Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 28.9.2017

Finland deltar i Natos krishanteringsövning CMX17

Pressmeddelande 167/2017
28.9.2017

Finland deltar som Natos partnerland i krishanteringsövningen CMX17 (Crisis Management Exercise 2017) den 4–11 oktober 2017. CMX är Natos regelbundet åtkommande övning i konsultation och beslutsfattande. Övningen är baserad på ett fiktivt scenario och inga trupper deltar. Finland har deltagit i CMX-övningarna sedan 1998 alltid då övningarna varit öppna för partnerländer. År 2017 är det nionde gången Finland deltar.

I CMX17 deltar Natos medlemsstater, Finland, Sverige och Europeiska unionen. Förutom Nato-högkvarteret och de strategiska militära högkvarteren deltar också civil och militär personal från de deltagande ländernas Nato-representationer och huvudstäder. För Finlands del deltar bland annat utrikesministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben och Finlands Nato-representation i Bryssel. Övningen stöder Finlands och Sveriges partnerskapssamarbete med Nato.

I samband med CMX17-övningen ordnar EU en parallell samordnad krishanteringsövning EU PACE 17. Övningen är ett led i utvecklandet av relationen mellan EU och Nato.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, enhetschef, tfn 0295 351 820, och Natos mediecenter, tfn +32 2 707 5041

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 28.9.2017

Takaisin ylös