Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 12.2.2015

Spanien, Kanarieöarna: resemeddelande

Kanarieöarna är allmänt taget ett tryggt resmål. Följ myndigheternas anvisningar. Se upp för ficktjuvar. Var försiktig i trafiken.

Finlands konsulat
Las Palmas

Det allmänna säkerhetsläget på öarna är gott. Polisövervakningen särskilt i turistområdena är effektiv. Kollektivtrafiken är säker och taxiservicen pålitlig. Bilister och fotgängare ska vara försiktiga i trafiken. Se upp för ficktjuvar i folksamlingar, på badstränder och på flygplatser.Var vaksam och använd sunt förnuft.

Kanarieöarna ligger över två timmars flygresa från det spanska fastlandet. På grund av noggrann övervakning och det avlägsna läget har inga hot om internationell terrorism förekommit på öarna.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan  före resan. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Allmänna råd

I farliga situationer ska resenärer för sin egen säkerhets skull följa de lokala myndigheternas anvisningar, inklusive uppmaningar att avlägsna sig eller stanna. Det är också viktigt att följa researrangörens information om situationen. Det är också bra att kontakta anhöriga i Finland och meddela var man befinner sig.

Heltäckande reseförsäkring behövs. Kontrollera villkoren regelbundet om du har en fortlöpande försäkring.

Resenärer som anländer till Finland från Kanarieöarna får skattefritt föra in samma mängd varor till samma värde som från länder utanför EU www.tulli.fi.

Brottsligheten

Man ska vara på sin vakt mot ficktjuvar och annan vanlig kriminalitet speciellt i områden som är populära bland turister. Särskilt försiktig ska man vara då man rör sig i stora folksamlingar, på badstränder eller med allmänna transportmedel. Håll ditt bagage under särskild uppsyn vid ankomst och avfärd både på flygplatsen och i hotellet/lägenheten och på parkeringsplatser för hyrbilar.  Stölder har också inträffat på flygplatser.

Det är bra att ta kopior av viktiga dokument såsom pass, kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen. Pass och värdeföremål ska helst lämnas i hotellets förvaringsfack. Om ditt pass förkommer eller blir stulet ska du anmäla det till den lokala polisen. Du kan också göra anmälan per telefon 902 102 112 eller på webbplatsen www.policia.es/denuncia/index.htm.

Turister har i viss mån utsatts för olika bedrägeriförsök i samband med användning av kreditkort. I samband med köp av Time share-lägenheter är det bäst att noga överväga och utreda hur tillförlitligt köpet är. Alla betalningar ska göras via en bank.  Mer information ger Konsumenteuropa i Finland på webbadressen http://www.ecc.fi/Teemat/matkailu/lomaosakkeet--ja-klubit/

Trafiken

Vägnätet är omfattande och i gott skick. I bergstrakterna är vägarna mycket smala och krokiga. Den spanska trafikkulturen avviker betydligt från den finska, så försiktighet är på sin plats i synnerhet för motorcyklister. I början av år 2002 infördes en ny vägtrafiklag som innebär strängare straff för trafikförseelser. I augusti 2005 trädde ändringar i lagen i kraft. Enligt den indelas trafikförseelserna i lindriga, allvarliga och mycket allvarliga. Böterna är höga och lagens skalindelning tillämpas på dem. Den 1 juli 2006 införde Spanien ett poängsystem för körkort i fråga om trafikförseelser. Läs mer om den förnyade strafflagen i resemeddelandet om spanska fastlandet.

Övervakningen av trafiken på Kanarieöarna har blivit effektivare under de senaste åren. De lokala myndigheterna försöker genom en effektiverad trafikövervakning få bukt på de bilister som gör sig skyldiga till rattfylleri och överhastigheter. Användning av bilbälten är obligatoriskt även i baksätet och det är förbjudet att tala i mobiltelefon då man kör.

Fotgängare ska iaktta särskild försiktighet i trafiken, även vid övergängsställen när ljuset är grönt. Oförsiktighet och den spanska trafikkulturen leder till att flera fotgängare varje år blir påkörda på Kanarieöarna. Det spanska trafikministeriet informerar om vägtrafiken på sin webbplats www.dgt.es.

Naturförhållanden

På olika håll av Kanarieöarna finns på somrarna risk för skogs- och buskbränder. I brandområdena ska man absolut följa de lokala myndigheternas anvisningar och order. Det är förbjudet att göra upp öppen eld på alla öar. De lagstadgade straffen för att orsaka brand är stränga.

Kanarieöarna är potentiellt jordbävningsområde. Öarna har uppstått vulkaniskt och vulkanutbrott förekommer fortfarande då och då. Aktuella rapporter om jordbävningar och lavaströmmar finns att läsa bland annat på   http://www.helsinki.fi/geo/seismo   (på finska och engelska) och på www.01.ign.es/ign/layout/sismo.do (på spanska och engelska).

Naturkatastrofer såsom stormar och översvämningar orsakade av störtregn förekommer årligen på olika öar. 

Hälsovården

Ett europeiskt sjukvårdskort från Folkpensionsanstalten berättigar personer som reser inom EU och EES till vård i akuta sjukdomsfall. Det lönar sig att skaffa kortet före resan. Kortet berättigar i akuta sjukdomsfall till nödvändig vård på kommunala hälsocentraler och sjukhus på Kanarieöarna. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor: http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/NET/130608152108HS?OpenDocument.

Också en heltäckande reseförsäkring behövs. Framför allt dödsfall och sjukdomsfall som kräver särskild hemtransport är dyra och svåra att ordna utan privat reseförsäkring.

Ta reda på vilka vaccin som behövs i god tid före resan. På institutets för hälsa och välfärd webbplats (www.thl.fi) får man nyttig information om vaccin och hälsovård på resor. Se t.ex. ”Matkailijan terveysopas” (på finska).

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet.  Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbsidor:

Bra att veta

Som resedokument till Kanarieöarna behövs ett giltigt pass eller identitetskort. EU:s medborgare ska registrera sig hos utlänningsmyndigheten om vistelsen i landet överstiger tre månader.

Utrikesministeriet rekommenderar att du meddelar dina kontaktuppgifter under resan till anhöriga eller vänner. Vi rekommenderar att särskilt de som reser på egen hand gör en reseanmälan. Se närmare anvisningar på adressen http://formin.finland.fi/service/reseinfo/anmalan/.

Om passet eller personkortet försvinner ska det omedelbart polisanmälas på den lokala polisstationen. Med det intyg som fås från polisen är det ofta möjligt att återvända från Kanarieöarna med researrangörens direktflyg utan resedokument. En kopia av passet kan vara till hjälp om alla andra resedokument har försvunnit.

I nödfall går det snabbt att överföra pengar från Finland till exempel via Forex/MoneyGram eller Western Union.

Enligt spansk lag måste en person som fyllt 14 år alltid bära på sig ett dokument  eller en kopia som intygar identiteten. 

Jour på Kanarieöarna

Jour för brådskande konsulära ärenden efter tjänstetid +34 629 096 280
helgdagar kl. 09.00-21.00, fredagar kl. 15.00-21.00, veckoslut kl. 09.00-21.00.

  • Allmänt nödnummer 112
  • Nödnummer till polisen 091

Ytterligare information

Kontaktuppgifter: Finlands konsulat, Las Palmas

Consulado de Finlandia
José Franchy Roca, 5-2
35007 Las Palmas de Gran Canaria
Spain

E-post: sanomat.lsp@formin.fi
Tel: (34) 928 224 358
Fax: (34) 928 227 903
Webbplats: www.finlandia.es

Kundservice: mån-fre 9.00-13.00

Tidsskillnad -2 timmar

Detta dokument

Uppdaterat 12.2.2015

Takaisin ylös