Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 29.10.2015

Östtimor: resemeddelande

Östtimor: Risk för våldsamheter och för plötsligt försämrat säkerhetsläge. Var försiktig, undvik demonstrationer och folksamlingar. Det är skäl att undvika onödigt resande till Bacauområdet.

Finlands ambassad
Jakarta

(gäller tills annat meddelas)

FN:s säkerhetsstyrkor drog sig ur landet när deras mandat upphörde i december 2012. Det interna läget i Östtimor har stabiliserats men det finns ändå fortfarande en risk för att våldsamheter bryter ut och säkerhetsläget plötslig försämras. Den senaste tiden har det i synnerhet inom Baucauområdet förekommit orologheter och sammandrabbningar mellan polisen och den icke-politiska, inofficiella oppositionen.

Särskilt i Dili men också på annat håll finns flera ungdomsgäng och utlänningar kan råka ut för trakasserier. Unga lokala motorcyklister har också under körningen stört bilar som körts av utlänningar. Bilfönstrena ska hållas stängda och dörrarna låsta och körande på avlägsna vägar med lite trafik ska undvikas.  

Då man reser utanför Dili lönar det sig att försäkra sig om det lokala särkethetsläget på förhand.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Brottsligheten och säkerheten

Speciellt i Dili men även i övriga landet finns flera ungdomsgäng. Gängmedlemmarna sysslar ofta med kampsporter och gör sig skyldiga till rån och mordbränder med mera. Undvik stora folksamlingar för de kan snabbt bli scener för våldsamheter. 

Utlänningar har ibland utsatts för fickstölder, bilstölder, rån och trakasserier av kvinnor.

Bär inte med dig värdeföremål eller stora summor pengar.

Undvik att röra dig ensam i mörkret i öde områden.

Trafiken

Till Östtimor kan man flyga från Indonesien, Australien eller Singapore. Vissa av de flygbolag som flyger till Östtimor finns på EU:s svarta lista. Det finns en markförbindelse från Västtimor i Indonesien. Det går inte att ta sig till Östtimor sjövägen. Mellan Dili och Oecusse (Östtimors exklav på Västtimors sida) finns färjeförbindelse, som inte rekommenderas på grund av säkerhetsbrister. 

Vägnätet i Östtimor är i dåligt skick och resor utanför Dili tar lång tid. I Östtimor råder vänstertrafik, trafikkulturen är outvecklad och trafikbeteendet oberäknerligt.

Kraftiga regn och översvämningar kan orsaka vägavbrott. Undvik att köra när det är mörkt. Tänk dig för och var försiktig om du använder taxin och allmänna kommunikationsmedel.

Naturförhållanden

Klimatet i Östtimor är tropiskt och temperaturen är konstant året om. Regnperioden infaller i november-april, och då förekommer störtregn som orsakar översvämningar. Översvämningarna kan stänga av vägar och göra resorna långsammare. Också stormar kan förekomma på landets sydkust under regnperioden.

Östtimor är beläget i en skärningspunkt mellan två kontinentalplattor, så jordbävningar kan förekomma. Dessutom kan det förekomma tropiska cykloner från november till april.

I Östtimor, särskilt i landets östra delar inom Los Palosområdet finns det rikligt med krokodiler, som det lönar sig att se upp för särkilt i närheten av vttendrag. Även i Dili har man observerat krokodiler.

Hälsovård

Myggburen denguefeber förekommer framför allt under regnperioden. På sistone har fler fall än normalt konstaterats. Även malaria förekommer i Östtimor. Myggbett kan bäst undvikas genom skyddande klädsel, genom att sova under moskitnät samt genom myggmedel.

Information om nödvändiga vaccinationer och mediciner finns på WHO:s och Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplatser. Se till att du har nödvändiga vaccinationer och eventuell malariamedicin i god tid före resan. 

Magåkommor och parasiter är vanliga på grund av förorenat vatten. Kranvattnet är inte drickbart. Noggrann handtvätt eller decinficering före man äter rekommenderas. El- och vattenavbrott är allmänt förekommande, även i Dili men särskilt utanför.

Hälsovårdstjänsterna utanför Dili är primitiva. Personer som reser till Östtimor måste ha en giltig reseförsäkring. Vid allvarliga sjukdomsfall måste man evakueras med flyg, vilket är mycket dyrt.

Resenärer ska hålla god hygien för att undvika luftvägsinfektioner - närmare anvisningar finns på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats http://www.thl.fi.

I Finland svarar hälso- och sjukvårdspersonal på frågor som rör hälsovård. Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar hittar du på följande myndigheters webbplatser:

Bra att veta

Personer som reser till Östtimor skall teckna en täckande reseförsäkring. Mer krävande sjukdomsfall evakueras utanför landet med flyg.

Den officiella valutan i Östtimor är US-dollar. Reservera tillräckligt med dollarsedlar i små valörer för betalningar under resan. Utanför Dili är banktjänsterna begränsade. I Dili finns kotantautomater där man kan lyfta kontanter med de vanligaste kreditkorten. På vissa hotell i Dili är det möjligt att betala med kreditkort.

Finska medborgare som kommer till landet med flyg eller båt kan tills vidare vid inresan söka ett visum för 30 dagar. Visumet kostar 30 US-dollar. Personer som kommer landvägen måste söka visum i förväg. Kontakta adressen informacao@migracao.gov.tl. Passet måste vara giltigt ännu 6 månader efter att du anlänt till landet.

Den som kommer från ett land där gula febern förekommer måste visa upp ett internationellt vaccinationskort där gula febervaccinering intygas.

Vid utresan uppbärs en skatt på 10 US-dollar. Det är möjligt att ansöka om förlängt visum hos migrationsverket och förlängningen kostar 30 US-dollar för 30 extra dagar. Överträdelse av visumets giltighetstid leder till böter.

Finland har ingen representation i Östtimor, och frågor som gäller Östtimor sköts av Finlands ambassad i Jakarta. I konsulära ärenden kan finska medborgare vända sig till Portugals ambassad i Dili.

Telefonnumret till Portugals ambassad i Dili är +670 3312531, -32 eller -33 och ambassadens konsulat har öppet vardagar klockan 9.30-13.00. Ambassaden ligger i centrala Dili på gatan Presidente Nicolau Lobato. Vi rekommenderar att finländare som tillfälligt bosätter sig i Östtimor meddelar sina kontaktuppgifter till Portugals ambassad eller den finska ambassaden i Jakarta för att underlätta eventuella krissituationer.

I nödfall kan man ringa till Finlands ambassad i Jakarta: +62 21 2939 3000 (under tjänstetid). När ambassaden inte har öppet kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post Paivystys.um@formin.fi.

Ytterligare information

Finlands ambassad, Jakarta 
Embassy of Finland
Menara Rajawali, 9 floor
JL DR Ide Anak Agung Gde Agung #5.1.
Kawasan Mega Kuningan
12950 Jakarta

Tfn +62 21 2939 3000
Fax: +62 21 576 1631
E-post: sanomat.jak@formin.fi
Webbplats: www.finland.or.id

Detta dokument

Uppdaterat 29.10.2015

Takaisin ylös