Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 7.12.2015

Brunei: resemeddelande

Brunei: Tryggt resmål, iaktta normal försiktighet. Muslimsk stat, respektera lokala seder. Sträng narkotikalagstiftning.

Finlands ambassad
Kuala Lumpur (Malaysia)

Det är i allmänhet tryggt att resa i Brunei. Resenärer bör dock iaktta allmän försiktighet och fästa särskild uppmärksamhet vid sin personliga säkerhet.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan.  Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Våldsbrott är ovanliga i landet och kriminaliteten låg. Småbrottslighet, såsom snatterier och fickstölder, förekommer sporadiskt, varför det är skäl att ta väl vara på sitt pass och eventuella värdeföremål. Om du förlorar ditt pass ska du anmäla det till den lokala polisen.

Brunei håller på att införa en ny strafflag enligt vilken man för vissa brott kan dömas till hudud-staff i enlighet med sharia, till exempel amputation, stening eller piskrapp.

Trafiken

Brunei har vänstertrafik. Om du råkar i en trafikolycka i egenskap av förare skall du inte avlägsna dig från platsen innan polisen anländer. Nödnumret till polisen är 993, ambulans 991 och brandkåren 995.

Finskt körkort duger om det har godkänts vid Bruneis trafikministerium. I annat fall är internationellt körkort som uppfyller bestämmelserna i vägtrafikavtalet i Genève 1949 obligatoriskt.

Lagar och tullbestämmelser

Brunei har en sträng narkotikalagstiftning och i vissa fall kan även dödsstraff utdelas. I Brunei har infört en ny strafflag enligt vilken man för vissa brott kan dömas till hudud-staff i enlighet med sharia, till exempel amputation, stening eller piskrapp.

Homosexualitet är ett brott i Brunei, och straffpåföljden kan vara upp till tio års fängelse eller böter. 

Det är förbjudet att sälja alkohol i Brunei. Ickemuslimer som har fyllt 17 år är det tillåtet att föra in skattefritt endast två liter alkoholdrycker. All alkohol skall dock anmälas i tullen och tullanmälan bör bevaras för eventuella kontroller. Det är tillåtet att föra in skattefritt 225 g tobaksvaror eller 200 cigaretter.

Naturförhållanden

Brunei hör inte till något egentligt jordbävningsområde, men jordbävningar i närområdet kan ha återverkningar även på Brunei och jordbävningar under havet kan orsaka flodvågor.

Vid havet förekommer medusor, och om man bränner sig på en sådan måste man genast uppsöka läkare eftersom det kan vara synnerligen farligt.

Resenärer uppmanas att iaktta de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer.

Hälsovården

Heltäckande reseförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- och dödsfall utan privat reseförsäkring. Behandlingen påbörjas sällan utan bekräftelse av försäkringsbolaget eller förskottsbetalning.

Ta reda på vilka vaccin som behövs i god tid före resan. I institutet för hälsa och välfärd THL:s hälsoguide för resenärer (”Matkailijan terveysopas” på finska) finns nyttig information om vaccinationer och hälsovård för resenärer.

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet.

Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbplatser:

Nivån på den lokala bashälsovården är relativt god, men i allvarliga fall lönar det sig att överväga sjukhusvård till exempel i Singapore.

Denguefeber förekommer i Brunei. Eftersom sjukdomen sprids av myggor är det bra att skydda sig mot myggbett med långärmade skjortor och långbyxor samt myggmedel.

Bra att veta

Brunei är ett muslimskt land. Resenärer bör iaktta lokala seder och undvika att klä sig alltför avslöjande. Det är även förbjudet att förtära alkohol på offentliga platser och i offentliga lokaler, tillika att äta eller dricka offentligt under fastan.

Finska medborgare behöver inte ett på förhand införskaffat visum för turist- eller affärsresor som räcker mindre än 30 dagar. Man måste uppvisa sin returbiljett och passet måste vara i kraft minst sex månader efter ankomstdatumet.

Amerikanska medborgare har ibland stoppats vid gränsen för att deras pass inte har tillräckligt med tomma sidor. USA rekommenderar särför att passet ska ha minst sex tomma sidor.

Information om inresebestämmelserna för Brunei: http://www.immigration.gov.bn/visiting.htm

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

Tidsskillnad : +5h sommartid, +6h vintertid

Kontaktuppgifter

Finlands honorärkonsulat, Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam)
Honorary Consulate of Finland
B.T. Forwarding Co. No. 7 Block D
1st floor, Sufri Shipping Complex
Mile 1 1/4, Jalan Tutong
Bandar Seri Begawan
Brunei

Tfn: +673 2 243 847
Fax: +673 2 224 495

Kontaktuppgifter: Finlands ambassad, Kuala Lumpur
Wisma Chinese Chamber 5th floor
258 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: +60 3 4257 7746
Fax: +60 3 4257 7793
E-post: sanomat.kul@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.my

Facebook: www.facebook.com/FinnishEmbassyKualaLumpur

Mera information om konsulära tjänster och resande:

Resande per målgrupp

Uppdaterat 7.12.2015

Takaisin ylös