Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 7.8.2014

Ryssland (Moskva): resemeddelande

Moskva: Var särskilt försiktig i trafiken, på järnvägsstationer och i metron. Se efter ditt pass och dina värdeföremål.

Finlands ambassad
Moskva

Bomberna som exploderade i Volgograd i slutet av 2013 tyder på att risken för terrordåd har ökat i hela Ryssland, särskilt i större städer. Risken förekommer särskilt i kollektivtrafiken, på järnvägsstationer, metrostationer och flygplatser och under större publikevenemang. Terrorhotet har lett till att säkerhetsåtgärderna skärpts i hela landet. Beakta att detta kan leda till att säkerhetskontrollerna tar längre tid.

Tidvis ordnas demonstrationer i Moskvas centrum, håll dig på avstånd från dem.

Utlänningar ska fylla i ett inresekort när de anländer till Ryssland. Kortet behövs för registrering och incheckning på hotell.

Moskva är med sina drygt 10 miljoner invånare en relativt trygg stad i förhållande till sin storlek, men storstadens risker gäller givetvis även Moskva. Var särskilt försiktig på järnvägs- och metrostationerna och var du än rör dig. Det är även klokt att hålla någon bekant underrättad om var du befinner dig.

Säkerhetsläget i norra Kaukasien är fortsättningsvis försvagat. Överväg särskilt noga resor till Tjetjenien, Ingusjien och Dagestan, men också till Nordossetien, Kabardinien-Balkarien, Karatjajen-Tjerkessien och till östra och södra Stavropol. Instabiliteten i norra Kaukasien orsakar risk för terrordåd också i Moskva och andra stora städer.

Undvika avpärrade platser, till exempel militära områden, och ta skyltar om att det är förbjudet att röra sig på allvar. Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar och andra strategiskt viktiga platser (t.ex. flygplatser). I metrom är det tillåtet att fotografera.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan innan resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Nödvändiga dokument och registrering

Det lönar sig att skaffa visum till Ryssland i god tid före den planerade resan. Man anhåller om visum av de ryska visumcentren som finns i Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Mariehamn. Visumcentrens webbplats är http://www.vfsgobal.com/russia/finland/index.html. Passet ska vara giltigt i sex (6) månader efter visumets giltighetstid när man anhållit om ett ryskt turist- och bifallsvisum.

Om du reser med Tolstojtåget från Moskva till Finland ska du se till att visumet är giltigt tills du passerat gränsen (obs. gränsen passeras morgonen efter avresedagen). När man reser till Ryssland bör man alltid beräkna någon dag extra i visumet, för om visumet löper ut under resan går det inte att lämna Ryssland förrän det har förlängts.

Enligt rysk federal lag (nr 114 kapitel 20, daterad 15.08.1996) ska ett minderårigt barn (under 18 år) som reser utan förmyndare ha med sig ett tillstånd av sina föräldrar, som en notarie har bestyrkt. Man kan kontakta ryska myndigheter för mera information, exempelvis Rysslands ambassad i Helsingfors.Tillståndet kan bestyrkas av en notarie i Finland, men då måste en officiell översättning bifogas till dokumentet. Det måste ovillkorligen framgå till vilket land tillståndet har beviljats (begreppet Schengenstaterna duger inte), och vilken period det gäller.

Undantag från denna regel är minderåriga ryska medborgare som är permanent bosatta utomlands och som har ett ryskt pass med en anmärkning av det ryska konsulatet om att personen i fråga har anmält sig till konsulatets register. De behöver inte uppvisa notariebestyrkta tillstånd av sina föräldrar.

Alla utlänningar ska fylla i ett inresekort vid inresa till landet. Resenären ska se till att gränsmyndigheterna ger kortet vid inresan. Man ska hela tiden bära kortet på sig och också visa det i samband med registreringen av visumet. Vid utresan ska kortet ges tillbaka till gränsmyndigheterna.

Enligt den nya ryska migrationslagstiftningen ska en utlänning som vistas över sju vardagar i Ryssland registrera sig hos de ryska immigrationsmyndigheterna (Federalnaja migratsionnaja sluzhba, http://www.fms.gov.ru/). Endast den mottagande parten i Ryssland kan göra registreringen. Den kan också göras per post. Enligt den nya lagen kan polisen inte mera bötfälla utlänningar vars registreringspapper inte är i kraft, saknas eller har kommit bort. Istället är det den som har utfärdat visuminbjudan till utlänningen som är ansvarig för registreringsbrister. Registreringspappret måste vara med vid gränsövergången och då man avlägsnar sig från Ryssland.

Hotellen registrerar sina gäster oberoende av resans längd.

Det är bra att höra sig för om registreringen i samband med visumansökan, eftersom det är den ryska mottagaren som sköter registreringen av en utländsk medborgare.

EU och Ryssland ingick ett avtal om förenklat utfärdande av viseringar till medborgare i EU och Ryssland (länk till avtalet i PDF).

Mera information om Rysslands tullagstiftning finns på den ryska ambassadens webbplats: http://www.rusembassy.fi/FLInfFCS.htm.

En tulldeklareringsblankett ska ifyllas när man anländer till landet och vid utresan om man för med sig pengar eller annan förmögenhet för 3 000-10 000 USD. Blanketten kan fås på tåg, i flygplan och vid gränsstationerna. Det lönar sig att kontrollera att tullen stämplar blanketten. Om summan överstiger 10 000 USD ska den förtullas.

Enligt lagen om valutareglering och valutakontroll har varje individ som avlägsnar sig från Ryssland rätt att föra med sig valuta motsvarande 3 000 USD utan särskild tulldeklarering. Om summan gäller 3 000–10 000 USD bör den förtullas, men andra blanketter än tulldeklareringsblanketten behövs inte. Om valuta utförs för över 10 000 USD ska beloppet förtullas antingen vid inresan till landet eller annars bör man kunna dokumentera att valutan erhållits under vistelsen i Ryssland, antingen via en bank eller genom annan betalningsanvisning.

Om man har med sig starka mediciner till Ryssland ska man komma ihåg att de måste uppges i tullblanketten och att man inte får ha med sig mera medicin än vad man behöver under resan och man måste också ha recepten med. Kontrollera att tullen stämplar blanketten.

Det är också bra att notera att införsel av många slags animaliska produkter är förbjudet när man reser till Ryssland. Man får hämta in livsmedel ”för eget behov”, dvs. rimliga mängder, men inte färskt kött eller färsk fisk.

Brottsligheten

På järnvägsstationerna, i metron och på flygplatserna ska man hålla särskilt noga reda på pass, biljetter och pengar.

Nattetid är det bäst att undvika att röra sig ensam på gatorna. Det är säkrast att använda officiella taxibilar. Att använda svart taxi (privatbil som man anlitar genom att vinka) är förknippat med allvarliga risker. Kom överens om priset då du stiger in i bilen, och stig aldrig in i en bil där det redan finns andra människor.

För att förhindra att man blir offer för brott är det egna beteendet ofta det avgörande. Undvik ett uppseendeväckande beteende och att t.ex. öppet uppvisa dina ägodelar. Pengar och värdeföremål är det skäl att hålla i en innerficka och att bära handväskan framtill. Det är skäl att hålla ett öga på sin väska och sin ytterrock och t.ex. sin dryck på restauranger, i butiker eller andra offentliga ställen. I synnerhet på nattklubbar gäller det att vara försiktig.

Det lönar sig alltid att anmäla eventuella brott till den lokala polisen (genom den nya ryska polislagen som trädde i kraft den 1 mars 2011 bytte den ryska milisen sitt namn till polis). Om det inte är möjligt kan du också anmäla ärendet till Finlands ambassad eller till polismyndigheten på hemorten i Finland. Kontrollera ändå alltid först hos ditt eget försäkringsbolag att du har rätt till eventuell ersättning.

Polisen har rätt att granska identitetspappren, men det bör alltid finnas någon särskild anledning för detta. Man bör i varje fall alltid bära med sig kopior av passet och visumet. Det är säkrast att reda ut frågor rörande identitetspappren på en offentlig plats och utan att sätta sig i bilen eller att bege sig på en åktur med någon.

Om passet förkommer ska du kontakta polisen om det är möjligt. Ambassaden kan utfärda pass för hemresan, priset är 165 euro och ska betalas i rubel. En kopia av det förkomna passet underlättar. För passet behövs ett foto.

I nödfall går det snabbt att skicka pengar från Finland till exempel via Forex/MoneyGram eller Western Union om någon sätter in pengar på företagens kontor i Finland.

Trafiken

Det farligaste i Moskva är trafiken. Trafikkulturen avviker märkbart från den I Finland. Fotgängare ska vara särskilt uppmärksamma i trafiken - bilar stannar till exempel inte nödvändigtvis vid övergångsställen. Det är klokt att hålla bildörrarna låsta då man kör och man ska inte lämna egendom synlig i bilen när man lämnar den.

Enligt rysk lag är den tillåtna alkoholpromillehalten i blodet 0 promille, och det är förbjudet att köra under påverkan av narkotika eller rusmedel. För användning av mobiltelefon utan handsfree utdöms böter. Hastighetsböterna har stigit. Det är obligatoriskt för alla i bilen att använda säkerhetsbälte. Gör man inte det blir böterna 500 rubel. I Moskva övervakas trafiken också med hjälp av trafikkameror längs med huvudvägarna.

Tullformaliteterna för utländska medborgare som reser in till Ryssland med privatbil för högst ett år har underlättats i och med att det inte längre behövs en förbindelse för återinförsel av bilen (en så kallad bilförbindelse). Den ersätts av resenärens tulldeklaration, där du ska fylla i information om fordonet, bland annat bilmärke, tillverkningsår, nummer och motorkapacitet. Förvara tulldeklarationen under hela resan. Mera information finns på ryska på tullens webbplats.

Ryssland hör till det internationella gröna kortsystemet. En finländsk bilist behöver endast ett grönt kort från försäkringsbolaget som bevis för att trafikförsäkringen är giltig. Försäkringsskyddet är dock inte på samma nivå som i hemlandet, gränsen för ersättning ligger maximalt på ca 11 000 €. Innan man beger sig på resa lönar det sig att reda ut behovet av extra skydd, och de olika alternativ som finns, med det egna försäkringsbolaget. I fall av olycka bestäms ersättningarna utifrån rysk lagstiftning och gällande försäkringsvillkor.

Blanketter som behövs för att ansöka om grönt kort får man från sitt försäkringsbolag. Kortet är gratis. Om ett grönt kort inte finns när ett fordon ska överskrida riksgränsen måste en obligatorisk, rysk trafikförsäkring tecknas för fordonet innan man kan komma in i landet.

Utredningen av alla trafikskador som uppkommer i Ryssland utreds också i Ryssland. Om ett ryskt fordon orsakat skadan sköts utredningen och ersättningen av den ryska partens försäkringsbolag. Om det finska fordonet orsakat skadan koordineras skadeansvarsprocessen via det ryska Gröna kort-kontoret i Moskva. Då en olycka har skett ska polis alltid kallas till platsen, och fordonen får inte flyttas förrän polisen har anlänt.

Det ryska Gröna kort-kontorets dygnet-runt-telefontjänst ger råd på engelska och ryska 24 timmar i dygnet. Mera information om det gröna kortet hittar man på internet:
www.lvk.fi .

Särkilt vid den värsta rusningstiden (kl. 7.30–10 och 17–19) är metron det snabbaste färdmedlet i Moskva. Om man reser med barn i metron ska man vara mycket uppmärksam, och under rusningstid lönar det sig inte att resa med småbarn i metron alls. Metron är inte lämpad för fysiskt funktionshindrade eller barnvagnar eftersom det inte finns hissar.

Om man rör sig med taxi finns det skäl att endast utnyttja officiella taxibilar. I Moskva finns det flera taxiföretag som man kan beställa taxi från per telefon.

Man ska, speciellt under rusningstrafik, reservera tillräckligt med tid för en transport till flygplatserna, en resa med bil tar normalt från en till två timmar. Taxin ska också reserveras i god tid, senast några timmar före beräknad avresa till flygplatsen.

Mellan flygplatsen Sjeremetjevo 2 och centrum går numera även ett Aeroexpress-tåg. Tåget avgår från stationen Bielorusskaja, som ligger längs den bruna och gröna metrolinjen, och anländer invid terminalen, dit man tar sig gående via en förbindelsegång. Tåget avgår med cirka en timmes mellanrum, men mitt på dagen hålls en paus på några timmar. Restiden är 35 minuter och biljetten kostar 320 rubel för vuxna. Tåget har också businessklass, biljettpriset är 550 rubel. Biljetten gäller för alla tåg som avgår samma dag, och den ska bevaras under resan. Tågtidtabeller finns på webbadressen www.sheremetyevo-airport.ru/?act=part&pid=2.

Man kommer smidigt till flygplatserna med Aeroexpress-tågen som går med en halv timmes mellanrum. Spara biljetten under hela resan, man måste visa upp biljetten då man stiger av tåget. Tågen till Sjeremetjevo avgår från Belorusskijstationen och det tar 35 minuter till flygplatsen. Tågen till Domodedovo avgår från järnvägsstationen Paveletskij och resan tar 45 minuter. Till flygplatsen Vnukovo kommer man från Kievstationen (Kijevskij vokzal) på 35 minuter. Mera information om Aeroexpress-tågen på adressen www.aeroexpress.ru.

Naturförhållanden

I Ryssland förekommer ofta stora skogs- och torvmossbränder på sommaren, och de sprids lätt på grund av det torra och varma vädret. Bränderna kan förorsaka stickande och tjock rökdimma. Det är bäst att avlägsna sig från skogs- och torvmossbrändernas omedelbara närhet.

Under hösten, före vintern kan rikliga regn lokalt orsaka översvämningsfara även i befolkningscentra runt om i Ryssland.

Hälsovård

Kontrollera dina vaccinationer innan du reser till Ryssland. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla som reser till Ryssland ska ha difteri- stelkramp- och MPR-vaccin och vid behov, utgående från en riskbedömning, även vaccin mot hepatit A och B, tyfoidfeber, TBE (kumlingesjukan), Japansk hjärnfeber och polio. Av de smittsamma sjukdomarna har HIV och tuberkulos ökat markant. Mera information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor hittar man på Institutets för hälsa och välfärd (THL) webbplats.

Luftföroreningarna är en hälsorisk i Moskva och det är vanligt att man drabbas av luftvägsinfektioner.

I finska ambassadens utrymmen har en finsk läkare mottagning (adress: Kropotisnkij pereulok 15-17, tfn +7 499 255 8920.)

Bra att veta

Heltäckande reseförsäkring behövs vid resor till Ryssland. Ta också reda på vilka internationella läkarstationer ditt försäkringsbolag accepterar.

Informationen i detta meddelande gäller till stor del utöver Moskva också de europeiska delarna av Ryssland. Ryssland är dock ett vidsträckt land och de lokala bestämmelserna kan inom olika områden avsevärt avvika från varandra. Resenären gör dock klokt i att i resmålet kontrollera eventuella särskilda bestämmelser gällande till exempel rörelsefriheten.

I sista hand är resenären alltid själv ansvarig för sin egen säkerhet och sina förberedelser för resan. I nödfall bär de lokala ryska myndigheterna det primära ansvaret för att hjälpa, och Finlands ambassad i Moskva bistår enligt lagen om konsulära tjänster. Tilläggsupplysningar om konsulärt bistånd för resenärer finns på adressen formin.finland.fi/tjanster.

Utrikesministeriet har förnyat sitt reseanmälningssystem från och med den 1 januari 2013. Tjänsten finns på webben på adressen http://reseanmalan.fi. Där kan man anmäla alla resor till Ryssland, och de som är bosatta i Ryssland kan ge sina kontaktuppgifter till beskickningarna via denna tjänst. Utrikesministeriet rekommenderar att man gör en reseanmälan innan man reser för att underlätta kontakt i krissituationer. Mera information om resenmälan hittar du här: http://formin.finland.fi/tjänster/på resa/reseanmälan.

Den som reser i Ryssland ska beakta kulturella skillnader och myndigheternas bestämmelser när det gäller sexuellt beteende. Homosexualitet är inte ett brott i Ryssland, men den 2 juli 2013 trädde en lag i kraft, enligt vilken det är förbjudet att jämställa homosexuella relationer med heterosexuella och att informera minderåriga om "okonventionella" sexuella relationer. Det kan förekomma intolerans och till och med våldsamt beteende mot olika minoriteter.

Personer med dubbelt medborgarskap: Rysslands värnpliktslag ändrades 1.8.2013. Ryska medborgare som utfört sin värnplikt i ett annat land är inte längre befriade från värnplikt i Ryssland. Den nya lagen påverkar män med både finskt och ryskt medborgarskap i åldern 18–27  som utfört sin värnplikt endast i Finland. Personer med dubbelt medborgarskap kan vända sig till de ryska myndigheterna för ytterligare information.

Den 1 juni 2013 trädde en lag i kraft i Ryssland som begränsar rökning på offentliga platser. Rökning förbjuds bland annat i kollektivtrafiken, i skolor, i myndighetsbyggnader, i trappuppgångar till bostadshus, framför stationer, på badstränder och i lekparker. Tobaksprodukter får inte hållas synligt framme i butiker och försäljningen av elcigaretter förbjuds helt.

I Ryssland talas det i allmänhet inte andra språk än ryska, frånsett bl.a. de internationella hotellen. Gatuskyltarna är i regel skrivna med kyrilliska bokstäver – metrokartorna numera däremot också med latinska bokstäver.

När man reser till Moskva är det klokast att ta med sig bara det nödvändigaste. Det finns kreditkortsautomater i Moskva där du kan ta ut rubel, dollar och euro. Skydda koden med handen om du tar ur pengar från en automat. De vanligaste kreditkorten duger i Moskva i många affärer. Man kan växla pengar i växelkontor eller banker då man uppvisar pass eller annat officiellt identitetsbevis.

Att använda finländska telefonabonnemang i Ryssland är dyrt. Om man vistas en längre tid i landet lönar det sig att skaffa ett lokalt abonnemang. Det internationella riktnumret till Ryssland är 7 och till Moskva är riktnumret 495, 498 eller 499 beroende på området. När man ringer med mobiltelefon i Ryssland till ett ryskt mobiltelefonnummer, slå +7 eller 8, utan plus, före numret. Då ryssar uppger sitt telefonnummer sätter de oftast färdigt ut 8:an i början. Till exempel: +7 916 123 4567 eller 8 916 123 4567.

I Moskva är i bruk 11-siffriga telefonnummer till fasta telefoner. Man alltid måste slå in hela numret, inklusive riktnummer när man ringer till fasta telefoner i Moskva, t.ex. 8 495 123 45 67.

Kranvattnet är enligt laboratorieundersökningar drickbart utan filtrering, men i praktiken filtrerar de flesta vattnet innan de dricker det. Källvatten på flaska kan köpas i butiker.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Moskva
Kropotkinskij pereulok 15-17
119034 Moskva G-34

E-post: sanomat.mos@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.ru
Facebook: http://www.facebook.com/FinnishEmbassyMoscow

Tfn tjänstetid: (+ 7 495) 787 4174
Ambassadens konsulära jour: nödfall rörande finländare utom tjänstetid dygnet runt (inte visumärenden): (+ 7 495) 787 41 77

Tidskillnad: vintertid +2 h, sommartid +1 h

Den finska hälsostationen i Moskva: (+7 495) 787 4174 eller (+7 499) 255 89 20
mobiltelefon efter tjänstetid (+7 985) 364 6960

Finlands generalkonsulat, S:t Petersburg, växel: (+7 812) 331 7600
- konsulär jour (+7 812) 967 3782 efter tjänstetid, för finländare i nöd (inte visumärenden)

Kontoret i Petrozavodsk, växel: (+7 8142) 555 025
- journummer i nödfall som rör finska medborgare (inte visumfrågor):
mån–tors efter tjänstetid tfn +7 812 967 3782
veckoslut fre. kl. 16.15–mån 08.30 tfn +7 921 967 3782

Kontoret i Murmansk, tfn: (+7 8152) 445382
- konsulär jour vid utrikesministeriet: +358 9 160 55551

Det ryska allmänna nödnumret är 01 (112 med mobiltelefon).

Närmare uppgifter om Ryssland: Venäjän maatiedosto (på finska)

Detta dokument

Uppdaterat 7.8.2014

Takaisin ylös