Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 4.1.2018

Mikkola vårdar Finlands relationer i Afrika och Mellanöstern

Det är allt viktigare för Finland att vara närvarande i Afrika och Mellanöstern. När man skrapar lite på ytan, sker det också mycket positiv utveckling i regionen. Vid sidan om utvecklingssamarbetet har det uppkommit kommersiell verksamhet, men vi måste också stärka de politiska banden, konstaterar Leena-Kaisa Mikkola. Mikkola började arbeta som chef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern hösten 2017.

Chefen för avdelningen för Afrika och Mellanöstern har ett brett ansvarsområde. Arbetets dragningskraft ligger i att man som diplomat hela tiden lär sig nya saker, säger Leena-Kaisa Mikkola. Foto: Helena Kiiskinen
Chefen för avdelningen för Afrika och Mellanöstern har ett brett ansvarsområde. Arbetets dragningskraft ligger i att man som diplomat hela tiden lär sig nya saker, säger Leena-Kaisa Mikkola. Foto: Helena Kiiskinen

Finland representeras i Afrika och Mellanöstern av 17 ambassader, ett förbindelsekontor (i Ramallah, Palestina) och två ambulerande, Helsingforsbaserade ambassadörer. Mikkolas avdelning har bland annat till uppdrag att styra ambassadernas verksamhet. Mikkola har erfarenhet som ambassadör i Israel där hon tjänstgjorde i sammanlagt fem år. Ambassadarbetet är med andra ord bekant.

”Finland måste ha ett brett samarbete i dessa länder, som vi har ett ömsesidigt beroendeförhållande till. Vår närvaro i Afrika och Mellanöstern tjänar våra nationella intressen och stärker Finlands internationella ställning. När vi främjar våra egna värderingar, såsom jämställdhet och rättsstatsprincipen, stöder det också de här ländernas utveckling”, förklarar hon.

I Afrika och Mellanöstern sker mycket positiv utveckling, men samtidigt dyker det upp nya problem som vi måste vara beredda på. Till exempel är befolkningstillväxten kraftig i flera afrikanska länder och ländernas tillväxt i BNP håller inte takt med befolkningstillväxten. De problem som orsakas av klimatförändringar är ett kapitel för sig.

I november deltog Mikkola i toppmötet mellan Afrikanska unionen och Europeiska unionen som medlem av den finländska delegationen. Mötets huvudtema var ungdomar.

”Finland var det enda landet i vars delegation det också ingick ungdomsrepresentanter, och det väckte mycket positiv uppmärksamhet. Utbildning, bland annat yrkesutbildning, är ett viktigt sätt att ge ungdomar en tro på framtiden. På detta område har Finland mycket att bidra med.”

Leena-Kaisa Mikkola deltog i toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU i Elfenbenskusten i november. Foto: Helena Airaksinen
Leena-Kaisa Mikkola deltog i toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU i Elfenbenskusten i november. Foto: Helena Airaksinen

Små ambassader inför stora utmaningar

Mikkola påminner om att Afrika och Mellanöstern är Europas närområde och att utvecklingen där har stor betydelse också för Finland. Fågelvägen är det lika långt till Beirut som till Madrid. Våra uppfattningar om dessa regioner är ofta kopplade till fattigdom och konflikter.

”Mellanöstern har en fascinerande historia, den är en mötesplats för olika kulturer och tre världsreligioner, och en av den internationella politikens viktigaste scener. I Afrika finns det å sin sida 54 olika stater och de regionala skillnaderna är stora.”

Ambassaderna arbetar hårt med små resurser, och förväntningarna på dem bara ökar.

”I de afrikanska länderna har samarbetet långt handlat om utvecklingssamarbete, men idag kräver Business Finland-samarbetet och skötseln av de politiska relationerna allt mer resurser. De kommersiella intressena i regionen ökar. Representationsnätverket är litet och även av den orsaken behöver vi mer kommersiella resurser i Afrika, särskilt i Nordafrika”, framhåller Mikkola.

Finland intresserar

Finland har ett gott anseende i Afrika och Mellanöstern och det lönar sig att tala om Finland.

”Vi är ett litet land och därför måste ambassadörerna verkligen sätta sig själva på spel. Vi måste göra ett positivt och hållbart intryck och vara intresserade av andra. Vi måste skapa goda relationer i kolleger, eftersom ingenting blir gjort utan goda människorelationer.”

Till exempel i Israel är Finland känt för sitt högklassiga och jämlika utbildningssystem, berättar Mikkola.

”Jämställdhet, vinterkriget, ren natur, Lappland, fyra årstider och kylan är också kända fenomen i Israel. Det finns ett genuint intresse för Finland där. Det var alltid fullt hus på ambassadens evenemang och det hjälpte ju oss att bygga upp Finlandsbilden.”

En bred repertoar av yttre relationer

Avdelningen för Afrika och Mellanöstern ska hantera en stor och mångsidig helhet av uppgifter. Avdelningen ansvarar för Finlands relationer till länderna i regionen, bereder Finlands ståndpunkter, ansvarar för utvecklingssamarbetet, handleder ambassaderna, förbereder och sköter stats- och ministerbesök och samarbetar med ministeriets övriga avdelningar.

I praktiken består avdelningschefens arbetsdagar av en stor mängd möten utanför ministeriet, av att upprätthålla kontakter, till exempel till diplomater, och av EU-samarbete.

”Ingen dag är den andra lik och ofta hinner jag läsa e-posten först sent på eftermiddagen. I det här jobbet är uppgifterna ytters varierande. Politiska relationer, handel, utvecklingssamarbete – allt detta utgör Finlands utrikespolitik”, sammanfattar Mikkola.

Utrikesministeriets representanter vid toppmötet mellan AU och EU: utrikessekreterare Maria Kurikkala, ledande sakkunnig Martti Eirola, avdelningschef Leena-Kaisa Mikkola, Finlands ambassadör till Etiopien Helena Airaksinen och biträdande ambassadchef Jukka Pajarinen. Foto: Tuomas Tikkanen<br/>
Utrikesministeriets representanter vid toppmötet mellan AU och EU: utrikessekreterare Maria Kurikkala, ledande sakkunnig Martti Eirola, avdelningschef Leena-Kaisa Mikkola, Finlands ambassadör till Etiopien Helena Airaksinen och biträdande ambassadchef Jukka Pajarinen. Foto: Tuomas Tikkanen

Leena-Kaisa Mikkola

Innan Mikkola övertog uppdraget som avdelningschef för avdelningen för Afrika och Mellanöstern arbetade hon sedan september 2016 som avdelningens ledande expert. Före det tjänstgjorde hon fem år som Finlands ambassadör till Israel. Hon har tidigare arbetat vid Finlands EU-representation i Bryssel och vid Finlands ambassader i Canberra, Aten och Budapest.

Vid utrikesministeriet har Mikkola tjänstgjort som chef för den politiska avdelningens enhet för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, och med olika uppgifter vid den politiska avdelningen, Europaavdelningen och press- och kulturavdelningen.

Helena Kiiskinen
Skribenten är informatör vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning.

Takaisin ylös