Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 20.9.2017

Högnivåveckan i FN:s generalförsamling för samman världens ledare

Förenta nationernas 72:a generalförsamlings högnivåvecka startade tisdagen den 19 september. Hela världens uppmärksamhet är riktad mot talen och evenemangen i FN denna vecka.

UKKMI-kansalaisjärjestökuuleminen
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och biträdande chefen för politiska avdelningen Timo Kantola. Foto: Christa Haag.

Årets session kommer att vara exceptionellt intressant eftersom det är den nya reformvänliga generalsekreteraren António Guterres första. Till spänningen i generalförsamlingen bidrar även Förenta staternas president Donald Trump som kritiserat FN och hotat skära ned organisationens finansiering. Trump har också förverkligat vissa av sina hot, bland annat har han avslutat finansieringen till FN:s befolkningsfons UNFPA.

Det årligen återkommande diskussionsmötet med finländska civilsamhällesorganisationer (CSO) inför högnivåveckan i FN:s generalförsamling ordnades på utrikesministeriet den 13 september. Företrädare för 25 organisationer deltog i diskussionsmötet med utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Biträdande chefen för politiska avdelningen Timo Kantola var ordförande. Enligt en etablerad praxis ingår det tre CSO-representanter i Finlands delegation. Det ingår också ungdomsrepresentanter.

 Finland prioriterar jämställdhet och fredsmedling

Minister Mykkänen inledde tillställningen med att berätta om prioriteringarna i Finlands program för högnivåveckan. Republikens president Sauli Niinistö leder Finlands delegation och håller Finlands anförande under generaldebatten onsdagen den 20 september. Mykkänen framhöll vikten av jämställdhetsåtgärder, som också är en av prioriteringarna i programmet för Finlands delegation. I år fokuserar minister Mykkänens program särskilt på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och dessa rättigheter stöder också flickors skolgång och sysselsättning. I programmet fokuserar Mykkänen också på reformen av FN:s system för utvecklingssamarbete och på genomförandet av Agenda 2030.

President Niinistö och minister Mykkänen deltar i mötet Zero Emission Summit som betonar medborgarnas roll i att nå målsättningarna i Paris klimatavtal. President Niinistö och utrikesminister Timo Soini deltar i ett högnivåmöte om förebyggande av sexuella trakasserier som FN:s generalsekreterare står värd för, och i ett möte om FN-reformen med Förenta staternas president Donald Trump som värd. Minister Soinis program präglas av konfliktförebyggande och fredsmedling i FN:s verksamhet. Tillsammans med Turkiets utrikesminister står Soini värd för ett ministermöte i medlingsgruppen Friends of Mediation.

Reformen väcker debatt

CSO:erna tog upp viktiga diskussionsämnen, bland annat jämställdhet och avtalet om förbud av kärnvapen. Kvinnoorganisationernas centralförbund och Befolkningsförbundet framhöll åtgärder för att främja jämställdhet, och ministerns program fick beröm för inriktningen på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. CSO:erna var också nöjda över att ministern involverat organisationer och särskilt ungdomar i delegationen. Kyrkans Utlandshjälp framhöll vikten av utbildning. FN-förbundet och föreningen Kehys betonade engagemanget i Agenda 2030. Centralförbundet för barnskydd lyfte fram behovet av att trygga barnens rättigheter i flyktingsammanhang.

Mykkänen-kansalaisjärjestökuuleminen
Företrädare för 25 organisationer deltog i diskussionsmötet Foto: Christa Haag.

Förenta staternas förändrade linje i FN skapar oro bland CSO:erna. Nedskärningarna som drabbat organisationerna har också orsakat osäkerhet kring finansieringens kontinuitet och länders vilja att förbinda sig till överenskomna planer. De flesta organisationerna framhöll vikten av FN-reformen som ett led i att lösa problemen. FN måste kunna förebygga konflikter och placera de mänskliga rättigheterna i centrum för sin verksamhet. FN-reformen blev ett av de främsta samtalsämnena under diskussionsmötet eftersom den ligger högt på generalsekreterarens agenda. Guterres är inte den första generalsekreteraren som försökt genomföra reformer i FN-systemet. Understatssekreterare Elina Kalkku lyfte emellertid fram att det inte finns något bättre tillfälle för reformer än just när en ny generalsekretetrare tillträtt. Guterres har lång erfarenhet av arbete inom FN och har lyft fram reformen som sin prioritet.

Annika Manninen                                                                                                             Skribenten är praktikant vid utrikesministeriets enhet för FN och allmänna globala ärenden

Takaisin ylös