Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 26.9.2017

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i krishantering, EU:s försvarssamarbete samt situationen i Nordkorea

Statsrådets kommunikationsavdelning                                                                           Pressmeddelande 426/2017                                                                                             25.9.2017

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte måndagen den 25 september frågor gällande internationell krishantering.

Finland fortsätter att aktivt delta i internationella krishanteringsuppdrag i enlighet med prioriteringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Finland deltar för närvarande i 11 militära krishanteringsinsatser med sammanlagt ca 500 soldater och i 20 civila krishanteringsinsatser med ca 130 experter. Mest finländska soldater deltar i FN:s insats i Libanon (UNIFIL) och i utbildningsinsatsen i Irak.

Vid mötet fastställdes det att Finland förbereder sig på fortsatt deltagande i UNIFIL-insatsen i Libanon efter 2018 och att Finland avslutar deltagandet i insatsen EUFOR Althea i Bosnien och Hercegovina den 31 mars 2018.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick också en lägesrapport om utvecklandet av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och försvarssamarbete.

Vid mötet diskuterades även det hot som Nordkoreas upprepade missil- och kärnprov utgör. Finland understöder de sanktioner som FN:s säkerhetsråd infört, ett så heltäckande genomförande av dessa som möjligt samt införandet av ytterligare EU-sanktioner för att svara mot provokationerna. Samtidigt framhåller Finland behovet av att föra dialog för att hitta en lösning.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Kimmo Lähdevirta, avdelningschef (Nordkorea), tfn 0295 351 746, utrikesministeriet, Helena Partanen, biträdande avdelningschef (krishantering), tfn 0295 140 310, försvarsministeriet. 

Takaisin ylös