Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 21.12.2015

Bahrain: resemeddelande

Bahrain: Säkerhetsläget instabilt. Följ med det politiska läget i regionen. Var beredd på långa väntetider då du anländer till landet.

Finlands ambassad
Abu Dhabi

(gäller tills annat meddelas) 

Säkerhetssituationen i Bahrain är fortsättningsvis instabil. Det förekommer fortfarande demonstrationer i olika delar av landet, till och med flera per dag. Det rapporteras hela tiden om sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter, och antalet sammandrabbningar förväntas öka.  Förutom i byarna kring huvudstaden Manama förekommer demonstrationer också i stadens centrumområde.

De som reser till Bahrain bör sätta sig in i situationen i landet och närområdet, samt beakta möjligheten av demonstrationer och säkerhetsoperationer i landet. Västerländska resenärer ska förbereda sig på att allas pass samlas in för att granskas på flygplatsen i Manama, och det kan enligt erfarenhet räcka ett par timmar.

De som befinner sig i landet bör undvika områden där det sker sammandrabbningar och vara försiktiga i synnerhet på offentliga platser och på landsvägarna. Man ska också undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Beakta dessutom risken för terrorism om du reser till Bahrain.

Utrikesministeriet rekommenderar att man gör en reseanmälan före resan. Närmare uppgifter finns på adressen reseanmalan.fi.

Brottsligheten

Det finns förhållandevis lite brottslighet i landet. Resande bör dock iaktta försiktighet.

Hälsovården

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Det lönar sig att kontrollera före resan vilka vaccinationer som behövs i Bahrain. Resenärens hälsoguide (på finska Matkailijan terveysopas) ger bra information om vaccinationer på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats www.thl.fi.

Kulturbundna regler

Bahrain är ett muslimskt land, där man bör beakta de uppträdanderegler som islam påbjuder. Det är skäl att uppträda återhållsamt och undvika alltför avslöjande klädsel. Straffen för innehav av narkotika är stränga. Homosexuellt beteende är straffbart.

Bra att veta

Utrikesministeriet eller ambassaden ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor gällande passets giltighet eller frågor som gäller förlängning av visum. Aktuella inresebestämmelser måste kontrolleras hos de lokala myndigheterna.

Finländare beviljas turistvisum i samband med inresan. Turistvisumet berättigar till en vistelse på två veckor. För att försnabba inträdet i landet kan man skaffa ett elektroniskt visum via webben på adressen www.evisa.gov.bh.

Passet måste vara i kraft minst sex månader sedan man anlänt till landet.

Det finns ingen finsk ambassad eller finskt konsulat i Bahrain. Ytterligare information fås av Finlands ambassad i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Jour: När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

Ytterligare information

Finlands ambassad
Al Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel: +971-2-632 8927
Fax: +971-2-632 5063
E-post: sanomat.abo@formin.fi
Webbplatsen: www.finland.ae

Tidskillnaden mellar Bahrain och Finland: på vintertiden + 2 h, på sommartiden + 1 h

Uppdaterat 21.12.2015

Takaisin ylös