Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 16.10.2015

Lesotho: resemeddelande

Lesotho: Det osäkra säkerhetsläget fortgår. Undvik att röra dig ensam och efter mörkrets inbrott. Många hiv-positiva bland befolkningen.

Finlands ambassad
Pretoria

(gäller tills annat meddelas)

Det osäkra säkerhetsläget efter kuppförsöket i Lesotho fortgår och snabba förändringar är möjliga. Resenärer som rör sig i landet uppmanas till särskild uppmärksamhet och att undvika militära mål, stora folkmöten samt demonstrationer. Polisstyrkans handlingskraft har ännu inte återgått till vad den varit och på grund av detta uppmanas också att man undviker att röra sig efter mörkrets inbrott i onödan. 

Undvik att röra dig ensam och i obekanta trakter, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Pengar, pass och värdeföremål bör låsas in och hållas nära kroppen då man rör sig utomhus. Bilkörning på landsbygden och promenader i Maseru rekommenderas inte när det är mörkt. Antalet väpnade rån har ökat i Maseru. Det är bra att ha bildörrarna låsta då man kör bil. Allmän vaksamhet är på sin plats.

Vi rekommenderar en rese- och resgodsförsäkring.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Trafiken och naturförhållanden

Landet har vänstertrafik. Vägnätet är delvis i dåligt skick och saknar vägbeläggning. Under vintermånaderna (maj, juni, juli) kan isiga vägar och snöfall orsaka olyckor.

Ösregnen kan spola bort en del av vägnätet och broarna. Det finns risk för ras i bergstrakterna. Det är oftast endast möjligt att röra sig med terrängbil eftersom hela Lesotho är beläget bland höga berg. De högsta bergstopparna når cirka 3 500 meter över havet, och vädret kan därför ändras snabbt.

I Lesotho finns en av Afrikas få skidorter.

Hälsovården

Antalet hiv-positiva är stort och man bör absolut undvika beteende som medför smittorisk. Även andra smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. Sjukvården håller inte någon hög standard och det rekommenderas att man i mån av möjlighet anlitar sjukvården i Sydafrika.

Mer information om hälsovård och vacciner finns på Institutets för hälsa och välfärd  och WHO:s webbsidor.

Bra att veta

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser såsom villkor för passets giltighet eller visumskyldighet. Man bör försäkra sig om aktuella inresebestämmelser med mållandets myndigheter, till exempel hos landets närmsta beskickning.

Jour

Utanför tjänstetid kan man kontakta utrikesministeriets jour på tfn +358-9-160 55555.

Bra att veta

Finlands närmaste beskickning finns i Pretoria, Sydafrika:

Embassy of Finland
628 Leyds Street
Muckleneuk, Pretoria 0002
Republic of South Africa

tfn +27 (0)12 343 0275
fax: +27 (0)12 343 3095
e-post: sanomat.pre@formin.fi
webbplats: www.finland.org.za

Uppdaterat 16.10.2015

Takaisin ylös