Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 25.9.2017

Sexuell hälsa leder till ekonomisk välfärd

Finland ordnade ett högnivåseminarium tillsammans med Zambia, Costa Rica, UN Woman och FN:s befolkningsfond UNFPA i FN:s högkvarter i New York den 20 september.

Mykkänen SRHR-tapahtumassa
Seminariet öppnades av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen. Foto: Henri Salonen.

Seminariet öppnades av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen. Anförandena hölls bland annat av Costa Ricas vice president Ana Helena Chacón Echeverría, Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och cheferna för UNFPA och UN Women.

Under seminariet diskuterades kvinnors ekonomiska egenmakt genom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Seminariet var en del av högnivåveckan som inledde FN:s generalförsamlings 72:a session. Seminariet lockade en stor publik, totalt omkring 150 personer.

Att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett effektivt sätt att stödja kvinnors och flickors sociala och ekonomiska ställning. Under diskussionen framhölls det att SRHR är en mänsklig rättighet. Diskussionsdeltagarna betonade också vikten av hälsa och utbildning. Det är särskilt viktigt att förbättra kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter eftersom dessa har en direkt inverkan på individers socioekonomiska ställning.

Om 10 procent av flickorna går i skola instället för att stanna hemma och föda barn växer statens bruttonationalprodukt uppskattningsvis med 3 procent. För närvarande finns det mer än 200 miljoner flickor som inte har tillgång till preventivmedel så att de kan undvika tidigt moderskap.

Natalia Kanem
Chef för UNFPA Natalia Kanem. Foto: Henri Salonen.

Ju färre tonårsgraviditeter och hälsoproblem till följd av graviditet och försummad sexuell hälsa, desto mer sannolikt är det att kvinnor kan utbilda sig, tjäna mer och ta hand om sig själva och sina närstående. Kvinnors utbildning, hälsa och aktiva deltagande i arbetslivet skapar välstånd och jämlikhet i hela samhället.

Att utnyttja innovation och teknologi för att skapa utveckling har uppmärksammats globalt särskilt i och med Agenda 2030, och också under detta evenemang framhölls deras betydelse. Världsbankens jämställdhetschef Caren Grown inspirerade åhörarna genom att berätta om hur unga kvinnors sexualkunskap och sexuella beteende har förändrats genom en sms-kampanj i Dominikanska republiken. Genom kampanjen har unga kvinnor fått ett sms med en påminnelse om vikten av prevention varje fredag, veckans populäraste dejtkväll. 

Menskoppen som utvecklats av det finländska företaget Lune Group Oy väckte diskussion om hur innovation kan underlätta kvinnors och flickors vardag och göra det enklare att gå till skola och arbete.

De största hindren för folkhälsans och ekonomins utveckling enligt seminariedeltagarna är politisk vilja, bristande finansiering och kulturella tabu som har att göra med kvinnors och flickors sexualitet och reproduktiva hälsa.  

Mykkänen SRHR
Minister Mykkänen konstaterade att männens deltagande i arbetet för jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa är extremt viktigt. Foto: Henri Salonen.

Allt fler FN-stater har tagit upp SRHR på sin agenda. En ny sorts modig debatt, partnerskap och praktiska åtgärder behöver trots allt ännu uppmuntras. Den privata sektorn kunde till exempel vara en effektiv partner och möjlig finansiär i utvecklingen. Att ta fram ekonomiska sporrar i anslutning till SRHR kunde vara ett sätt att skapa nya partnerskap.  

Den allra viktigaste partnern i att driva kvinnors och flickors rättigheter är emellertid den andra halvan av befolkningen. Minister Mykkänen konstaterade att männens deltagande i arbetet för jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa är extremt viktigt. I framtiden skulle det löna sig att rikta sms-kampanjen till unga män. Eller som Caren Grown sammanfattade saken: vi måste hjälpa alla människor: kvinnor, män, flickor och pojkar.

Nita Syväoja och Henri Salonen                                                                                  Skribenterna är praktikanter vid Finland ständiga representation vid FN

Detta dokument

Uppdaterat 26.9.2017

Takaisin ylös