Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 29.9.2017

Ny Fördragshandbok

En ny utgåva av Fördragshandboken ges ut den 29 september 2017.

Fördragshandboken innehåller anvisningar om beredning och ikraftsättande av internationella fördrag och EU-avtal. Den är riktad till tjänstemän som bereder och fattar beslut om fördrag och till alla som är intresserade av förfarandena.

En av de viktigaste nyheterna är rättsakternas kortare namnformer, som tas i bruk samtidigt som handboken kommer ut. Mallar för författningar och föredragningslistor ingår som bilagor.

Handboken ersätter den föregående Fördragshandboken som kom ut 2003 och uppdaterades 2012.

Utrikesministeriets rättstjänst och enheten för EU- och traktaträtt (OIK-20) ger vid behov mer information om handboken.

Detta dokument

Uppdaterat 29.9.2017

Takaisin ylös