Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ihmisoikeussopimukset ja raportit

Kansainväliset ja alueelliset järjestöt

Poika ajaa traktorillaKansainvälisten ja alueellisten järjestöjen keskeiseen toimintaan kuuluu usein ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaaminen kansalaisille.

Oikeudet on muotoiltu ja niiden toteutumista  edistetään kansainvälisilla ja alueellisilla ihmisoikeussopimuksilla, joita kyseisten järjestöjen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan.

Keskeisimmät ihmisoikeussopimukset on neuvoteltu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston (EN) piirissä. Myös monet muut sopimukset sisältävät ihmisoikeuselementtejä. Monilla muillakin kansainvälisillä ja alueellisilla järjestöillä on ihmisoikeussopimuksia, joskaan ei yhtä laajasti hyväksyttyjä.

Ihmisoikeussopimukset

YK:n sopimusjärjestelmässä on seitsemän ihmisoikeussopimukseksi luokiteltavaa sopimusta ja kuusi niihin liittyvää pöytäkirjaa. EN:n järjestelmässä varsinaisia ihmisoikeussopimuksia on neljä. 

Takaisin ylös