Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Organisaatio

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ministereistä kolmella on ulkoministeriöön liittyvät vastuualueet:

 • ulkoministeri Erkki Tuomiojalla
 • eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakalla sekä
 • kehitysministeri Sirpa Paaterolla.

Ulkoasiainministeriötä johtaa ministeriön päällikkönä toimiva ulkoasiainministeri. Ulkoasiainministeriön korkeimman virkamiesjohdon muodostavat kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri sekä neljä alivaltiosihteeriä.

Ministeriö on jakaantunut kahdeksaan eri osastoon. Politiikan yhteensovittamisesta vastaavat poliittinen, taloudellisten ulkosuhteiden osasto ja kehityspoliittinen osasto. Alueosastoja on neljä: Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto sekä Afrikan ja Lähi-idän osasto. Kiertävät suurlähettiläät toimivat alueosastoilla sijoitettuina niihin yksiköihin, joiden hoitamaan alueeseen heidän toimialueensa kuuluu. Lisäksi ulkoministeriössä toimii viestintäosasto.

Ministeriössä on lisäksi osastojaon ulkopuolisina toimintoina

 • oikeuspalvelu
 • kansalaispalvelut
 • protokollapalvelut
 • hallintopalvelut
 • talousyksikkö
 • sisäisen tarkastuksen yksikkö
 • suunnittelu- ja tutkimusyksikkö
 • kansallinen turvallisuusviranomainen sekä
 • kehitysevaluoinnin yksikkö.

Ulkoasiainhallinnon organisaatioon kuuluvat ulkoasiainministeriön lisäksi myös sen alaisuudessa toimivat Suomen ulkomaanedustustot.

pdfOrganisaatiokaavio 1.8.2014 (PDF)

Organisaatiokaavio 1.8.2014

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa Viestintäyksikkö

Päivitetty 6.10.2014

Takaisin ylös