Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 13.1.2015

Ryssland (Murmansk): resemeddelande

Murmansk: Ett tryggt resmål. Var försiktig i trafiken och se upp för stölder.

Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg
Kontoret i Murmansk

På Kolahalvön bor nästan 800 000 invånare, i staden Murmansk cirka 300 000. Kolahalvön är allmänt taget ett tryggt område. Regionen har inte utsatts för terrordåd och turister utsätts mycket sällan för våld eller rån.

De universella reglerna att inte ge sig ut på stan i berusat tillstånd, inte visa sina pengar öppet för utomstående och att inte ge sig i slang med okända personer efter en kväll på restaurangen gäller också här. Håll uppsikt över din väska, jacka och drink på restauranger och andra allmänna platser. Under rusningstid ska man i kollektivtrafiken hålla noga öga på väskor och bagage och se upp för ficktjuvar.

Om du blir bestulen är det bra att genast göra up en lista över stulna föremål. Det är också bra att anmäla stölder till den lokala polisen och be att polisen skriver en rapport som är till nytta då du i efterhand ansöker om ersättning för den förlorade egendomen. Det allmänna nya nödnumret i Ryssland är 112 (inte ännu i kraft i Murmansk), nödnumret till polisen är 02.

Det lönar sig också att spärra bank- och kreditkort och mobilens SIM-kort.

I nödfall hjälper det finländska generalkonsulatets kontor i Murmansk enligt lagen om konsulära tjänster. Mer information om kontoret i Murmansk och nordvästra Ryssland finns på webbplatsen för  Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg. Närmare upplysningar om konsulärt bistånd för resenärer finns på adressen formin.finland.fi/tjanster.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan innan resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Stängda områden 

Det finns områden på Kolahalvön dit det är förbjudet att resa. Till de stängda områdena hör militärstäderna och följande byar och områden: byn Vidjajevo (Видяево), byn Gadzjijevo (Гаджиево), byn Zaoziorsk (Заозёрск), byn Zaretjensk (Зареченск), Fiskarhalvön, byn Liinahamari (Линахамари), byn Ostrovnoj (Островной), staden Poljarnyi (Полярный), byn Rajakoski (Раякоски), byn Rosljakovo (Росляково), staden Severomorsk (Североморск), staden Snezjnogorsk (Снежногорск) , Gamla Salla (minnesmärke), byn Umba (Умба) och byn Ura-Guba (Ура-Губа).

Man kan ansöka om tillstånd att besöka de sluta områdena av de ryska myndigheterna, men det lönar sig att reservera flera månader för ansökningsprocessen.

Alla så kallade öppna byars och städers områden är inte öppna och skyltarna med förbud att röra sig inom områdena måste tas på allvar. På vägen mellan Murmansk-Kirkkoniemi finns en förbudsskylt där det sägs, att det är förbjudet för utlänningars fordon att vika av från vägen. I städerna Zapoljarni (Заполярный) och Nikeli (Никель) får man svänga av, eftersom Zapoljarni och Nikel är s.k. öppna städer. Dessutom finns caféet Titovka invid vägen där man får stanna. Det lönar sig att kontrollera om det skett förändringar i begränsningarna innan man reser.

Vistelse i gränszonen

Bekanta dig på förhand med gränszonens gränser och vistelse i gränszonen. Information om gränsområdet, nödvändiga passersedlar och andra dokument samt kontaktuppgifter till gränsförvaltningens verksamhetsställen hittas på webbplatsen för Ryska federationens ambassad i Finland under punkten "Venäjän rajavyöhyke, säännöt ja kartat".

Då resmålet är utanför gränsområdet behöver du inte en separat passersedel till gränsområdet, till exempel då du reser från Finland till Murmansk och från Murmansk till Finland. Det är förbjudet att stanna i gränszonen utan ett tillstånd som skaffats i förväg (bortsett från obligatoriska uppehåll då handlingarna kontrolleras). Du ska ansöka om tillståndet cirka en månad före resan i samband med att du ansöker om visum till Ryssland.

De begränsningar angående utländska fordon på vägen Murmansk–Nikel som tidigare gällde är avskaffade. Vägen är nuförtiden öppen varje dag, dygnet runt. Vintertid kan NikelMurmansk-vägen ibland vara avstängd på grund av vindar från Ishavet och snö som samlas på vägen. Då kan man ta vägen via Prirechny som går längre in i landet och är mera skyddad, om än i sämre skick. Vägen från Prirechny kan också vara blockerad vid snöstorm.

Resehandlingar och registrering

Ansök om visum till Ryssland i god tid före den planerade resan . Man ansöker om visum via resebyråerna eller de ryska visumcentralerna I Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Mariehamn. Visumcentralernas webbsida är http://www.vfsglobal.com/russia/finland/index.html.  De ryska konsulaten i Finland och researrangören ger närmare information om hur du ansöker om visum till Ryssland.

Passet ska vara giltigt minst sex (6) månader efter visumets giltighetstid. Det är bra att ta en kopia av alla resehandlingar och reseförsäkringen. Det lönar sig att förvara originalpasset i hotellets kassafack. En kopia av passet eller ett körkort räcker vanligtvis när man växlar pengar. Var beredd att intyga din identitet, särskilt om du växlar större summor. En reseförsäkring är obligatorisk för alla som reser till Ryssland. Det lönar sig att kolla försäkringsvillkoren innan avresan.

EU och Ryssland ingick 1.6.2007 ett avtal om viseringslättnader för medborgarna i EU och Ryssland (länk till avtalet).

Alla utlänningar som reser in i landet ska fylla i ett inresekort. Kortet behövs för registreringen och det ska bevaras för återresan. Resenären ska se till att få ett inresekort av gränsmyndigheterna vid inresan. Enligt den ryska migrationslagstiftningen måste en utlänning som vistas mer än sju vardagar i Ryssland registrera sig hos migrationsmyndigheterna (Federalnaja migratsionnaja sluzhba).

Den ryska mottagaren sköter registreringen av den utländska medborgaren. För turisters del är det vanligtvis hotellet som sköter registreringen. Enligt lagändringen kan en utlänning som vistas tillfälligt i landet också registreras per post. Registreringen är avgiftsbelagd men på hotell ingår den i allmänhet i rumspriset. Det är klokt att fråga om registreringen på förhand.

För registreringen behövs en kopia av utlänningens pass, visum och inresekort. Den som tar emot registreringen måste fylla i en skild registreringsblankett som kan hämtas bl.a. på postkontoren. Mottagaren ger dig kvittodelen av registreringsblanketten, och den måste du förutom passkopian, visumet och inresekortet bära på dig ute på stan. Då du lämnar mottagarens inkvartering ska kvittot återlämnas till mottagaren, som skickar den till immigrationsmyndigheterna.

Vi rekommenderar dock att du bär på dig en kopia av kvittot på väg från inkvarteringen till gränsen ifall polisen kontrollerar dig. Hotellen registrerar sina gäster oberoende av resans längd. Vid registreringen finns det skäl att beakta att resans syfte och visumets status (till exempel turistresa, affärsresa) stämmer överens, man ska alltså fylla i samma syfte med resan i registreringsblanketten som det står i ens visum.

Det lönar sig att fylla i en tullklareringsblankett när man anländer till eller lämnar landet om man har med sig pengar eller annan egendom som är värd 3 000-10 000 US-dollar. Om summan överstiger 10 000 US-dollar krävs förtullning. Också receptbelagd medicin ska antecknas i blanketten. Det lönar sig att se till att tullen stämplar blanketten. Enligt lagen om valutareglering och -övervakning får personer som lämnar Ryssland föra med sig valuta motsvarande 3 000 US-dollar utan särskild tullklarering.

Minderåriga personer med dubbelt medborgarskap som reser utan vårdnadshavare måste ha med sig ett tillstånd av föräldrarna som bestyrkts av en notarie. Enligt rysk federal lag (nr 114 kapitel 20, daterad 15.08.1996) ska alla barn som är under 18 år och som reser utan förmyndare ha med sig ett tillstånd som en notarie har bestyrkt. Man kan kontrollera förfarandet med en rysk myndighet, till exempel Rysslands ambassad i Helsingfors. Tillståndet kan bestyrkas av en notarie i Finland, men då måste en officiell översättning bifogas till dokumentet. Det måste framgå till vilket land tillståndet har beviljats (det duger inte att allmänt skriva "Schengen-länderna", utan länderna måste specificeras) och vilken period tillståndet gäller.

Undantag från denna regel är minderåriga ryska medborgare som är permanent bosatta utomlands och som har ett ryskt pass med en anmärkning av det ryska konsulatet om att personen i fråga har anmält sig till konsulatets register. Mera info på Sjeremetjevo-flygplatsens webbplats: http://www.svo.aero/children/rules/.

Om du köper konstföremål ska du begära ett bevis för tullen, i andra fall kan uppköpen bli kvar i tullen vid gränsövergången. Det kan ta även veckor att få beviset.

Om en resehandling försvinner ska du omedelbart kontakta den lokala polisen för en polisutredning. Om ditt pass försvinner eller blir stulet kan du i nödfall skaffa ett tillfälligt pass för hemresan (175 euro, betalas kontant i rubel) hos Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg och kontoret i Murmansk. Du kan inte lämna Ryssland utan pass. Om resehandlingar förkommer är det lättare att skaffa nya om du tagit kopior av dem. För passet behövs ett fotografi. En reseförsäkring är obligatorisk vid resor till Ryssland.

Om det förekommer brister i en utlännings resedokument vid gränskontrollen är följden oftast administrativa böter och avvisning.

Trafiken

Trafikkulturen avviker betydligt från den finländska, så uppmärksamhet är på sin plats såväl för bilister som för fotgängare. Lämna ingen egendom synlig i bilen och ha dörrarna låsta under bilfärden. I samband med hotellen finns ofta en bevakad bilparkering. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte i bilen. Ryssland har nolltolerans för alkoholbruk i trafiken, man får alltså inte ha alkohol alls i blodet när man kör bil. Att använda mobiltelefon utan hands free-utrustning i bilen leder till böter.

Vägarna har för det mesta vägbeläggning, men de är delvis gropiga och i mycket dåligt skick.

På vintern kan kraftiga snöfall orsaka stockningar och man ska vara extra försiktig för att undvika kollisioner. Ibland kan vissa vägar stängas av helt på grund av väderleksförhållandena.

Beställ taxi i hotellets reception eller genom att ringa en taxifirma. Att stanna en privatbil medför vissa risker.

Det är behändigt att åka trådbuss och vanlig buss i Murmansk. man köper biljetten av en konduktör i bussen. I bussarna och trolleybussarna ska man hålla noga reda på sitt pass, sin plånbok och annan egendom.

Handlingar för bilister

Registreringsblanketter för vägavgiften finns på gränsstationerna. Mer information finns på kommunikationsministeriets webbplats. Fordonet kan inte lämna landet förrän hela vägavgiften är betald. Avgiften kan i regel inte betalas vid gränsen.

Om du kör privatbil i Ryssland ska du beakta att ryska tullen ger dig en förbindelse för återinförsel av bilen vid gränsen. Bevara förbindelsen under hela resan.

Förbindelsens giltighetstid varierar. Andra personer än den som anges som bilens ägare på blanketten får köra bilen endast om ägaren är närvarande. När man får en bilförbindelse kan det fortfarande hända att man måste betala en registreringsavgift på 100 rubel. Man kan göra upp bilförbindelsen för den tid man önskar redan vid gränskontrollpunkten. Bryter man mot dess innehåll kan administrativa böter bli följden.

Ryssland anslöt sig till det internationella gröna kort-systemet den 1 januari 2009. Därmed räcker det att en finländsk bilist på resa i Ryssland har med sig ett grönt kort från försäkringsbolaget som bevis för att trafikförsäkringen är giltig.

Försäkringsskyddet är dock inte på samma nivå som i hemlandet, gränsen för ersättning ligger på maximalt cirka 11 000 euro. Före resan lönar det sig att kontakta sitt försäkringsbolag för att ta reda på om man behöver extra skydd och vilka alternativ som finns. Om en olycka inträffar bestäms ersättningarna utifrån rysk lagstiftning och ryska försäkringsvillkor. Det lönar sig att kontrollera att fordonsinformationen är felfri i gröna kortet. Också försäkringsnumret ska finnas i kortet. Bristfällig information kan hindra att fordonet får tas in i landet.

Blanketterna för grönt kort fås från försäkringsbolagen. Kortet är gratis. Om ett grönt kort inte finns när ett fordon ska överskrida gränsen måste en obligatorisk, rysk trafikförsäkring tecknas för fordonet innan man kan komma in i landet.

Det ryska gröna kort-kontorets telefontjänst ger råd på engelska och ryska dygnet runt. Mer information om gröna kortet finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

Alla trafikskador som inträffar i Ryssland utreds i Ryssland. Då en olycka har skett ska polis alltid tillkallas till platsen, och fordonen får inte flyttas förrän polisen har anlänt.

Kontrollera noga innan du anländer till Ryssland att du inte lämnat något i bilen som du inte får ta in i landet. Till exempel jaktpatroner räknas i tullen ofta som militärmateriel. Följderna kan vara allvarliga om sådana hittas i bilen. Rättegång följer alltid, vilket kräver tid, besvär och pengar innan bötesstraffet ges och kan leda till senare svårigheter att få visum till Ryssland.

Hälsovården

I Murmanskregionen förekommer hepatit, i viss mån tuberkulos, svininfluensa, könssjukdomar och hiv. Stelkramp, polio och difteri är mycket vanligare i Ryssland än i Finland.

Det lönar sig att ha sina vaccinationer i skick före resan.

Kontrollera dina vaccinationer innan du reser till Ryssland. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som reser till Ryssland ska ha difteri- stelkramp- och MPR-vaccin och vid behov, utgående från en riskbedömning, även vaccin mot hepatit A och B, tyfoidfeber, TBE (kumlingesjukan), Japansk hjärnfeber och polio.

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi.  

Mera information om smittsamma infektionssjukdomar på webben:

Om du medför receptbelagd medicin ska du ha receptet med dig. Uppge medicinerna i tullklareringen, under resehandlingar och registrering.

Om en olycka inträffar får man första hjälp på sjukhus och hälsovårdscentraler som ger service på ryska.

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Kulturbundna regler

Förutom på några hotell talas få andra språk än ryska i Murmanskregionen. Namn på platser och städer samt gatuskyltar är skrivna med kyrilliska bokstäver. Kiosker och bokhandlar säljer ryskspråkiga kartor.

På gatorna finns ibland tiggare och ofta gatuhundar.

Inne i kyrkor täcker kvinnor sitt huvud och sina axlar med en duk eller huvudbonad, och knäna med kjol eller byxor.

Naturförhållanden

Klimatet i Murmansk motsvarar närmast klimatet i norra Finland. Havet påverkar dock klimatet avsevärt, och nordanvinden är isande kall. Vädret kan svänga om från kraftigt snöfall till sol på 15 minuter.

Den mörka tiden, när solen inte stiger på hela dagen, börjar i december och slutar vid mitten av januari. Från maj till juli sjunker solen inte alls under horisonten.

Bra att veta

Resenären ansvarar alltid själv för sin säkerhet och för förberedelserna inför resan. I nödfall bär de lokala myndigheterna det primära ansvaret för att hjälpa. Den finländska beskickningen kan hjälpa i undantagsfall. Mer information om konsulärt bistånd för resenärer finns på adressen formin.finland.fi/tjanster.

Personer med dubbelt medborgarskap: Rysslands värnpliktslag ändrades 1.8.2013. Ryska medborgare som utfört sin värnplikt i ett annat land är inte längre befriade från värnplikt i Ryssland. Den nya lagen påverkar män med både finskt och ryskt medborgarskap i åldern 18–27 som utfört sin värnplikt endast i Finland. Personer med dubbelt medborgarskap kan vända sig till de ryska myndigheterna för ytterligare information.

Enligt ryska tullens direktiv får man föra in begränsade mängder alkohol och tobak i Ryssland. Över 18-åriga personer får föra in tre (3) liter alkoholhaltiga drycker. Observera att detta gäller både öl och starka viner, det spelar inte någon roll hur stark drycken är, utan det gäller alla alkoholhaltiga drycker. Om man har med sig 3–5 liter alkoholhaltiga drycker när man anländer till Ryssland måste man betala en tullavgift på 10 euro per liter. När det gäller tobaksprodukter får man föra in 200 cigaretter, 50 cigarrer eller 250 gram tobak, eller olika tobaksprodukter som sammanlagt väger högst 250 gram.

På sommaren 2013 trädde en lag i kraft i Ryssland som begränsar rökning på offentliga platser. Rökning förbjuds bland annat i kollektivtrafiken, i skolor, i myndighetsbyggnader, i trappuppgångar till bostadshus, framför stationer, på badstränder och i lekparker. Tobaksprodukter får inte hållas synligt framme i butiker och försäljningen av elcigaretter förbjuds helt.

År 2012 trädde en lag i kraft i Ryssland, enligt vilken det är förbjudet att dricka alkohol på offentliga platser, i parker samt i närheten av skolor och daghem.

Husdjur får införas i landet efter en särskild veterinärkontroll. I Murmanskregionen görs dessa i Murmansk havshamn, gränsstationen Borisoglebsk (gränsen mellan Norge och Ryssland) och på Murmansk flygplats. När man anländer till landet med ett husdjur ska man välja den röda linjen när man går igenom tullen, fylla i tulldeklarationsblanketten, uppvisa djurets handlingar och genomgå både veterinär- och tullgranskningen.

I nödfall kan man föra över pengar från Finland till exempel med hjälp av Western Union, tfn +358 800 141414, eller Forex. Det krävs bara att någon deponerar pengarna vid företagets kontor i Finland. Western Union har kontor i Finland i samband med Matkahuoltos betjäningsställen, och i Murmansk i anslutning till flera postkontor och banker.

Det går att växla pengar på växelkontor i anslutning till hotellen och i banker i städerna. Det krävs pass eller en kopia av passet för att växla pengar. Växelkontoren har varierande öppettider och är oftast stängda under veckosluten. På små orter kan det vara besvärligt att växla rubel.

I Murmansk finns det bankautomater där man kan ta ut rubel med de vanligaste kreditkorten och med Visa Elecrton-kort. Korten accepteras också i hotell, de flesta restaurangerna och de största butikerna. Det lönar sig att spara alla kvitton.

Det rekommenderas inte att man dricker kranvattnet utan att koka eller filtrera det först. Flaskvatten finns att köpa i butikerna.

Mobiltelefoner fungerar inte överallt på Kolahalvön, till exempel inte på långa skogssträckor. I byn Svetly nära Raja-Jooseppi uppfördes i början av 2011 en operatörsmast, som har tagits i bruk och mobiltelefonerna fungerar i praktiken hela vägen till Murmansk med undantag för några små skuggområden.

Alla städer på Kolahalvön har åtminstone ett hotell. Standarden kan variera stort. Det finns inga campingplatser på Kolahalvön.

Under 16-åringar har begränsad rätt att röra sig utomhus klockan 22-06. Överträdelser kan leda till böter.

Det är mycket utmanade för personer med fysisk funktionsnedsättning att röra sig på Kolahalvön.

Det finns platser där det är förbjudet att fotografera och där allmänheten inte äger tillträde (t,.ex. militära mål och strategiskt betydelsefulla platser).

Den som reser i Ryssland ska beakta kulturella skillnader och myndigheternas bestämmelser när det gäller sexuellt beteende. Homosexualitet är inte ett brott i Ryssland, men den 2 juli 2013 trädde en lag i kraft, enligt vilken det är förbjudet att jämställa homosexuella relationer med heterosexuella och att informera minderåriga om "okonventionella" sexuella relationer. Det kan förekomma intolerans och till och med våldsamt beteende mot olika minoriteter.

Trafikförbindelser

Från Finland kommer man landvägen till Kolahalvön via gränsövergången Raja-Jooseppi (Ivalo) och gränsövergången i Salla. Från Kirkenes i Norge kan man åka via gränsövergången Storskog.

Mellan Ivalo och Murmansk går en buss. Matkahuolto ger mera information.

För tillfället går inga flyg direkt från Finland till Murmansk, men det kan löna sig att följa med ändringarna i flygbolagens rutter. Man kan flyga till Murmansk från Moskva, S:t Petersburg, Archangelsk och Tromsø i Norge.

Landsvägarna kan ställvis vara i mycket dåligt skick. Om du passerar gränsen med snöskoter ska du ha ett särskilt tillstånd. Endast i undantagsfall är det tillåtet att gå över gränsen till fots.

Vägarna som leder till gränsen är lågtrafikerade. Hjälpen är inte nödvändigtvis nära i problemfall och man kan vara tvungen att vänta länge. Mobiltelefoner fungerar endast nära gränsen och stora tätorter.

Det är bra att ge sina kontaktuppgifter under resan till anhöriga och/eller vänner.

Tidsskillnad

Tidsskillnaden är en timme, i Ryssland är klockan en timme mer än i Finland. Ryssland har beslutat att återgå till så kallad ständig vintertid. Därmed övergick Ryssland till vintertid den 26.10.2014 liksom Finland. 

Resande ska uppmärksamma gränsövergångsställenas öppettider:

  • De finska gränsstationerna Raja-Jooseppi och Salla: varje dag 7.00–21.00 (finsk tid).
  • De ryska gränsstationernaLotta och Salla, under finsk vintertid 9.00–23.00 (Moskvatid) och under finsk sommartid 8.00–22.00 (Moskvatid).
  • Den finska gränsstationen i Kuusamo: varje dag 7.00–19.00 (finsk tid).
  • Den ryska gränsstationen Suoperä under finsk vintertid 9.00–21.00 (Moskvatid) och under finsk sommartid 8.00–22.00 (Moskvatid).

Jour

Konsulär jour för finländare i nöd, efter tjänstetid: +358 9 1605 5551

Generalkonsulatet i S:t Petersburg, växel: (+7 812) 331 7600.

Konsulär jour efter tjänstetid vid generalkonsulatet i S:t Petersburg i nödfall som rör finländare (inte visumförfrågningar): (+7 812) 967 3782.

Nödnummer: 

  • Brandkår: 01, mobil 010 
  • Polis: 02, mobil 020 
  • Ambulans: 03, mobil 030

Ryssland ska övergå till att använda det allmänna nödnumret 112. Reformen berör för tillfället bara några städer och Murmansk är inte en av dem. På Kolahalvön börjar nödnumret 112 fungerar först 2017. Till dess ska man i nödsituationer fortsättningsvis ringa de gamla numren: 01 till brandkåren, 02 till polisen och 03 för en ambulans.

Om man före 2017 ringer 112 i Murmanskregionen uppmanas man på ryska att ringa något av de nämnda numren. 

Ytterligare information

Finlands generalkonsulat, kontor i Murmansk
Ulitsa Karla Marxa 25A
193028 Murmansk
Ryssland

Växel: + 7 8152 445382 eller +7 8152 446612      
Fax: +7 8152 448341
E-post: sanomat.msk@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.ru

Finlands generalkonsulat, S:t Petersburg
Generalnoje konsulstvo Finljandii
Preobrazhenskaja pl. 4
191028 St. Petersburg D-194

Tel: +7-812-331 76 00      
Fax: +7-812-331 76 01
E-post: E-post: sanomat.pie@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.ru

Detta dokument

Uppdaterat 13.1.2015

Takaisin ylös