Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 5.10.2017

Ilmatieteen laitos/ Meteorologian alan yhteistyö

Kuvaus

Ilmatieteen laitos on toteuttanut meteorologian alan hanketta Tadzhikistanissa kansallisen laitoksen Tajikhydrometin kanssa vuodesta 2014 alkaen. Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä yhteistyönä. Tarkoituksena hankkeessa on vahvistaa Tajikhydrometin kapasiteettia siten, että Tajikhydromet pystyy tuottamaan sää-, ilmasto- ja ympäristötietoa sekä ennakkovaroituspalveluita Tadzhikistanin yhteiskunnan hyödyksi. Ensimmäisen vaiheen (2014-2017) tärkeimpinä saavutuksina voidaan mainita automaattisen ilmanlaadun tarkkailuaseman perustaminen Dushanbehen, Maailmanpankin rahoituksella hankittujen laitteiden käytön koulutus sekä Tajikhydrometin strategisen suunnittelun ja tietohallintaprosessin kapasiteetin vahvistuminen Ilmatieteen laitoksen antaman koulutuksen ja tuen ansiosta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen budjetti on 554.000 euroa. Hankkeen toisessa vaiheessa (2018-2020) päätavoitteena on edelleen Tadzhikistanin yhteiskunnan ja talouden vahvistaminen ja tätä kautta kestävän talouskasvun mahdollistaminen ja köyhyyden vähentäminen. Hankkeen tärkein teema on edistää ilmastokestävyyttä ja vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista. Jatkovaihe on tärkeä myös jo saavutettujen tulosten kestävyyden varmistamiseksi. Tajikhydrometin henkilöstön kapasiteetin vahvistamista jatketaan laaja-alaisella koulutuksella. Mukana on uutena teemana jäätiköiden ja lumen monitorointi ja tutkimustyö. Toisen vaiheen tulostavoitteet ovat: 1. Vahvistunut kapasiteetti jäätiköiden ja lumen monitorointiin ja tutkimiseen. 2. Parantunut kapasiteetti operoida moderneja ilmanlaadun havaintojärjestelmiä. 3. Tajikhydrometin henkilökunnan parantunut kapasiteetti moderniin säähavainto- ja ennustusprosessiin. 4. Tajikhydrometin ilmastonmuutoskeskuksen parantunut kapasiteetti tuottaa ilmastonmuutostietoa ja tukea Tadzhikistanin ilmastokestävyyttä. Hankkeen suora hyödynsaaja on Tajikhydromet ja sen eri osastot, muita hyödynsaajia ovat hallitus ja eri virastot sekä muut ryhmät, jotka tarvitsevat ennakkovaroituksia sekä sää- ja ympäristötietoja (maanviljelijät, turismi, energia-ala, liikenne). Toisen vaiheen budjetti on 500.000 euroa.

Rahoituspäätös 5.10.2017

500 000 €

Sidottu osuus

500 000 €

Kohdemaa

Tadzhikistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Ympäristöapu
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

Katastrofin ehkäisy ja valmius 40%
Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67102208

Tunnus

UHA2017-003597

Luotu

19.7.2017

Sivua muokattu

11.10.2017

Käsittelyn vaihe

Aloitus ja tekninen suunnittelu
Hanke-ehdotuksen arviointi ja päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.10.2017

Takaisin ylös