paavola.

I Kibera görs det årligen cirka 100 anmälningar om sexuellt våld, men Njeri tror att det rätta talet är mycket större.

”Kvinnor som har upplevt familjevåld eller sexuellt våld kommer och pratar med oss, vi samlar tillsammans in bevis och förbereder målet för domstolen. Vi stöder offren under hela rättsprocessen, som kan räcka tre år. Ofta ger offren upp mitt i, för färden till domstolen är tung.”

Domarna skärps

”I slummen bor man trångt, familjerna är stora och bostäderna nära varandra. Eftersom många kvinnor är arbetslösa, och det är männen som hämtar in pengar till hushållet upplever de att de råder över allt”, berättar Njeri om bakgrunderna till våldet.

Kibera 2
Kiberas befolkning lever under gränsen för fattigdom. En genomsnittlig familj består av sju personer och bor i ett enda rum. Bild: Juho Paavola.

I fjol nådde 200 fall domstolen, och också domarna har skärpts. Nyligen fick rektorn i en skola en dom på 15 år för våldtäkt.

Njeri upplever att hon har lyckats, när den skyldiga har dömts och våldsoffret kan återvända till sitt samhälle. Utnyttjaren är emellertid ofta någon i den egna familjen eller i grannskapet, och då kan man inte återvända till sitt hem.

”Vi saknar i högsta grad ett ställe, där offren för våld kan bo medan rättsprocessen pågår.”

Beatrice Njeri, som blev klar med sin juristexamen för fyra år sedan, var kommersiell jurist i två år före det nuvarande arbetet.

”Bytet av arbetsplats var en enorm omställning, men det lönade sig att göra bytet. Jag vill hjälpa kvinnorna i Kibera, för jag känner att jag verkligen åstadkommer något här”, säger Njeri.

Outi Einola-Head

Skribenten är informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning

Finland främjar kvinnornas och flickornas ställning i Kenya

  • När kvinnor får en bättre ställning minskar fattigdomen och den ekonomiska tillväxten ökar och samhället blir mer jämlikt

  • I landprogrammet för utvecklingssamarbetet mellan Finland och Kenya betonas jämställdhet. Programmets mål är att beakta könsfrågor i lagstiftningen och planeringen samt att förebygga våld mot kvinnor.

  • Med fyra miljoner euro stöder Finland FN:s kvinnoorganisation UN Womens verkställande av en landsstrategi för Kenya åren 2016–2019. Stödet riktas till främjandet av kvinnors politiska delaktighet samt till främjandet av jämställdhet i planering och budgetering.

  • Finland stöder bekämpningen av våld mot kvinnor i slummen i Kibera med 269 000 euro via CREAW-organisationen (Centre for Rights Education and Awareness).

..

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.6.2017

Takaisin ylös