Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 10.3.2015

Grekland: resemeddelande

Grekland: Allmänt tryggt resmål. Demonstrationer och strejker möjliga. Kom ihåg risken för jordbävningar och skogsbränder.

Finlands ambassad
Aten

(gäller tills vidare)

Grekland är ett tryggt resmål. Den samhälleliga situationen är stabil. 

Det lönar sig att hålla mycket noggrant öga på pengar och resedokument och att ta en reseförsäkring. Det är också bra att ta med sig tillräckligt med kontanter på resan. Hittills har Greklands banksystem fungerat normalt, men det går inte nödvändigtvis att betala med kort i alla butiker eller på restauranger.

Demonstrationer och strejker arrangeras nu och då i huvudstadsregionen och de orsakar oftast trafikstockningar. Det rekommenderas att man avlägsnar sig från områden i närheten av demonstrationer. Stora demonstrationer förekommer oftast i centrum av Aten (på Syntagmatorget) och Thessaloniki. På de grekiska turistöarna har det varit lugnt.  På grund av strejker har det tidvis förekommit störningar i flyg- och färjetrafiken.

Det fåtal enskilda attacker och den skadegörelse som extremistgrupper gjort sig skyldiga till under den senaste tiden har tills vidare inte riktat sig mot turister eller turistorter och de har inte lett till personskador.

Det rekommenderas att man avlägsnar sig från områden i närheten av demonstrationer. Stora demonstrationer förekommer oftast i Aten (på Syntagmatorget) och i centrum av Thessaloniki.

Deltagare i sällskapsresor uppmanas bekanta sig med researrangörens säkerhets- och skyddsföreskrifter och att iaktta de anvisningar som ges lokalt. Bekanta dig på förhand med evakueringsrutterna i hotellet eller annat inkvarteringsställe. I en krissituation, håll dina anhöriga, researrangören eller myndigheterna medvetna om din situation.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser till Grekland tar en heltäckande resenärsförsäkring.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen www.reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Se upp för fickstölder i stora städer och på turistorter. Deras antal har klart ökat på sistone. Ficktjuvar rör sig ofta i bussar och tunnelbanan i Aten. Småbrottsligheten har ökat också på de traditionella turistorterna på grund av Greklands ekonomiska kris.

Extremistgruppers attacker och skadegörelser som har ökat på senaste tid har åtminstone inte ännu riktats mot turister, och inga personer har skadats. Man ska ändå vara försiktig om man rör sig i de områden där dessa grupper förekommer (i Aten gäller det bland annat Exarchia och Omonia).

På semesteröarna har våldtäktsfall kommit till myndigheternas kännedom. Vi varnar resenärer, i synnerhet ensamma kvinnor, för att stiga in i okända personers bilar eller i inofficiella taxibilar och för att röra sig ensamma nattetid i ensliga områden. Var uppmärksam på omgivningen. Lämna värdeföremål och pass i hotellets förvaringsfack.

Om man förlorat sitt pass ska man göra en anmälan till polisen varefter man kan anhålla om ett nytt, tillfälligt pass av Finlands ambassad i Aten för att åka tillbaka till Finland. Priset för tillfälligt pass är 175 euro (Finlands ambassad bekräftar priset). Vid olycksfall och i problemsituationer bör man omedelbart kontakta både researrangören och den statliga turistpolisen, telefon 171, som har jour dygnet runt och som också betjänar på engelska.

Trafiken

Den grekiska trafikkulturen avviker från den finländska.

De offentliga fortskaffningsmedlen är trygga och förmånliga att använda. 

Från flygplatsen i Aten kommer man direkt till centrum med tunnelbanelinje 3 och buss X95. Till hamnen i Pireus kommer man med tunnelbana (linje 3 från flygplatsen till Monastirakis station, där man byter till linje 1) och med buss X96. Närmare information finns på adressen www.aia.gr.

Man behöver ett giltigt körkort kort för att kunna hyra skoter, terränghjuling (mönkijä) eller bil. Den är vanligt med olyckor på de ofta slingrande och dåligt upplysta vägharna på öarna i arkipelagen. Höga hastigheter, vägnätets varierande kvalitet och vidsynta tolkningar av trafikreglerna kräver särskild uppmärksamhet.

Naturförhållanden

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv är möjliga såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar bör du hålla dig lugn och handla med eftertanke. Om du befinner dig inomhus skall du ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig lugnt till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Ta dig omedelbart bort från byggnaden då jordbävningen upphört, för att undgå faran för ras. Information om jordbävningar finns till exempel på Seismologiska institutets webbplats www.seismo.helsinki.fi och Institute of Geodynamics www.gein.noa.gr.

Om sommaren kan Grekland drabbas av skogsbränder som sprider sig lätt på grund av det torra, heta och blåsiga vädret. Det är bäst att avlägsna sig från brändernas omedelbara närhet och följa researrangörernas och myndigheternas anvisningar.

Hällregn kan tidvis förekomma och då kan vattnet och leran som rinner från bergen förorsaka översvämingar i låglandet.

Kulturbundna regler

För grekerna är familjen, släktingar och vänner mycket viktiga. Det sociala umgänget betonas också i arbetslivet. Till exempel personliga kontakter och small talk är väsentliga i affärslivet för att förtroende skall uppstå. Livet i Grekland kännetecknas av spontanitet och avsaknad av brådska. Saker och ting går ofta sin egen gilla gång, utan strikta tidtabeller.

Hälsovården

Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Med det kostnadsfria europeiskt sjukvårdskort,  som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats.

Ta reda på vilka vaccin som behövs i god tid före resan. På institutets för hälsa och välfärd webbplats (www.thl.fi) får man nyttig information om vaccin och hälsovård på resor. Se t.ex. ”Matkailijan terveysopas” (på finska).

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet.

Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbsidor:

Bra att veta

I Grekland är bankernas och postkontorens öppettider kortare och mer oregelbundna än i Finland. Bortsett från stora affärskedjor avviker också affärernas öppettider från de finländska. Kreditkort kan användas, men man bör vara beredd på att de inte alltid accepteras.

Från arkeologiskt intressanta platser är det förbjudet att plocka med sig någonting, inte en enda sten får avlägsnas. Straffen är stränga för dem som bryter mot detta.

I nödfall kan man snabbt flytta över pengar från Finland, till exempel via Western Union eller Forex, det krävs endast att någon deponerar pengarna vid företagets kontor i Finland.

Militära mål får inte fotograferas.

Om problem uppstår bör man genast vända sig till sin researrangör. Ambassaden och honorärkonsulaten står också alltid till förfogande.

  • Det allmänna nödnumret är 112.
  • Turistpolisen (24 h), tfn. 1571

Jour

I nödfall kan man ringa till Finlands utrikesministeriets journummer +358 9 160 55555.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter: Finlands ambassad, Aten

Besöksadress:
Embassy of Finland
Hatziyianni Mexi 5
115 28 Athens

Postadress:
Embassy of Finland
P.O. Box 18123
11610 Athens
Greece

Tel. +30 210 72 55 860
Fax: +30 210 72 55 864
E-post: sanomat.ate@formin.fi
Webbplats: www.finland.gr

Kundservice: mån-fre 9.00-12.00

Tidsskillnad: +/-0

Detta dokument

Uppdaterat 10.3.2015

Takaisin ylös