Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 17.2.2015

Singapore: resemeddelande

Singapore: Säkerhetsläget är gott. Iaktta allmän försiktighet. Sträng narkotikalagstiftning.

Finlands ambassad
Singapore

Singapore är allmänt taget ett tryggt resmål. Myndigheter, polis, sjukhus och övrig service fungerar väl och är pålitliga.

På grund av att risken för terrorattacker har ökat i hela världen under de senaste åren är det skäl att vara vaksam också i Singapore. Myndigheterna i Singapore har skärpt bevakningen vid gränserna, kring ambassaderna och nöjesplatser där det rör sig mycket utlänningar.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan före resan. Se närmare anvisningar och gör anmälan på reseanmalan.fi.

Obs! Passen ska vara giltig minst sex månader efter resan.

Brottsligheten

Eventuella farliga situationer kan oftast undvikas genom normal försiktighet. Våldsamma brott mot utlänningar är sällsynta men resenärer bör se upp för ficktjuvar och väsktjuvar. Stölder och bedrägeriförsök riktade mot utlänningar har ökat en aning på sista tiden. Flygbiljetter, pass och resekassan lönar det sig att lämna i hotellets förvaringsbox, och när man rör sig på stan bara ha med sig kopior av pass och de pengar och betalkort man behöver under dagen. Om passet försvinner eller blir stulet ska man anmäla det till den lokala polisen. Den singaporianska polisens webbplats finns på adressen http://www.spf.gov.sg.

Trafiken

Singapore har vänstertrafik. Vägnätet är bra, och metro- och bussnätverken är mycket välfungerande. Att åka taxi är också ett mycket förmånligt och säkert sätt att färdas och nattetid i princip det enda möjliga sättet. Att använda säkerhetsbälte i bilen är obligatoriskt och det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil. Var försiktig i trafiken, särskilt när du korsar gatan. Bilarna kan köra mycket fort, också i tätorter. Om man som turist råkar ut för en trafikolycka bör man inte lämna platsen förrän polisen har anlänt. Promillegränsen för rattfylleri är 0,80 i blodet och 0,35 i utandningsluften.

Båtfarare bör vara försiktiga i synnerhet om de rör sig i Malackasundet mellan Singapore och Malaysia. Trots att övervakningen har intensifierats förekommer där pirater.

Naturförhållanden

Klimatet är hett och fuktigt. Var noga med att dricka tillräckligt när du rör dig utomhus. Regnen förekommer som häftiga, korta tropiska skurar utanför regnperioden. Den egentliga regnperioden infaller mellan november och januari.

Grannlandet Indonesiens läge i kontinentalplattornas skärningspunkt gör att också Singapore är utsatt för jordbävningar. Jordskalven i Sumatra har också ställvis känts av på Singapores område men så svagt att det inte har förorsakat några specialåtgärder för befolkningen i Singapore.

I Singapore förekommer tidvis rökmoln från skogsbränder i Indonesien, som kan leda till besvär i andningsorganen för känsliga personer. När detta förekommer är luftkvaliteten ofta dålig. Rökbesvären pågår vanligen i några dagar. Singapores miljömyndighet informerar om luftkvaliteten på sin webbplats http://www.nea.gov.sg/

Hälsovården

Sjukhusen håller hög standard. Sjukvården kan vara dyr så se till att du har en giltig täckande reseförsäkring innan du reser. Vaccination mot stelkramp samt hepatit A och B rekommenderas.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi

De första malariafallen sedan 1982 har konstaterats i Singapore, även om landet inte ligger i ett malariaområde. Malaria sprids via Anopheles-myggan och symtomen är feber, huvudvärk, frossa och kräkningar.

Också Aedes aegypti-myggan som sprider denguefeber förekommer i Singapore. Då temperaturen stiger efter regnperioden i april-september blir denguefebern oftast en aning vanligare. De vanligaste symptomen, förutom feber, är värk i huvudet, ögonen och musklerna, exem och svullna lymfkörtlar. Det finns inget vaccin mot denguefeber.

En dengue-epidemi pågår i Singapore och man ska vara särskilt noga med att skydda sig mot myggor. Under de sista två åren har det inträffat betydligt fler fall än tidigare år. Den typ av denguevirus som sprids just nu är av den relativt ofarliga typen (jämfört med tidigare epidemier) Den-1. Den ovanligare typen Den-3 har nu hittats i Singapore efter en paus på 10 år. Det finns fyra olika virustyper. Om man insjuknar i feber blir man immun mot den virustyp man har drabbats av, men mera sårbar för de övriga tre. De som insjuknade i de tidigare epidemierna har smittats lättare än andra människor denna gång, vilket har fört smittan vidare i Singapore.

I Singapore förekommer också chikungunyafeber. Chikungunya sprids likaså av Aedes-myggan. Symptomen är nästan identiska med denguefeberns, men chikungunya innebär livsfara endast i mycket sällsynta fall. Till skillnad från dengue förorsakar chikungunya ofta ledsmärtor som kan pågå i allt från dagar till månader. Sjukdomens övriga symptom går ganska fort över.

National Environment Agency upprätthåller information om denguefebern i realtid på adressen www.dengue.gov.sg

Myndigheterna i Singapore har effektiverat den förebyggande verksamheten med att förstöra möjliga platser där insekter kan föröka sig, genom att göra kontroller och genom att informera befolkningen om att inte låta stående vatten samlas i hushållen. Utomhus är det bra att skydda sig med myggmedel och att i mån av möjlighet använda långärmade skjortor och långbyxor. Fallen har ökat särskilt i förorterna där det finns dammar och andra fuktiga områden i anslutning till rekreationområden. Mot slutet av året har det dock skett en minskning av fallen av denguefeber.

Enterovirus, dvs. hand-, fot och munsjuka (Hand, foot and mouth disease, HFMD) är en febersjukdom som särskilt drabbar barn. Symptomen är blåsor och utslag i munnen, på händerna och på fötterna. Man kan också få feber, smärta i svalget och magsymptom. Normalt är det en ganska ofarlig sjukdom men om viruset är av typ EV71 handlar det om en allvarligare form och då krävs läkarbesök. Noggrann handhygien förebygger smitta.

Aktuell information om Singapore får du på webbplatserna nedan:

  • om denguefeber: www.dengue.gov.sg
  • Singapores hälsoministerium, tfn 1-800-225-4122 och ministeriets webbplats www.moh.gov.sg

Tilläggsinformation fås också på webbplatserna:

Bra att veta

Man kan dricka kranvattnet i Singapore.

Även om Singapore är ett tryggt resmål är det bra att vara försiktig i turistområden. Fick- och väskstölder förekommer till exempel på Orchard Road och rånen har ökat i det populära restaurangområdet Clark Quay. Polisen har fått rapporter om enstaka fall där både kvinnliga och manliga turister har antastats och trakasserats i centrum och i restaurangkvarter. Undvik därför att röra dig ensam nattetid. 

Även om singaporeborna på många sätt är toleranta och västerländskt sinnade är det bra att komma ihåg att det ändå finns kulturella skillnader. Singapore har också många nyinflyttade och tillfälligt bosatta personer som kommer från konservativare kulturer än Singapores, vilket är bra att notera, speciellt för kvinnliga resenärer.

Narkotikalagstiftningen i Singapore är mycket sträng. För innehav av narkotika bestraffas man med döden. Också brott mot liv bestraffas med dödsstraff. För vissa brott, till exempel vandalism och sexuellt ofredande (outrage of modesty), kan man bestraffas med både böter, fängelsestraff, och därtill spörapp (caning). Också mycket lindriga fall, till exempel en oavsiktlig knuff i ett kollektivt färdmedel, kan betraktas som sexuellt ofredande. Obs! Lagarna i Singapore är allmänt taget stränga och de verkställs effektivt, också när det gäller utlänningar.

Under den senaste tiden har det förekommit flera fall av bedrägeri, särskilt riktade mot västerländska män. För påstådda sexuella trakasserier kräver de omedelbar ekonomisk ersättning för att inte kalla på polisen. Om männen inte gått med på att betala en summa motsvarande ca 1000 € han de väckt åtal. Om man misstänker att man blivit offer för bedrägeri ska man omedelbart kontakta den lokala polisen och reda ut ärendet den officiella vägen.

Singapores lagstiftning om import av läkemedel är mycket sträng. Den som tar läkemedel med sig till Singapore har skäl att i god tid före inresan kontrollera om läkemedlen eventuellt är tillståndspliktiga. Många läkemedel behöver ett förhandstillstånd för import till landet. Tillståndet beviljas av Centre for Drug Administration vid Health Sciences Authority i Singapore, som har en lista över de kontrollerade läkemedlen på sin webbplats. Mera information, förteckning över licensbelagda mediciner och blankett för tillståndsansökan: Health Sciences Authority.

Hälsofrämjande tuggummi (xylitol, nikotin), tobak och snus får med vissa begränsningar föras in i landet för eget bruk. Mera information och anvisningar för den som reser till Singapore på tullens webbplats: Singapore Customs.

Det är absolut förbjudet att föra in vapen i Singapore. Förbudet gäller också leksaksvapen och patroner samt tomma patronhylsor. Personer som fört in ett vapen utsätts åtminstone för förhör och i värsta fall kan följden vara fängelsestraff. Också bland annat knivar, eggvapen och handbojor är förbjudna.  En fullständigare lista finns på den singaporianska polisens webbplats (listan i PDF-form).

Instruktioner för dem som anländer till landet finns på Singapores tulls webbplats.

Det är förbjudet att skräpa ner och man kan få böter för att kasta skräp på gatan. Det är också förbjudet att spotta. Gator korsas endast där det finns skyddsväg, och i metron och andra transportmedel ska absolut prydlighet iakttas. Det är förbjudet att dricka, äta och röka i de allmänna transportmedlen och på stationerna. Rökning på allmän plats är i regel tillåten endast på särskilt utmärkta platser.

Homosexuellt umgänge har kriminaliserats enligt Singapores lag. Bryter man mot den kan följden bli böter eller i värsta fall två år i fängelse. I praktiken tillämpas straffen i dessa fall egentligen inte, eller så är de milda, i synnerhet när det gäller utlänningar.

Singapore är ett dyrt resmål enligt asiatiska mått. För eventuella nödfall är det därför skäl att se till att reseförsäkringen är i kraft och att man förfogar över tillräckliga penningmedel. I nödsituationer går det snabbt att ordna pengöverföring från Finland, exempel med hjälp av Forex MoneyGram eller Western Union, förutsatt att någon sätter in samma summa hos företaget i Finland. Från ett bankkonto (Nordea, OP-Pohjola-gruppen) kan man skicka pengar direkt via Western Union/FEXCO med hjälp av nätsidan Lähetä Rahaa till Western Unions verksamhetspunkter runt om i världen. Singapore har tiotals Western Unionkontor.

Finska medborgare behöver inte visum för att resa till Singapore. Finländare kan vistas i landet 90 dagar under en period på sex månader utan visum. Om man överskrider den tillåtna tiden kan följden bli böter, för längre överträdelse eventuellt fängelsestraff.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Transport hem i fall av sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att arrangera utan en privat försäkring.

Observera att passet ska vara giltigt minst sex månader efter resans slut.

Tidskillnad: på sommaren + 5 t, på vintern + 6 t.

Allmänna nödnumren i Singapore:

  • polis 999
  • ambulans och brandkår 995.

Kontaktuppgifter: Finlands ambassad, Singapore

Embassy of Finland
101 Thomson Road
#21-03 United Square
Singapore 307591

Tel. +65-6254 4042
Fax: +65-6253 4101
E-post: sanomat.sin@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.sg
Facebook:  http://www.facebook.com/FinnishEmbassySingapore

Jour: I nödfall kan man ringa tel. +358-9-160 55551 (i utrikesministeriet)

Detta dokument

Uppdaterat 17.2.2015

Takaisin ylös