Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 9.10.2017

Högnivåseminarium uppmärksammar Finlands expertis och arbete för medling och jämställdhet

Pressmeddelande 173/2017
9.10.2017

Det åttonde högnivåseminariet om kvinnor och inkluderande fredsmedling ordnas i Helsingfors den 10–12 oktober. Seminariet ordnas i Helsingfors under Finlands 100-årsjubileum för att uppmärksamma Finlands långa tradition av arbete för och expertis inom fredsmedling och jämställdhet.

Seminariet är en FN-utbildning med syfte att främja kvinnors deltagande i fredsmedling och genusperspektiv i fredsprocesser. För arrangemangen står FN:s avdelning för politiska ärenden i samarbete med den finländska organisationen Crisis Management Initiative (CMI) och Fredsforskningsinstitutet i Oslo.

Finland och Norge finansierar seminariet som ordnas i tur och ordning i de två länderna. Inkluderande fredsmedling och kvinnors roll i fredsprocesser är prioriterade områden för Finland, och seminariet är samtidigt ett fint exempel på nordiskt samarbete i praktiken.

Seminariet ordnas tillsammans med CMI och för samman olika medlingsaktörer, bland annat FN:s sändebud och höga representanter från regionala organisationer, det civila samhället och forskningsvärlden. Under årens lopp har seminariet blivit ett viktigt forum där erfarna medlare har möjlighet att lära sig av varandra och dela med sig av sina metoder.

Ytterligare information: Eero Väisänen, attaché, tfn +358 295 350 221, enheten för FN och allmänna globala ärenden.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 9.10.2017

Takaisin ylös