Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 12.6.2013

Östtimor: resemeddelande

Östtimor: Risk för våldsamheter och för plötsligt försämrat säkerhetsläge. Var försiktig.

Finlands ambassad
Jakarta

Det interna läget i Östtimor har stabiliserats efter våldsamheterna i maj 2006 och skottlossningen mot presidenten och premiärministern i februari 2008. Det finns ändå fortfarande en risk för att våldsamheter bryter ut och säkerhetsläget plötslig försämras.

Särskilt i Dili men också på annat håll finns flera ungdomsgäng och utlänningar kan råka ut för trakasserier.

Utanför Dili kan säkerhetsläget vara bättre, men det lönar sig att försäkra sig om det lokala särkethetsläger på förhand.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan till utrikesministeriet eller till en finländsk beskickning före resan. Se närmare anvisningar på adressen http://formin.finland.fi/service/reseinfo/anmalan/.

Brottsligheten

Speciellt i Dili men även i övriga landet finns flera ungdomsgäng som begår rån och till och med anlägger mordbränder. Utlänningar har ibland utsatts för trakasserier, fickstölder och rån. Lämna inga värdeföremål i bilen eller annars synliga. Särskilt kvinnor som reser ensamma ska vara försiktiga och undvika att röra sig ensamma ute då det är mörkt. Vi rekommenderar att man inte åker taxi ensam efter mörkrets inbrott.

Trafiken

Till Östtimor kan man flyga från Bali i Indonesien (Batavia Air, Merpati), Darwin i Australien (North Air) eller Singapore (Air Timor). Indfoneiska Merpati finns på EU:s lista over flygbolag med flygförbud.  Landvägen kommer man till Östtimor från Västtimor i Indonesien.  (Observera att man ska skaffa visum i förväg om man anländer landvägen till Östtimor). I början av 2007 stängdes gränsen mot Indonesien tillfälligt på grund av interna oroligheter i Östtimor. Det finns inga båtförbindelser för passagerartrafik till Östtimor.

Vägnätet i Östtimor är i dåligt skick och resor utanför Dili tar lång tid. Tänk dig för och var försiktig om du använder allmänna kommunikationsmedel.

Naturförhållanden

Klimatet i Östtimor är tropiskt och temperaturen är konstant året om. Regnperioden infaller i november-april, och då förekommer störtregn som orsakar översvämningar. Översvämningarna kan stänga av vägar och göra resorna långsammare. Också stormar kan förekomma på landets sydkust under regnperioden.

Östtimor är beläget i en skärningspunkt mellan två kontinentalplattor, så jordbävningar kan förekomma.

Hälsovård

Myggburen denguefeber förekommer framför allt under regnperioden. På sistone har fler fall än normalt konstaterats. Även malaria förekommer i Östtimor. Malariamyggan rör sig efter solnedgången, myggan som sprider denguevirus är däremot aktiv då det är ljust. Båda kan ta sig in i byggnader och de har inget ljud. Mörka kläder lockar myggorna till sig. Myggmedel skyddar mot såväl malaria som denguefeber. Malariamedicin (till exempel Malarone) rekommenderas särskilt om du reser utanför Dili.

Information om nödvändiga vaccinationer och mediciner finns på WHO:s och Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplatser.

Magåkommor och parasiter är vanliga på grund av förorenat vatten. Det är därför bra att endast dricka buteljerat vatten.

Hälsovårdstjänsterna utanför Dili är primitiva. Personer som reser till Östtimor måste ha en giltig reseförsäkring. Vid allvarliga sjukdomsfall måste man evakueras med flyg, vilket är mycket dyrt.

Myndigheterna i Östtimor bevakar A(H1N1)-influensasituationen och informerar om åtgärder. Om du blir sjuk under resan, följ lokala myndigheternas anvisningar och söka vård. 

Man får information om influensa A(H1N1) i Östtimor av utrikesministeriet, tfn +670 724 4076 (kontaktperson Carlitos Correia Freitas).

Resenärer ska hålla god hygien för att undvika luftvägsinfektioner - närmare anvisningar finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats http://www.thl.fi. Där finns också mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor.

I Finland svarar hälso- och sjukvårdspersonal på frågor som rör hälsovård. Mer information om influensa A(H1N1)-epidemin finns också på Världshälsoorganisationen WHO:s webbplats http://www.who.int.  Europeiska smittskyddsmyndigheten European Centre for Disease Prevention and Control informerar om situationen på sin webbplats http://ecdc.europa.eu.

Bra att veta

Personer som reser till Östtimor skall teckna en täckande reseförsäkring. Mer krävande sjukdomsfall evakueras utanför landet med flyg.

Den officiella valutan i Östtimor är US-dollar. Reservera tillräckligt med dollarsedlar i små valörer för betalningar under resan. Utanför Dili är banktjänsterna begränsade. På vissa hotell i Dili är det möjligt att betala med kreditkort.

Prisnivån är högre än i Indonesien, speciellt på hotellen.

Finska medborgare som kommer till landet med flyg eller båt kan tills vidare vid inresan söka ett visum för 30 dagar. Visumet kostar 30 US-dollar. Personer som kommer landvägen måste söka visum i förväg. Kontakta adressen informacao@migracao.gov.tl.

Vid utresan uppbärs en skatt på 10 US-dollar. Det är möjligt att ansöka om förlängt visum hos migrationsverket och förlängningen kostar 30 US-dollar för 30 extra dagar. Överträdelse av visumets giltighetstid leder till böter.

Finland har ingen representation i Östtimor, och frågor som gäller Östtimor sköts av Finlands ambassad i Jakarta. I konsulära ärenden kan finska medborgare vända sig till Portugals ambassad i Dili.

Telefonnumret till Portugals ambassad i Dili är +670 3312533 och ambassadens konsulat har öppet vardagar klockan 9.30-13.00. Ambassaden ligger i centrala Dili på gatan Presidente Nicolau Lobato. Vi rekommenderar att finländare som tillfälligt bosätter sig i Östtimor meddelar sina kontaktuppgifter till Portugals ambassad eller den finska ambassaden i Jakarta för att underlätta eventuella krissituationer.

I nödfall kan man ringa till utrikesministeriets jourtelefon: +358-9-1605 5551..

Ytterligare information

Finlands ambassad, Jakarta 
Embassy of Finland
Menara Rajawali, 9 floor
JL DR Ide Anak Agung Gde Agung #5.1.
Kawasan Mega Kuningan
12950 Jakarta

Tfn +62 21 2939 3000
Fax: +62-21-576 1631
E-post: sanomat.jak@formin.fi
Webbplats: www.finland.or.id
Jourtelefon: +62-815-8301327

Detta dokument

Uppdaterat 12.6.2013

Takaisin ylös