Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 21.9.2017

Rätten till familjeplanering och trygg abort ingen självklarhet

Finland är med i rörelsen She Decides som grundats för att trygga finansieringen till kvinnors och flickors hälsovård.

She Decides ryhmäkuva
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen var värd för mötet tillsammans med Sydafrikas hälsominister Aaron Motsoaledi och chefen för den mexikanska familjeplaneringsorganisationen Mexifam Victoria Fuentes. Foto: Henri Salonen.

Inte långt efter att Donald Trump blev president återinförde hans förvaltning den så kallade Mexico City policyn (MCP eller Global Gag Rule). Denna bestämmelse hindrar civilsamhällesorganisationer utanför USA att ta emot pengar av USA:s regering om de erbjuder trygga aborter eller ens information om reproduktiv hälsa eller familjeplanering.

Efter detta har USA:s förvaltning ytterligare begränsat finansieringen. Till exempel drogs finansieringen till FN:s befolkningsfond UNFPA in helt. USA:s finansiering av utvecklingssamarbete utanför landets gränser är av enorm betydelse eftersom USA är världens största biståndsgivare. Den nya ännu striktare tolkningen av MCP försvagar allvarligt biståndets effektivitet eftersom nedskärningarna i familjeplanering, hälsovårdstjänster och möjligheter till trygg abort dramatiskt försvagar kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa, ökar de farliga aborternas antal och därmed också komplikationerna och mödradödligheten.

Som en direkt reaktion på detta startades rörelsen She Decides som ett samarbete mellan stater, organisationer och enskilda personer. Avsikten med She Decides är att finna olika sätt att ersätta luckorna i finansieringen till kvinnors och flickors hälsovård som USA:s nedskärningar orsakat och att även på politiskt plan främja kvinnors och flickors rättigheter.

Åtgärder efterlystes under She Decides-möte

Sju månader efter den första She Decides-konferensen samlades rörelsens anhängare i New York under högnivåveckan i FN:s generalförsamling. Finland stod värd för mötet.

Rörelsen viktigaste uppgift är att vara en synlig förespråkare av kvinnors och flickors rättigheter globalt. Rörelsen har vuxit snabbt och den har ett brett politiskt stöd. She Decides har redan 30 000 vänner, det vill säga personer och organisationer som undertecknat rörelsens manifest. Finansieringslöftena som gavs i mars 2017 har redan fördubblats. Rörelsen samlar inte in pengar, men försöker påverka finansieringsbeslut som gäller de organisationer som gått miste om mycket pengar på grund av USA:s stora nedskärningar i anslagen till sexuell och reproduktiv hälsa.

Mykkänen ja Fuentes
Victoria Fuentes och minister Mykkänen. Foto: Henri Salonen.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen var värd för mötet tillsammans med Sydafrikas hälsominister Aaron Motsoaledi och chefen för den mexikanska familjeplaneringsorganisationen Mexifam Victoria Fuentes.

Minister Motsoaledi framhöll, att trots att kampanjen handlar om kvinnors och flickors rättigheter, hjälper målen angående bättre hälsovård också män och hela samhället, till exempel genom förebyggande av könssjukdomar, icke-önskade graviditeter.

Det blev en hetsig debatt om huruvida She Decides-rörelsen i främsta hand borde betona kontroversiella teman, som abort och sexuella rättigheter, i sitt arbete i länder där kvinnors möjlighet till familjeplanering, sexuell och reproduktiv hälsa och upplysning är begränsad.

Belgiens vice premiärminister Alexander De Croo ansåg att She Decides i princip inte borde vara mot något, utan för kvinnors och flickors hälsa. De Croo reflekterade över om allt för tvära ställningstaganden för abort i vissa situationer kan tvinga olika aktörer att ta ställning för eller emot kampanjen.

Mykkänen, Hermann ja De Croo
Minister Mykkänen diskuterar med Martin Bille Hermann och Alexander De Croo. Foto: Henri Salonen.

Chefen för Children’s Investment Fund Foundation Kate Hampton ansåg å sin sida att trots att kvinnors rättigheter stöter på motgångar globalt, till exempel just på grund av MCP, så kommer kraven på kvinnors och flickors självbestämmanderätt slutligen att vinna. Hampton framhöll att möjligheten och rätten till god sexuell och reproduktiv hälsa gynnar alla och förbättrar allas liv.

Under mötet diskuterades rörelsens åtgärder och planer hittills och framöver. På vilket område är rörelsen mest effektiv? Hur förbättra synergieffekterna? Hur kan rörelsens anhängare påverka kvinnors och flickors hälsa och rättigheter, skadliga lagar och beslutsfattarnas attityder så att de inte stiftar nya lagar som begränsar kvinnors självbestämmanderätt?

Gisela Blumenthal är utvecklingspolitisk rådgivare vid utrikesministeriet
Henri Salonen är praktikant vid Finlands FN-representation

Detta dokument

Uppdaterat 21.9.2017

Takaisin ylös