Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 12.1.2015

Österrike: resemeddelande

Österrike: Ta med dig pass och europeiskt sjukvårdskort. Följ väderrapporter och trafikinformation i medierna. Snöskred möjliga

Finlands ambassad
Wien

Österrike är allmänt taget ett tryggt land att resa i. Resenärer ska följa lokala medier noga, särskilt i fråga om väderprognoser och trafik, och följa myndigheternas anvisningar. Se upp för ficktjuvar i större städer. Ficktjuvarna rör sig bland annat i affärer, varuhus, på shoppinggator och i kollektivtrafiken. Grupper av ficktjuvar finns också på fjärrtåg. Lämna ingen lös egendom i bilen då den står parkerad, det kan locka tjuvar. Bilstölderna har ökat i synnerhet i huvudstadsregionen. Ta en täckande reseförsäkring.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Naturförhållanden

Vädret kan ändras snabbt i hela landet, särskilt i bergstrakterna. Kraftiga snöfall, åskregn eller störtregn och hård vind kan under olika årstider orsaka översvämningar, snöskred och jordskred på olika håll i landet. Skidresenärer ska beakta att det är viktigt att följa myndigheternas anvisningar om snöskred.

Studera villkoren i reseförsäkringen före resan.

Aktuella lokala väderrapporter finns på följande länkar: www.wetter.at  eller wetter.orf.at. På webbplatsen www.meteoalarm.fi  finns information om farliga meteorologiska fenomen som hotar Europa.

Hälsovården

Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har privat reseförsäkring.

Vi rekommenderar att resenärer skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor: http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/130608152108HS?OpenDocument

Ta reda på vilka vaccin som behövs i god tid före resan. På institutets för hälsa och välfärd webbplats (www.thl.fi) får man nyttig information om vaccin och hälsovård på resor. Se t.ex. ”Matkailijan terveysopas” (på finska).

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet.

Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbsidor:

Trafiken

För att undvika böter ska man betala motorvägsavgiften genast då man har anlänt till landet, vid Asfinags (www.asfinag.at) betalningsställe eller på en servicestation.

Varierande väderleksförhållanden kan spärra av vägförbindelser. Rikliga regn och på vintern snöfall kan hindra vägtrafiken på olika håll i landet.

Nyttig information för bilförare finns på www.oeamtc.at.

Promillegränsen i vägtrafiken är 0,5.

Då du reser med egen bil är det bra att kontrollera att du har en tillräcklig och giltig bilförsäkring.

Bra att veta

Österrike är ett EU-land och för att resa dit behöver en finsk medborgare antingen ett giltigt pass eller ett nytt personkort, togs i bruk 1.3.1999, elektroniskt personkort medräknat, togs i bruk 1.12.1999.

I nödfall ska man i första hand vända sig till polisen.

Nödnummer:

  • Allmänt nödnummer 112 
  • Polis 133 
  • Brandkår 122
  • Ambulans 144

Österrikes prefix är +43 då man ringer från utlandet eller från en utländsk anslutning.

Jour: Utrikesministeriets jourtelefon efter tjänstetid: +358 9 1605 5551

Ytterligare information:

Finlands ambassad, Wien
Besöksadress:
Gonzagagasse 16
A-1010 Wien

Postadress:
Botschaft von Finnland
Postfach 72
A-1013 Wien
Österreich 

Tfn +43 1 535 0365
Fax +43 1 535 5703
E-post: sanomat.wie@formin.fi
Webbplats: www.finnland.at

Detta dokument

Uppdaterat 12.1.2015

Takaisin ylös