Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 4.9.2015

Papua Nya Guinea: resemeddelande

Papua Nya Guinea: var extra försiktig. Det finns en risk för naturkatastrofer, brottslighet och politiska oroligheter.

Finlands ambasssad
Canberra

(gäller tills annat meddelas)

I huvudstaden Port Moresby och i en del andra stadsområden är bilstölder, rån och misshandel tämligen vanliga. Bilkapningar och väpnade rån har ökat på landsvägen mellan staden Lae och Nadzabs flygfält. Resenärer bör vara synnerligen försiktiga på den vägen.

Många av de provinser som turisterna uppsöker är relativt fredliga, men när man planerar sin resa är det skäl att kontakta lokala myndigheter eller Finlands honorärkonsulat, ty säkerhetssituationen varierar provinsvis.

Det är skäl att undvika avlägsna områden eller att röra sig allena, i synnerhet efter mörkret. Värdeföremål bör gömmas och framför allt kvinnor bör inte klä sig uppseendeväckande.

Undvik stora folkmassor och politiska möten. Det finns risk för politiska oroligheter.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Naturförhållanden

Papua Nya Guinea är beläget inom ett seismiskt aktivt område. I kustområdena, särskilt i norr, finns det alltid risk för flodvågor på grund av jordbävningar till havs. 

Trafiken

Den offentliga trafiken är opålitlig och vägnätet i allmänhet dåligt.

Hälsovården

Det finns inget ömsesidigt avtal om socialskydd och sjukförsäkringar mellan Finland och Papua Nya Guinea varför det lönar sig att skaffa en täckande försäkring före resan. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall utan privat reseförsäkring.

Hälsovårdsservicen på Papua Nya Guinea är begränsad.

Malaria är vanligt i många områden, särskilt under regnperioden från november till april. Denguefeber förekommer också, speciellt i kusttrakterna. Tuberkulos förekommer allmänt. Även kolera och dysenteri förekommer. Antalet hiv-/aidspositiva är högt, det samma gäller andra könssjukdomar.

Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbplatser:

Det lönar sig att kontrollera före resan vilka vaccinationer som behövs på Papua Nya Guinea. Resenärens hälsoguide (på finska Matkailijan terveysopas) ger bra information om vaccinationer på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats www.thl.fi.

Bra att veta

Vi uppmanar resenärer att ta väl vara på sitt pass. Om man måste skaffa ett nytt pass fördröjer det resplanerna och orsakar extra kostnader eftersom det enda kontoret där man kan förnya sitt pass i Australien, Nya Zeeland, Fiji och de övriga Stillahavsöarna är i Australiens huvudstad Canberra.

Den som reser till Papua Nya Guinea får vid ankomsten till landet ett turistvisum som gäller högst 60 dagar.

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långvariga fängelsedomar.

Homosexualitet är kriminaliserad och offentliga ömhetsbetygelser kan leda till fängelsestraff.

Finland har ett honorärkonsulat i Papua Nya Guinea:

Honorärkonsul Frank Kramer
Kramer Ausenco Ltd
Telikom Depot 4 Mile
Box 1948 Boroko NCD 111
Tel: +675 3256 033
E-post: frank.kramer@kramerausenco.com

Papua Nya Guineas representationer i Europa: 

Britannien
Papua New Guinea High Commission
14 Waterloo Place
London SWIR 4AR
tfn (44) 20 7930 0922
e-post:  kduldn@aol.com

Belgien
Papua New Guinea Embassy
Av. De Tervuren 430
1150 Brussels
Kingdom of Belgium
tfn  32 (02) 7790609
e-post:  kundu.brussels@skynet.be

Jour

Utanför tjänstetid kan man i nödfall kontakta Finlands utrikesministerium, tfn +358-9-160 55551.

Kontaktuppgifter:

Finlands ambassad, Canberra
12 Darwin Avenue
Yarralumla, ACT 2600
tel. +61 (0)2 6273 3800
jour: +358 9 160 55551
e-post: sanomat.can@formin.fi
webbplats:  www.finland.org.au
Facebook:  http://www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
Twitter:  https://twitter.com/FinEmbAustralia

Mera informationen på nätet:
Australiens utrikesministeriums resemeddelanden

Uppdaterat 4.9.2015

Takaisin ylös