Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Avoimet työpaikat, 30.11.2017

Lainsäädäntösihteeri, passi- ja viisumiasiat

Ulkoasiainministeriö hakee lainsäädäntösihteeriä Maahantulo- ja passiasioiden yksikköön (KPA-20) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2018 saakka.

Tehtävät

Tehtävän perustarkoitus on viisumi- ja passiasioita koskevien kanteluvastausten valmistelu ja koordinointi sekä muutoksenhakumenettelyn kehittäminen ja koordinointi. Lisäksi tehtävään kuuluu ulkoasiainhallinnon henkilökunnan ja yhteistyöviranomaisten neuvonta viisumiasioissa sekä erilaisten oikeudellisten selvitysten laatiminen ja lainsäädännön kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimukset ja muut odotukset

Tehtävään valittavalta edellytetään oikeustieteen maisterin tai kandidaatin tutkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Eduksi katsotaan maahanmuuttoa, viisumeita ja passiasioita koskevan lainsäädännön tuntemus. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 9B (3055,39 e/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikönpäällikkö Leena Liukkonen, puh. 0295 351 547, leena.liukkonen@formin.fi.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo.

Hae sähköisesti

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella valtiolle.fi –sivuilla. Tämän tehtävän ID on 24-442-2017.

Viimeinen hakupäivä on 14.12.2017, klo 16:15.

Päivitetty 30.11.2017

Takaisin ylös