Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 7.10.2015

Ryssland (Murmansk): resemeddelande

Murmansk: Ett tryggt resmål. Var försiktig speciellt i trafiken.

Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg
Kontoret i Murmansk

(Gäller tills annat meddelas)

Kolahalvön är allmänt taget ett tryggt område. Regionen har inte utsatts för terrordåd och turister utsätts mycket sällan för våld eller rån. Den största enskilda riskfaktorn inom området är trafiken. Det finns ändå en risk för sporadiska terrordåd i hela Ryssland, särskilt i de stora städerna.

Man ska inte ge sig ut på stan i berusat tillstånd i synnerhet inte då det är mörkt. Håll uppsikt över din väska, jacka och drink på restauranger och andra allmänna platser. Under rusningstid ska man i kollektivtrafiken hålla noga öga på väskor och bagage och se upp för ficktjuvar.

Om du blir bestulen är det bra att genast göra up en lista över stulna föremål. Det är också bra att anmäla stölder till den lokala polisen och be att polisen skriver en rapport som är till nytta då du i efterhand ansöker om ersättning för den förlorade egendomen. Det lönar sig också att spärra bank- och kreditkort och mobilens SIM-kort. Nödnumret till polisen är 02 (gsm 020).

I nödfall hjälper det finländska generalkonsulatets kontor i Murmansk enligt lagen om konsulära tjänster. Mer information om kontoret i Murmansk och nordvästra Ryssland finns på webbplatsen för  Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg. Närmare upplysningar om konsulärt bistånd för resenärer: Då du är på resa eller bor utomlands.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan innan resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Resehandlingar och registrering

Ansök om visum till Ryssland i god tid före den planerade resan . Man ansöker om visum via resebyråerna eller de ryska visumcentralerna I Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Mariehamn. Visumcentralernas webbsida är http://www.vfsglobal.com/russia/finland/index.html.  De ryska konsulaten i Finland och researrangören ger närmare information om hur du ansöker om visum till Ryssland.

Passet ska vara giltigt minst sex (6) månader efter att visumets giltighetstid har löpt ut. Det är bra att ta en kopia av alla resehandlingar och reseförsäkringen. En reseförsäkring är obligatorisk för alla som reser till Ryssland. Det lönar sig att kolla försäkringsvillkoren innan avresan.

EU och Ryssland ingick 1.6.2007 ett avtal om viseringslättnader för medborgarna i EU och Ryssland (länk till avtalet).

ResedokumentPersoner med dubbelt medborgarskap måste ha både ryskt utrikespass och finskt pass när de passerar gränsen. Kontrollera passens giltighetstid innan resan. Om ett pass gått ut, ansök om ett nytt pass på normalt sätt av de finländska eller ryska myndigheterna. Kostnader som orsakas av väntan på att ett nytt pass levereras, t.ex. för inkvartering, står resenären för själv.

De värnpliktiga med dubbelt medborgarskapRysslands värnpliktslag ändrades 1.8.2013. Ryska medborgare som utfört sin värnplikt i ett annat land är inte längre befriade från värnplikt i Ryssland. Den nya lagen påverkar män med både finskt och ryskt medborgarskap i åldern 18–27 som utfört sin värnplikt endast i Finland. Personer med dubbelt medborgarskap kan vända sig till de ryska myndigheterna för ytterligare information.

Minderåriga personer med dubbelt medborgarskap: Minderåriga personer som reser utan vårdnadshavare måste ha med sig ett tillstånd av föräldrarna som bestyrkts av en notarie. Enligt rysk federal lag (nr 114 kapitel 20, daterad 15.08.1996) ska alla barn som är under 18 år och som reser utan förmyndare ha med sig ett tillstånd som en notarie har bestyrkt. Man kan kontrollera förfarandet med en rysk myndighet, till exempel Rysslands ambassad i Helsingfors. Tillståndet kan bestyrkas av en notarie i Finland, men då måste en officiell översättning bifogas till dokumentet. Det måste framgå till vilket land tillståndet har beviljats (det duger inte att allmänt skriva "Schengen-länderna", utan länderna måste specificeras) och vilken period tillståndet gäller.

Alla utlänningar som reser in i landet ska fylla i ett inresekort. Kortet behövs för registreringen och det ska bevaras för återresan. Resenären ska se till att få ett inresekort av gränsmyndigheterna vid inresan. Enligt den ryska migrationslagstiftningen måste en utlänning som vistas mer än sju vardagar i Ryssland registrera sig hos migrationsmyndigheterna (Federalnaja migratsionnaja sluzhba).

Den ryska mottagaren sköter registreringen av den utländska medborgaren. För turisters del är det vanligtvis hotellet som sköter registreringen. Enligt lagändringen kan en utlänning som vistas tillfälligt i landet också registreras per post. Registreringen är avgiftsbelagd men på hotell ingår den i allmänhet i rumspriset. Det är klokt att fråga om registreringen på förhand. Enligt lagen kan polisen inte bötfälla utlänningar, vars registreringsdokument inte är i skick, utan det är den organisation eller annan instans som gjort utlänningens viseringsinbjudan som är ansvarig. 

Rysk tullagstiftning: mera information om tullbestämmelser på ryska tullens webbplats: http://eng.customs.ru/.

Det lönar sig att fylla i en tullklareringsblankett när man anländer till eller lämnar landet om man har med sig pengar eller annan egendom som är värd 3 000-10 000 US-dollar. Om summan överstiger 10 000 US-dollar krävs förtullning.Enligt lagen om valutareglering och valutaövervakning får personer som lämnar Ryssland föra ut valuta motsvarande 3 000 US-dollar utan särskild tullklarering.

Om du för in starka mediciner i Ryssland är det skäl att komma ihåg att de ska antecknas på behörigt sätt i tullklareringsblanketten. Mediciner får medföras endast i sådana mängder som behövs på resan och recepten till medicinerna ska också medföras. Det lönar sig att kontrollera att tullen stämplar blanketten.

Då man reser till Ryssland bör man också beakta att det är förbjudet att införa många produkter av animaliskt ursprung i sitt bagage.

Sällskapsdjur får föras in i landet endast via en veterinärkontrollstation. I Murmanskregionen finns sådana kontrollstationer i Murmansk havshamn, gränsstationen i Borisoglebsk (gränsen mellan Norge och Ryssland) och på flygplatsen i Murmansk. Den som reser till landet med ett sällskapsdjur ska välja den röda linjen i tullen, fylla i en tullklareringsblankett och visa upp djurets handlingar samt genomgå veterinär- och tullkontroll.

Om du köper konstföremål ska du begära ett bevis för tullen, i andra fall kan uppköpen bli kvar i tullen vid gränsövergången. Det kan t.o.m. ta veckor att få beviset.

Trafikförbindelser

Från Finland kommer man landvägen till Kolahalvön via gränsövergången Raja-Jooseppi (Ivalo) och gränsövergången i Salla. Från Kirkenes i Norge kan man åka via gränsövergången Storskog. Mellan Ivalo och Murmansk går en buss. Matkahuolto ger mera information.

För tillfället går inga flyg direkt från Finland till Murmansk, men det kan löna sig att följa med ändringarna i flygbolagens rutter. Man kan flyga till Murmansk från Moskva, S:t Petersburg och Archangelsk.

Om du passerar gränsen med snöskoter ska du ha ett särskilt tillstånd. Endast i undantagsfall är det tillåtet att gå över gränsen till fots.

Vägarna som leder till gränsen är lågtrafikerade. Hjälpen är inte nödvändigtvis nära i problemfall och man kan vara tvungen att vänta länge. 

Gränsstationernas öppettider: http://www.raja.fi/slmv/sv/gransovergangsstalle_oppettider

Det är bra att ge sina kontaktuppgifter under resan till anhöriga och/eller vänner.

Vistelse i gränszonen

Bekanta dig på förhand med gränszonens gränser och vistelse i gränszonen.

Då resmålet är utanför gränsområdet behöver du inte en separat passersedel till gränsområdet, till exempel då du reser från Finland till Murmansk och från Murmansk till Finland. Det är förbjudet att stanna i gränszonen utan ett tillstånd som skaffats i förväg (bortsett från obligatoriska uppehåll då handlingarna kontrolleras). Du ska ansöka om tillståndet cirka en månad före resan i samband med att du ansöker om visum till Ryssland.

De begränsningar angående utländska fordon på vägen Murmansk–Nikel som tidigare gällde är avskaffade. Vägen är nuförtiden öppen varje dag, dygnet runt. Vintertid kan Nikel–Murmansk-vägen ibland vara avstängd på grund av vindar från Ishavet och snö som samlas på vägen. Då kan man ta vägen via Prirechny som går längre in i landet och är mera skyddad, om än i sämre skick. Vägen från Prirechny kan också vara blockerad vid snöstorm.

Trafiken och handlingar för bilister

Trafikkulturen avviker betydligt från den finländska, så uppmärksamhet är på sin plats såväl för bilister som för fotgängare. Lämna ingen egendom synlig i bilen och ha dörrarna låsta under bilfärden. I samband med hotellen finns ofta en bevakad bilparkering. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte i bilen. Ryssland har nolltolerans för alkoholbruk i trafiken, man får alltså inte ha alkohol alls i blodet när man kör bil. Att använda mobiltelefon utan hands free-utrustning i bilen leder till böter.

Vägarna har för det mesta vägbeläggning, men de är delvis gropiga och i mycket dåligt skick. På vintern kan kraftiga snöfall orsaka stockningar och man ska vara extra försiktig för att undvika kollisioner. Ibland kan vissa vägar stängas av helt på grund av väderleksförhållandena.

I Murmansk finns otaliga taxifirmor. Beställ taxi i hotellets reception eller genom att ringa en taxifirma. Kollektivtrafiken i Murmansk är funktionell och nätverket täckande. I synnerhet i rusningstid är bussarna ändå ofta fullsatta. Biljett köps av busskonduktören. Att stanna en privatbil medför vissa risker.

Tullformaliteterna för utländska medborgare som för högst ett år kommer till Ryssland har förenklats så att man inte längre behöver någon förbindelse för återinförsel av bilen. Den ersätts av resenärens tullanmälan där man fyller i uppgifter om fordonet inkl. bilmärket, tillverkningsår och -nummer. Tullanmälan ska sparas under hela resan. Ytterligare information på ryska på tullens webbsida.

Ryssland anslöt sig till det internationella gröna kort-systemet den 1 januari 2009. Därmed räcker det att en finländsk bilist på resa i Ryssland har med sig ett grönt kort från försäkringsbolaget som bevis för att trafikförsäkringen är giltig. Försäkringsskyddet är dock inte på samma nivå som i hemlandet, gränsen för ersättning ligger på maximalt cirka 11 000 euro. Före resan lönar det sig att kontakta sitt försäkringsbolag för att ta reda på om man behöver extra skydd och vilka alternativ som finns. Om en olycka inträffar bestäms ersättningarna utifrån rysk lagstiftning och ryska försäkringsvillkor. Det lönar sig att kontrollera att fordonsinformationen är felfri i gröna kortet. Också försäkringsnumret ska finnas i kortet. Bristfällig information kan hindra att fordonet får tas in i landet.

Blanketterna för grönt kort fås från försäkringsbolagen. Kortet är gratis. Om ett grönt kort inte finns när ett fordon ska överskrida gränsen måste en obligatorisk, rysk trafikförsäkring tecknas för fordonet innan man kan komma in i landet.

Det ryska gröna kort-kontorets telefontjänst ger råd på engelska och ryska dygnet runt. Mer information om gröna kortet finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

Alla trafikskador som inträffar i Ryssland utreds i Ryssland. Då en olycka har skett ska polis alltid tillkallas till platsen, och fordonen får inte flyttas förrän polisen har anlänt.

Kontrollera noga innan du anländer till Ryssland att du inte lämnat något i bilen som du inte får ta in i landet. Till exempel jaktpatroner räknas i tullen som militärmateriel. Följderna kan vara allvarliga om sådana hittas i bilen och rättegång följer alltid.

Stängda områden 

Det finns områden på Kolahalvön dit det är förbjudet att resa. Skyltarna med förbud att röra sig inom områdena måste tas på allvar. Till de stängda områdena hör militärstäderna och följande byar och områden: byn Vidjajevo (Видяево), byn Gadzjijevo (Гаджиево), byn Zaoziorsk (Заозёрск), byn Zaretjensk (Зареченск), Fiskarhalvön, byn Liinahamari (Линахамари), byn Ostrovnoj (Островной), staden Poljarnyi (Полярный), byn Rajakoski (Раякоски), byn Rosljakovo (Росляково), staden Severomorsk (Североморск), staden Snezjnogorsk (Снежногорск) , Gamla Salla (minnesmärke), byn Umba (Умба) och byn Ura-Guba (Ура-Губа).

Man kan ansöka om tillstånd att besöka de sluta områdena av de ryska myndigheterna, men det lönar sig att reservera flera månader för ansökningsprocessen.

Alla så kallade öppna byars och städers områden är inte öppna. På vägen mellan Murmansk-Kirkkoniemi finns en förbudsskylt där det sägs, att det är förbjudet för utlänningars fordon att vika av från vägen. I städerna Zapoljarni (Заполярный) och Nikeli (Никель) får man svänga av, eftersom Zapoljarni och Nikel är s.k. öppna städer. Dessutom finns caféet Titovka invid vägen där man får stanna. Det lönar sig att kontrollera om det skett förändringar i begränsningarna innan man reser.

Hälsovården

I Murmanskregionen förekommer hepatit, i viss mån tuberkulos, svininfluensa, könssjukdomar och hiv. Stelkramp, polio och difteri är mycket vanligare i Ryssland än i Finland.

Kontrollera dina vaccinationer innan du reser till Ryssland.

Mera information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor finns på webplats av World Health Organization (WHO), Institutet för hälsa och välfärds webbplats och på Eviras webbplats.  

Om en olycka inträffar får man första hjälp på sjukhus och hälsovårdscentraler som ger service på ryska.

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Bra att veta

Resenären ansvarar alltid själv för sin säkerhet och för förberedelserna inför resan. I nödfall bär de lokala myndigheterna det primära ansvaret för att hjälpa. Den finländska beskickningen kan hjälpa i undantagsfall. Mer information om konsulärt bistånd för resenärer: Då du är på resa eller bor utomlands.

Om en resehandling försvinner ska du omedelbart kontakta den lokala polisen för en polisutredning. Om ditt pass försvinner eller blir stulet kan du i nödfall skaffa ett tillfälligt pass för hemresan (175 euro, betalas kontant i rubel) hos Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg och kontoret i Murmansk. Du kan inte lämna Ryssland utan pass. Om resehandlingar förkommer är det lättare att skaffa nya om du tagit kopior av dem. För passet behövs ett fotografi. En reseförsäkring är obligatorisk vid resor till Ryssland.

Det rekommenderas inte att man dricker kranvattnet utan att koka eller filtrera det först. Flaskvatten finns att köpa i butikerna.

Klimatet i Murmansk motsvarar närmast klimatet i norra Finland. Havet påverkar dock klimatet avsevärt, och nordanvinden är isande kall. Vädret kan svänga om från kraftigt snöfall till sol på 15 minuter. Den mörka tiden, när solen inte stiger på hela dagen, börjar i december och slutar vid mitten av januari. Från maj till juli sjunker solen inte alls under horisonten.

Förutom på några hotell talas få andra språk än ryska i Murmanskregionen. Namn på platser och städer samt gatuskyltar är skrivna med kyrilliska bokstäver. Kiosker och bokhandlar säljer ryskspråkiga kartor.

I Murmansk finns det bankautomater där man kan ta ut rubel med de vanligaste kreditkorten och Visa Electron-kort. Kort accepteras också i de flesta hotell, restauranger och butiker. Det lönar sig att spara alla kvitton. Det går att växla pengar på växelkontor i anslutning till hotellen och i banker i städerna. Det krävs pass eller en kopia av passet för att växla pengar. Växelkontoren har varierande öppettider och är oftast stängda under veckosluten. På små orter kan det vara besvärligt att växla rubel. I nödsituationer kan man överföra pengar från Finland till exempel med hjälp av Western Unionin eller Forex.

Mobiltelefoner fungerar inte överallt på Kolahalvön, till exempel inte på långa skogssträckor.

Under 16-åringar har begränsad rätt att röra sig utomhus klockan 22-06. Överträdelser kan leda till böter.

Det kan vara svårt för personer med rörelsehinder att röra sig på Kolahalvön.

I Ryssland gäller en lag som begränsar rökning på offentliga platser. Rökning förbjuds bland annat i kollektivtrafiken, i skolor, i myndighetsbyggnader, i trappuppgångar till bostadshus, framför stationer, på badstränder och i lekparker. Tobaksprodukter får inte hållas synliga i butiker.

Det är förbjudet att dricka alkohol på offentliga platser, i parker samt i närheten av skolor och daghem.

Det finns platser där det är förbjudet att fotografera och där allmänheten inte äger tillträde (t,.ex. militära mål och strategiskt betydelsefulla platser).

Inne i kyrkor täcker kvinnor sitt huvud och sina axlar med en duk eller huvudbonad, och knäna med kjol eller byxor.

Den som reser i Ryssland ska beakta kulturella skillnader och myndigheternas bestämmelser när det gäller sexuellt beteende. Homosexualitet är inte ett brott i Ryssland, men den 2 juli 2013 trädde en lag i kraft, enligt vilken det är förbjudet att jämställa homosexuella relationer med heterosexuella och att informera minderåriga om "okonventionella" sexuella relationer.

Det kan förekomma intolerans och till och med våldsamt beteende mot olika minoriteter.

Tidsskillnad

Tidsskillnaden på sommaren 0 h, på vintern +1 h

Jour

Finländare och personer som är permanent bosatta i Finland kan i nödfall, då ambassaden är stängd, kontakta utrikesministeriets konsulära jour: +358 9 160 55555.

Nödnummer: 

  • Brandkår: 01, mobil 010 
  • Polis: 02, mobil 020 
  • Ambulans: 03, mobil 030

Ryssland ska övergå till att använda det allmänna nödnumret 112. Reformen berör för tillfället bara några städer och Murmansk är inte en av dem. På Kolahalvön börjar nödnumret 112 fungerar först 2017. Till dess ska man i nödsituationer fortsättningsvis ringa de gamla numren: 01 till brandkåren, 02 till polisen och 03 för en ambulans.

Om man före 2017 ringer 112 i Murmanskregionen uppmanas man på ryska att ringa något av de nämnda numren. 

Ytterligare information

Finlands generalkonsulat, kontor i Murmansk

Ulitsa Karla Marxa 25A
193028 Murmansk
Ryssland

Växel: + 7 8152 445382 eller +7 8152 446612      
Fax: +7 8152 448341

Jour: Finländare och personer som är permanent bosatta i Finland kan i nödfall, då ambassaden är stängd, kontakta utrikesministeriets konsulära jour: +358 9 160 55555.

E-post: sanomat.msk@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.ru 
Twitter: https://twitter.com/konsulaattimurm 
@KonsulaattiMurm

Finlands generalkonsulat, S:t Petersburg

Generalnoje konsulstvo Finljandii
Preobrazhenskaja pl. 4
191028 St. Petersburg D-194

Tfn: +7-812-331 76 00      
Fax: +7-812-331 76 01

Jour: Finländare och personer som är permanent bosatta i Finland kan i nödfall, då ambassaden är stängd, kontakta utrikesministeriets konsulära jour: +358 9 160 55555.

E-post: E-post: sanomat.pie@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.ru 
Facebook:  http://www.facebook.com/FinnishConsulateSPb 
Konsulär jour: (+ 7 812) 967 3782 dygnet runt utanför tjänstetid

Detta dokument

Uppdaterat 7.10.2015

Takaisin ylös