Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 21.9.2017

FN:s råd för de mänskliga rättigheterna godkände resultaten av Finlands granskning – genomförandet kan sätta igång

FN:s råd för de mänskliga rättigheterna godkände torsdagen den 21 september resultaten av den periodiska granskningen av situationen för de mänskliga rättigheterna i Finland, den så kallade UPR-granskningen.

I beslutsbehandlingen framhöll Finland regeringens åtgärder för att främja likabehandling och för att bekämpa våld mot kvinnor. Bland de problem som lyftes fram fanns bland annat hatretorik och frågor som gäller personers självbestämmanderätt.

Finland granskades för tredje gången och fick 153 rekommendationer av andra stater, varav regeringen godtog 120 helt och sex delvis. De återstående 27 antecknades för kännedom.

Finlands svar till FN om rekommendationerna (på finska och engelska).

Utrikesministeriets ambassadör för de mänskliga rättigheterna Rauno Merisaari anser att det är positivt att regeringens verksamhet för till de grundläggande och mänskliga rättigheterna har behandlats ingående i offentligheten i och med UPR-granskningen. Den ömsesidiga granskningen mellan FN-staterna är lärorik för alla parter.

”Genomförandet av rekommendationerna kan nu sätta igång och vi har mycket att göra”, konstaterar Merisaari.

Finland har lovat avge en frivillig halvtidsrapport om genomförandet till FN 2019. Granskningen av situationen för de mänskliga rättigheterna görs regelbundet med fyra till fem års mellanrum i alla FN:s medlemsstater.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 21.9.2017

Takaisin ylös