Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 23.11.2015

Bosnien och Hercegovina: resemeddelande

Bosnien och Hercegovina: Landet är relativt tryggt, men beredskapsnivån har höjts vid gränserna på grund av terrorismhotet.

Finlands ambassad
Zagreb

(gäller tills annat meddelas)

Livet i Bosnien och Hercegovina präglas av återuppbyggnad och stabilisering av freden efter kriget åren 1992-95. Kriget som krävde 250 000 offer sargade djupt detta land som förklarade sig självständigt år 1992 och krigets spår kan ses överallt i landet. De egna polisstyrkornas handlingsförmåga i Bosnien och Hercegovina har avsevärt förbättrats och säkerheten har ökat. Återuppbyggnaden har kommit i gång under de senaste åren och samhällsstrukturerna börjar småningom komma på plats. Det finns fortfarande internationella observatörer och fredsbevarare i landet.

Den största faran som hotar resenärer är den kraftigt minerade zonen mellan de krigstida frontlinjerna och gränsområdet mellan de två entiteterna (Federationen Bosnien och Hercegovina och den Serbiska republiken). Endast en bråkdel av minorna har röjts.

Det är tryggt att resa i Bosnien och Hercegovina om man håller sig till bebodda områden och undviker att röra sig i naturen utan guide. Städerna är trygga, men det är bra att iaktta normal försiktighet. Undvik eventuella demonstrationer och massmöten.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan.  Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Trafiken

Trafikkulturen avviker en hel del från den finländska och om man rör sig med egen bil bör man iaktta särskild varsamhet. Trafiken är den största säkerhetsrisken i Bosnien och Hercegovina. Farliga situationer orsakas av de höga hastigheterna på motorvägarna, alltför höga situationshastigheter på mindre vägar, våghalsiga omkörningar och de smala bergsvägarna i kombination med den rådande körstilen.

Vinterdäck är obligatoriska mellan 15 november - och 15 april. Då man kör i bergen vintertid är det bra att också ha snökedjor. Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille.

Naturförhållandena

Bosnien och Hercegovina ligger på ett seismiskt aktivt område, så risk för jordbävningar finns. Kraftiga jordbävningar som skulle leda till omfattande förstörelse förekommer dock sällan. I fall av jordbävning, följ de lokala myndigheternas instruktioner. I samband med skyfall kan översvämningar och jordskred förekomma och orsaka omfattande skador.

Hälsovården

Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard.

Tetanus-difteri- och hepatit A-vaccineringen bör vara i kraft. Om du tänker stanna en längre tid i Bosnien och Hercegovina bör du kontrollera behovet av ytterligare vaccinering till exempel hos närmaste hälsocentral.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi.

Bra att veta

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Vid resor till Bosnien och Hercegovina behövs ett giltigt pass. För under tre månaders vistelse krävs inte visum av finländska medborgare.

Utlänningar ska ha ekonomiska tillgångar som täcker uppehället, de kostnader som uppstår under den planerade vistelsen i Bosnien och Hercegovina, eventuella hälsovårdskostnader samt returresan. Det bekräftade minimibeloppet per dag är 150 KM (bosnisk-hercegovinsk mark BAM) eller motsvarande belopp i annan valuta. Utlänningar är förpliktade att på begäran förete sina ekonomiska tillgångar på gränsövergångsstället antingen i kontanter eller andra betalningsmedel.

Enligt lagstiftningen i Bosnien och Hercegovina ska alla utlänningar anmäla sig till en lokal polisstation inom 24 timmar efter att man anlänt till landet. Om man övernattar på hotell sker anmälan automatiskt då man checkar in på hotellet.

Minderåriga personer (under 18 år) som reser ensamma i Bosnien och Hercegovina bör ha ett intyg på engelska från en förmyndare. Närmare information: 

Bosnien och Hercegovinas ambassad och konsulat
Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm
Tel. +46-8- 440 05 40
Fax. +46-8-24 98 30
E-post: amb.bih.sto@telia.com
Konsulavdelningen: +46-8-24 83 60

Om passet försvinner ska man göra en anmälan om försvinnande till närmsta polisstation och be om polisrapport. Tag också kontakt med Finlands ambassad i Ljubljana som ger anvisningar om vilket EU-lands ambassad i Bosnien och Hercegovina som kan bidra med hjälp i saken.

Viktiga telefonnummer:

  • Polis tel. 122
  • Brandkår  tel. 123
  • Ambulans tel. 124
  • Vägservice  tel. 1282 

Finlands beskickning i Bosnien och Hercegovina

Närmaste finska ambassader finns i Croatia (Zagreb) och i  
Serbia (Belgrad).

Finlands ambassad, Zagreb (Croatia)

Embassy of Finland
Miramarska 23
HR-10000 Zagreb
Croatia

Tfn: +385 1 6312 080
Telefax: +385 1 6312 090
E-post: sanomat.zag@formin.fi
Webbplats: www.finland.hr

Kundservice: må - fre 9.00-11.00

Jour: När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Finlands ambassad, Belgrad (Serbia)

Finska Ambasada
Bircaninova 29
11001 Belgrad
Serbia

Tfn: +381-11-306 5400
Fax: +381-11-306 5375
E-post: sanomat.beo@formin.fi
Webbplats: www.finska.co.rs

Öppettider: mån - fre 8.00-15.45

Jour: När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Finlands honorärkonsulat, Sarajevo (Bosnien och Hercegovina)

Honorary Consulate of Finland
Honorärkonsul Fuad Strik
Abdića 9
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina 

Tfn. +387 33 223 321, +387 33 220 830
Fax. +387 33 203 906
E-post:  f.strik@strikconsulting.com

***

Tidsskillnad: -1h

Läs också Storbritanniens resemeddelande: Bosnia and Herzegovina

Detta dokument

Uppdaterat 23.11.2015

Takaisin ylös