Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 19.12.2017

Petroskoin kunnostettu jätevedenpuhdistamo vähentää Äänisen rehevöitymistä

Ympäristöministeriö ja ulkoasiainministeriö tiedottavat
Tiedote 19.12.2017

Petroskoin juuri saneerattu jätevedenpuhdistamo vähentää kaupungin rehevöittäviä päästöjä Ääniseen ja parantaa kaupungin juomaveden laatua. Puhdistamo avataan virallisesti 19. joulukuuta. Petroskoin jätevedenpuhdistamo on Barentsin euroarktisen neuvoston hot spot -listalla, koska puutteellisesti käsitellyt jätevedet ovat pilanneet ympäristöä merkittävästi.

Puhdistamon rakennustyöt valmistuivat joulukuussa 2017, ja laitoksen kaikki puhdistuslinjat ovat käytössä.

Hankkeen ansiosta puhdistamo saavuttaa Itämeren suojelukomission (HELCOM) suositukset kunnallisen jäteveden fosforin, typen ja kiintoaineen poistamisesta. Hanke vähentää kustannustehokkaasti Petroskoin jätevesipäästöjä Ääniseen ja valuma-alueen kautta Suomenlahteen noin 75 tonnilla vuodessa. Uusi puhdistamo kuluttaa myös vähemmän energiaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Puhdistamon kustannukset olivat noin 35 miljoonaa euroa. Hankkeen päärahoittajat olivat Petroskoin kaupunki ja Venäjän federaatio. Lainarahoitusta myönsivät Pohjoismaiden Investointipankki ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO. Hanke sai kaksi miljoonaa euroa suoraa lahjarahoitusta Suomen valtiolta. Lahjarahoitusta myönsi myös Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto, ja puhdistamohanke onkin rahaston ja Venäjän välisen pitkäaikaisen ympäristöyhteistyön viimeisin saavutus. Myös Suomi osallistui hankkeen rahoitukseen ympäristökumppanuusrahaston kautta. Suomen avustus käytettiin pääosin jätevedenpuhdistamon laitetoimituksiin. Lisäksi Suomi on aiemmin tukenut Petroskoin jätevedenpuhdistuksen parantamista kahdenvälisesti noin miljoonalla eurolla.

Petroskoin kunnallista vesisektorin kehittämisohjelmaa alettiin valmistella jo 1990-luvulla. Petroskoin vesilaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta vastaa Petroskoin kunnalliset palvelut -yritys.

Lisätietoja:

Kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio, ympäristöministeriö, p. +358 50 463 4545 (19.-20.12.), etunimi.sukunimi@ym.fi

Tiiminvetäjä Birgit Autere, alueellinen yhteistyö, ulkoasiainministeriö, p. +358 295 351 240, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.12.2017

Takaisin ylös