Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 20.11.2015

Ryssland (Moskva): resemeddelande

Moskva: Var mycket försiktig i trafiken, metron, på tågstationer och flygplatser. Se efter pass och värdeföremål. 

Finlands ambassad
Moskva

(gäller tills annat meddelas)

Moskva är med sina drygt 10 miljoner invånare en relativt trygg stad i förhållande till sin storlek, men storstadens risker gäller givetvis även Moskva. Resenärer bör vara allmänt försiktiga. I sista hand är det varje resenär själv som ansvarar för sin säkerhet och man kan undvika många risker genom sitt eget beteende. Förvara pass och värdeföremål i hotellets säkerhetsbox eller på annat säkert ställe. Ha med dig kopior av ditt pass (sidan med personuppgifterna) och av ditt Rysslandsvisum samt kopia av inresekortet när du går ut. Det är även klokt att hålla någon bekant underrättad om var du befinner dig.

I ljuset av de terrordåd som inträffat runt om i världen under de senaste månaderna är det bra att komma ihåg att det finns en risk för terrordåd i hela Ryssland, särskilt i de stora städerna. Riskerna gäller särskilt kollektivtrafiken, järnvägsstationer, metrostationer och flygplatser, köpcenter och nöjescenter samt större evenemang. Terrorhotet har medfört en skärpning av säkerhetsåtgärderna i hela Ryssland, vilket lett till att säkerhetskontroller kan längre tid.

Säkerhetsläget i norra Kaukasien är fortsättningsvis försvagat. Överväg särskilt noga resor till Tjetjenien, Ingusjien och Dagestan, men också till Nordossetien, Kabardinien-Balkarien, Karatjajen-Tjerkessien och till östra och södra Stavropol. Instabiliteten i norra Kaukasien orsakar risk för terrordåd också i Moskva och andra stora städer.

Undvik avpärrade platser, till exempel militära områden, och ta skyltar om att det är förbjudet att röra sig på allvar. Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar och andra strategiskt viktiga platser (t.ex. flygplatser). I metron är det tillåtet att fotografera.

Tidvis ordnas demonstrationer i Moskvas centrum, håll dig på avstånd från dem så du inte blir indragen i dem eller i eventuella konsekvenser.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan på adressen reseanmalan.fi. före resan för att säkra kontakten i krissituationer. Via systemet kan du göra en reseanmälan om alla resor till Ryssland, och även de som bor i Ryssland kan lämna sina kontaktuppgifter till beskickningen via systemet. Mera information om reseanmälan finns här.  

Nödvändiga dokument och registrering

Det lönar sig att skaffa visum till Ryssland i god tid före den planerade resan. Då man ansöker om visum bör man färsta särskild uppmärksamhet vid valet av rätt visumtyp (t.ex. arbets- affärsrese- eller turistvisum). Man anhåller om visum av de ryska visumcentren som finns i Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Mariehamn. Visumcentrens webbplats är http://www.vfsglobal.com/russia/finland/index.html. EU och Ryssland har avtalat om förenklat viseringsutfärdande (se Europeiska unionens offentliga tidning 17.5.2007 L129/29). Passet ska vara giltigt i sex (6) månader efter visumets giltighetstid när man anhållit om ett ryskt turist- och bifallsvisum. Om du reser med Tolstojtåget från Moskva till Finland ska du se till att visumet är giltigt tills du passerat gränsen (obs. gränsen passeras morgonen efter avresedagen). Om visumet löper ut under resan går det inte att lämna Ryssland förrän det har förlängts. Kontrollera noga visumet innan din resa så undviker du obehagliga överraskningar.

http://visa.finland.eu/Russia/Moscow/Finnish/index.html

Alla utlänningar ska fylla i ett inresekort vid inresa till landet. Resenären ska se till att gränsmyndigheterna ger kortet vid inresan. Man ska hela tiden bära kortet på sig, eller en kopia av det, och visa upp det i samband med registreringen av visumet. Vid utresan ska kortet ges tillbaka till gränsmyndigheterna.

Handlingar för personer med dubbelt medborgarskap: Personer med dubbelt medborgarskap måste ha både finskt pass och ryskt utrikespass när de reser över gränsen. Passens giltighet bör kontrolleras innan resan. Då passet är föråldrat ansöks om ett nytt i normal ordning av finska eller ryska myndigheter och inkvarterings- o.dyl kostnader som orsakas av passets leveranstid betalas av resenären själv.

Minderåriga medborgare med dubbelt medborgarskap: Minderåriga personer som reser utan vårdnadshavare måste ha med sig ett tillstånd av föräldrarna som bestyrkts av en rysk notarie (eller av en konsul vid Rysslands Finlandsbeskickningar) (lag 114, kapitel 20). Det är bra att kontrollera förfarandet med en Rysslands beskickning i Finland. Det måste absolut framgå till vilket land tillståndet har beviljats (det duger inte att allmänt skriva "Schengen-länderna") och för vilken period tillståndet gäller. Föräldrarna kan även underteckna tillståndet i Finland vid en magistrat, där en notarie bestyrker deras underskrifter, men dessutom måste då en apostille skaffas till tillståndet och till tillståndet ska man bifoga en officiell översättning till ryska. 

Registrering: Enligt rysk lag ska en utlänning som vistas över sju vardagar i Ryssland registrera sig hos de ryska immigrationsmyndigheterna (Federalnaja migratsionnaja sluzhba, http://www.fms.gov.ru/ Endast den mottagande parten i Ryssland kan göra registreringen. Den kan också göras per post. Enligt lagen kan polisen inte mera bötfälla utlänningar vars registreringspapper inte är i kraft, saknas eller har kommit bort. Istället är det den som har utfärdat visuminbjudan till utlänningen som är ansvarig för registreringsbrister. Hotellen registrerar sina gäster oberoende av resans längd. Det är bra att höra sig för om registreringen i samband med visumansökan, eftersom det är den ryska mottagaren som sköter registreringen av en utländsk medborgare.

Rysslands tullagstiftning: information finns på den ryska ambassadens webbplats: http://eng.customs.ru/.

En tulldeklareringsblankett ska ifyllas när man anländer till landet och vid utresan om man för med sig pengar eller annan förmögenhet för 3 000-10 000 USD. Blanketten kan fås på tåg, i flygplan och vid gränsstationerna. Det lönar sig att kontrollera att tullen stämplar blanketten. Om summan överstiger 10 000 USD ska den förtullas.

Enligt lagen om valutareglering och valutakontroll har varje individ som avlägsnar sig från Ryssland rätt att föra med sig valuta motsvarande 3 000 USD utan särskild tulldeklarering. Om summan gäller 3 000–10 000 USD bör den förtullas, men andra blanketter än tulldeklareringsblanketten behövs inte. Om valuta utförs för över 10 000 USD ska beloppet förtullas antingen vid inresan till landet eller annars bör man kunna dokumentera att valutan erhållits under vistelsen i Ryssland, antingen via en bank eller genom annan betalningsanvisning.

Om man har med sig starka mediciner till Ryssland ska man komma ihåg att de måste uppges i tullblanketten och att man inte får ha med sig mera medicin än vad man behöver under resan, och man måste också ha recepten med. Kontrollera att tullen stämplar blanketten.

Det är också bra att notera att införsel av många slags animaliska produkter är förbjudet när man reser till Ryssland.

Brottsligheten

I kollektivtrafikmedel, i synnerhet i metro och bussar, på järnvägsstationer och på torg ska man hålla särskilt noga reda på pass, biljetter och pengar.

Nattetid är det bäst att undvika att röra sig ensam på gatorna. Det är säkrast att använda officiella taxibilar. Att använda svart taxi (privatbil som man anlitar genom att vinka) är förknippat med allvarliga risker. Kom överens om priset då du stiger in i bilen, och stig aldrig in i en bil där det redan finns andra människor.

För att förhindra att man blir offer för brott är det egna beteendet ofta avgörande. Undvik ett uppseendeväckande beteende och att t.ex. öppet uppvisa dina ägodelar. Pengar och värdeföremål är det skäl att hålla i en innerficka och att bära handväskan framtill. Det är skäl att hålla ett öga på sin väska och sin ytterrock och t.ex. sin dryck på restauranger, i butiker eller andra offentliga ställen. I synnerhet på nattklubbar gäller det att vara försiktig.

Det lönar sig alltid att anmäla eventuella brott till den lokala polisen. Om det inte är möjligt kan du också anmäla ärendet till polismyndigheten på din hemort i Finland. Kontrollera först hos ditt eget försäkringsbolag att du har rätt till eventuell ersättning.

Kom ihåg att polisen har rätt att granska identitetspappren när man rör sig på stan. Ha alltid med kopior av passet och visumet. Det är säkrast att reda ut frågor rörande identitetspappren på en offentlig plats och utan att sätta sig i bilen eller att bege sig på en åktur med någon.

Om passet förkommer ska du kontakta polisen om det är möjligt. Ambassaden kan utfärda pass för hemresan, priset är 175 euro och ska betalas i rubel. En kopia av det förkomna passet underlättar. För passet behövs ett foto.

Trafiken

Det farligaste i Moskva är trafiken. Trafikkulturen avviker märkbart från den i Finland. Folk kör mycket fort och fotgängare ska vara särskilt uppmärksamma i trafiken - bilar stannar till exempel inte nödvändigtvis vid övergångsställen. Det är klokt att hålla bildörrarna låsta då man kör och man ska inte lämna egendom synlig i bilen när man lämnar den.

Enligt rysk lag är den tillåtna alkoholpromillehalten i blodet 0 promille, och det är förbjudet att köra under påverkan av narkotika eller rusmedel. För användning av mobiltelefon utan handsfree utdöms böter. Hastighetsböterna har stigit. Det är obligatoriskt för alla i bilen att använda säkerhetsbälte. I Moskva övervakas trafiken också med hjälp av trafikkameror längs med huvudvägarna.

Tullformaliteterna för utländska medborgare som reser in till Ryssland med privatbil för högst ett år har underlättats i och med att det inte längre behövs en förbindelse för återinförsel av bilen (en så kallad bilförbindelse). Den ersätts av resenärens tulldeklaration, där du ska fylla i information om fordonet, bland annat bilmärke, tillverkningsår, nummer och motorkapacitet. Förvara tulldeklarationen under hela resan. Mera information finns på ryska på tullens webbplats.

Ryssland hör till det internationella gröna kortsystemet. En finländsk bilist behöver endast ett grönt kort från försäkringsbolaget som bevis för att trafikförsäkringen är giltig. Försäkringsskyddet är dock inte på samma nivå som i hemlandet, gränsen för ersättning ligger maximalt på ca 11 000 €. Innan man beger sig på resa lönar det sig att reda ut behovet av extra skydd, och de olika alternativ som finns, med det egna försäkringsbolaget. I fall av olycka bestäms ersättningarna utifrån rysk lagstiftning och gällande försäkringsvillkor.

Blanketter som behövs för att ansöka om grönt kort får man från sitt försäkringsbolag. Kortet är gratis. Om ett grönt kort inte finns när ett fordon ska överskrida riksgränsen måste en obligatorisk, rysk trafikförsäkring tecknas för fordonet innan man kan komma in i landet.

Utredningen av alla trafikskador som uppkommer i Ryssland utreds också i Ryssland. Om ett ryskt fordon orsakat skadan sköts utredningen och ersättningen av den ryska partens försäkringsbolag. Om det finska fordonet orsakat skadan koordineras skadeansvarsprocessen via det ryska Gröna kort-kontoret i Moskva. Då en olycka har skett ska polis alltid kallas till platsen, och fordonen får inte flyttas förrän polisen har anlänt.

Det ryska Gröna kort-kontorets dygnet-runt-telefontjänst ger råd på engelska och ryska 24 timmar i dygnet. Mera information om det gröna kortet hittar man på internet:
www.lvk.fi .

Särkilt vid den värsta rusningstiden (kl. 7.30–10 och 17–19) är metron det snabbaste färdmedlet i Moskva. Om man reser med barn i metron ska man vara mycket uppmärksam, och under rusningstid lönar det sig inte att resa med småbarn i metron alls. Metron är inte lämpad för fysiskt funktionshindrade eller barnvagnar eftersom det inte finns hissar.

Om man rör sig med taxi ska man endast använda officiella taxibilar, om det bara är möjligt. I Moskva finns det flera taxiföretag som man kan beställa taxi från per telefon.

I Moskva ska man, speciellt under rusningstrafik, reservera tillräckligt med tid för en transport till flygplatserna, en resa med bil tar normalt från en till två timmar. Taxin ska också reserveras i god tid, senast några timmar före beräknad avresa till flygplatsen.

Man kan också ta sig smidigt till flygplatserna med Aeroexpress-tåg som avgår med en halv timmes mellanrum. Spara tågbiljetten under hela åkturen eftersom man ska visa upp den när man stiger av. Spara tågbiljetten under hela åkturen eftersom man ska visa upp den när man stiger av. Tågen trafikerar enligt följande: till Sheremetjevos flygplats från tågstationen Bielorusskaja, restid 35 minuter; till flygplatsen Domodedovo från tågstationen Paveletsk, restid 45 minuter; till flygplatsen Vnukovo från tågstationnen Kiova (Kijevskij vokzal), restid 35 minuter. Mera information om Aeroexpresstågen finns på webbadressen www.aeroexpress.ru.

Naturförhållanden

I Ryssland förekommer ofta stora skogs- och torvmossbränder på sommaren, och de sprids lätt på grund av det torra och varma vädret. Bränderna kan förorsaka stickande och tjock rökdimma. Det är bäst att avlägsna sig från skogs- och torvmossbrändernas omedelbara närhet.

Under hösten, före vintern kan rikliga regn lokalt orsaka översvämningsfara även i befolkningscentra runt om i Ryssland.

Hälsovård

Heltäckande reseförsäkring behövs vid resor till Ryssland. Ta också reda på vilka internationella läkarstationer ditt försäkringsbolag accepterar.

Kontrollera dina vaccinationer innan du reser. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en handbook, Matkailijan terveysopas, där det finns information om vaccinationskrav och annat som har att göra med hälsa under resor. Av de smittsamma sjukdomarna håller hiv och tuberkulos på att öka och risken för att smittas är större än i Finland. Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbplatser:

 Luftföroreningarna är en hälsorisk i Moskva och det är vanligt att man drabbas av luftvägsinfektioner. Alla resenärer uppmanas att vara noga med hygienen (särskilt handhygienen).

I finska ambassadens utrymmen har en finsk läkare mottagning (adress: Kropotisnkij pereulok 15-17, tfn +7 499 255 8920 eller tai +7 917 592 9659).

Bra att veta

Informationen i detta meddelande gäller till stor del utöver Moskva också de europeiska delarna av Ryssland. Ryssland är dock ett vidsträckt land och de lokala bestämmelserna kan inom olika områden avsevärt avvika från varandra. Resenären gör klokt i att på resmålet kontrollera eventuella särskilda bestämmelser, gällande till exempel rörelsefriheten.

I sista hand är resenären alltid själv ansvarig för sin egen säkerhet och sina förberedelser för resan. I nödfall bär de lokala ryska myndigheterna det primära ansvaret för att hjälpa, och Finlands ambassad i Moskva bistår enligt lagen om konsulära tjänster. Närmare upplysningar om konsulärt bistånd för resenärer: Då du är på resa eller bor utomlands. När det gäller resor man köpt av en researrangör är det denna som har ansvaret.

Den som reser i Ryssland ska beakta kulturella skillnader och myndigheternas bestämmelser när det gäller sexuellt beteende. Homosexualitet är inte ett brott i Ryssland, men år 2013 trädde en lag i kraft, enligt vilken det är förbjudet att jämställa homosexuella relationer med heterosexuella och att informera minderåriga om "okonventionella" sexuella relationer. Det kan förekomma intolerans och till och med våldsamt beteende mot olika minoriteter.

I Ryssland begränsas rökning på offentliga platser i lag. Rökning förbjuds bland annat i kollektivtrafiken, i skolor, i myndighetsbyggnader, i trappuppgångar till bostadshus, framför stationer, på badstränder och i lekparker. Tobaksprodukter får inte hållas synligt framme i butiker och försäljningen av elcigaretter förbjuds helt.

I Ryssland talas det i allmänhet inte andra språk än ryska, frånsett bl.a. de internationella hotellen. Gatuskyltarna är i regel skrivna med kyrilliska bokstäver – metrokartorna  däremot också med latinska bokstäver.

När man reser till Moskva är det klokast att ta med sig bara det nödvändigaste. Det finns kreditkortsautomater i Moskva där du kan ta ut rubel, dollar och euro. Skydda koden med handen om du tar ur pengar från en automat. De vanligaste kreditkorten duger i Moskva i många affärer. Man kan växla pengar i växelkontor eller banker då man uppvisar pass eller annat officiellt identitetsbevis.

Att använda finländska telefonabonnemang i Ryssland är dyrt. Om man vistas en längre tid i landet lönar det sig att skaffa ett lokalt abonnemang. Det internationella riktnumret till Ryssland är 7 och till Moskva är riktnumret 495, 498 eller 499 beroende på området. När man ringer med mobiltelefon i Ryssland till ett ryskt mobiltelefonnummer, slå +7 eller 8, utan plus, före numret. Då ryssar uppger sitt telefonnummer sätter de oftast färdigt ut 8:an i början. Till exempel: +7 916 123 4567 eller 8 916 123 4567.

I Moskva är i bruk 11-siffriga telefonnummer till fasta telefoner. Man alltid måste slå in hela numret, inklusive riktnummer när man ringer till fasta telefoner i Moskva, t.ex. 8 495 123 45 67.

Kranvattnet är enligt laboratorieundersökningar drickbart utan filtrering, men i praktiken filtrerar de flesta vattnet innan de dricker det. Källvatten på flaska kan köpas i butiker.

Personer med dubbelt medborgarskap i värnpliktig ålder: Rysslands värnpliktslag ändrades 1.8.2013. Ryska medborgare som utfört sin värnplikt i ett annat land är inte längre befriade från värnplikt i Ryssland. Den nya lagen påverkar män med både finskt och ryskt medborgarskap i åldern 18–27  som utfört sin värnplikt endast i Finland. Personer med dubbelt medborgarskap kan vända sig till de ryska myndigheterna för ytterligare information.

Nödnumret i Ryssland är 01 (med mobiltelefon 112), gäller alla nödfall.

Närmare uppgifter:

Finlands ambassad, Moskva

Kropotkinskij pereulok 15-17
119034 Moskva G-34

E-post: sanomat.mos@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.ru
Facebook: http://www.facebook.com/FinnishEmbassyMoscow

Ambassadens telefonväxel: (+ 7 495) 787 4174 mån-fre kl. 9-17.

Jour: Finländare och personer som är permanent bosatta i Finland kan i nödfall, då ambassaden är stängd, kontakta utrikesministeriets konsulära jour: +358 9 160 55555.

Den finska hälsostationen i Moskva: (+7 495) 787 4174 eller (+7 499) 255 89 20
mobiltelefon efter tjänstetid (+7 917) 592 9659    

Finlands generalkonsulat, S:t Petersburg

Telefonväxel: (+7 812) 331 7600 mån-fre kl. 8.30-16.15

Jour: Finländare och personer som är permanent bosatta i Finland kan i nödfall, då ambassaden är stängd, kontakta utrikesministeriets konsulära jour: +358 9 160 55555.

Kontoret i Petrozavodsk

Telefonväxel: (+7 8142) 555 025 mån-fre kl. 8.30-16.15

Jour: Finländare och personer som är permanent bosatta i Finland kan i nödfall, då ambassaden är stängd, kontakta utrikesministeriets konsulära jour: +358 9 160 55555.

Kontoret i Murmansk

Telefonväxel: (+7 8152) 445382 mån-fre kl. 9.00 - 16.45

Jour: Finländare och personer som är permanent bosatta i Finland kan i nödfall, då ambassaden är stängd, kontakta utrikesministeriets konsulära jour: +358 9 160 55555.

***

Tidsskillnad: vintertid +1 h , sommartid 0 h 

Närmare uppgifter om Ryssland: Venäjän maatiedosto (på finska)

Detta dokument

Uppdaterat 20.11.2015

Takaisin ylös