Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 11.12.2013

Nepal: resemeddelande

Nepal: Det politiska läget är instabilt. Demonstrationer och strejker kan förekomma. Undvik stora folksamlingar.

Finlands ambassad
Kathmandu

Det allmänna säkerhetsläget är instabilt i hela Nepal på grund av inrikespolitiska spänningar. Strejker och demonstrationer är möjliga och förekommer i hela landet. Det är fortfarande relativt tryggt att resa till Nepal, men vi uppmanar resenärer att vara vaksamma och att kontrollera situationen i de omnråden man ämnar resa.

Undvik demonstrationer, stora folksamlingar och andra situationer som kan urarta och följ alltid säkerhetsmyndigheternas instruktioner. Läget är särskilt känsligt i Terai i landets södra delar. Var beredd på förseningar om du reser dit.  Undvik också långa resor med nattbuss utanför Katmandu. Ambassaden uppmanar resenärer att följa utvecklingen i medier och lokala källor. Användbara webbsidor är till exempel:

Ibland kan man få betala så kallad turistskatt på vandringslederna. Det har rört sig om 1015 euro per person. Be om kvitto så slipper du betala skatten många gånger.

Under regnperioden kan monsunregn orsaka översvämningar och jordskred som kan fördröja resan på olika håll i Nepal.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Utrikesministeriet rekommenderar starkt att du gör en reseanmälan innan resan. Reseanmälan garanterar att man får ambassadens meddelanden angående säkerheten i landet. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Vi uppmanar alla som bosätter sig i landet i mer än tre månader att besöka ambassaden personligen och att bekanta sig med ambassadens beredskaps- och evakueringsplan som finns på finska på ambassadens webbplats: http://www.finland.org.np/public/default.aspx?nodeid=35078&contentlan=1&culture=fi-FI

Brottslighet

Eftersom säkerhetsarrangemangen är anspråkslösa både i bostadshus och i hotell sker det ibland inbrott i hotellrum. Det kan också ske rån längs med de populäraste vandringslederna. Under de lokala högtiderna i oktober-november förekommer mera brottslighet än vanligt. Förvara värdeföremål och betalningsmedel inlåsta: i bostäderna i stora låsbara skåp och i hotellen i förvaringsboxar. Under senaste tid har det också förekommit rapporter om rån och stölder på områden populära bland turister i de största städerna.

När en stöld har inträffat bör man för försäkringsbolaget samt för att få passet förnyat göra en polisanmälan hos turistpolisen (Tourist Police Section, Bhrikuti Mandap, Exhibition Road, tfn +977 1 4247041/6213591, söndag-fredag 8-20, lördag 10-17) eller hos den lokala polisen, varefter ambassaden hjälper till med den fortsatta proceduren. En kopia av passets första sida samt av det nepalesiska visumet gör processen snabbare och lättare. Man skall alltid ha med sig en kopia av passet, visumet och inresestämpeln.

Undvik att röra dig ensam då det är mörkt och undvik skogsområdena nära Katmandudalen.

Trafik

Nepal har inget järnvägsnät, utan man kan endast ta sig fram i landet på landsvägarna eller med flyg. Nepal har vänstertrafik. Vägnätet drabbas varje år av jordskred på grund av monsunregn, och reparationen av skadorna tar lång tid. Speciellt bussarnas säkerhet är bristfällig och olyckor är vanliga.

Nepalesiska flygbolag ingår i Europeiska kommissionens förteckning över flygbolag som har flygförbud eller begränsningar på Europeiska unionens territorium på grund av flygplanens bristande säkerhet. Det har inträffat flera flygolyckor i Nepal under de senaste åren på grund av svåra väderleksförhållanden och för att säkerhetsföreskrifter följts bristfälligt. Om du kommer att använda nepalesiska flygbolag under din resa lönar det sig att kontrollera om din reseförsäkring täcker dessa flyg.

Flygen kan bli försenade eller inställda på grund av dåligt väder både i Terai och i Himalaya.

Kom ihåg att fordon sällan är försäkrade om du hyr motorcykel eller moped. Den som hyr fordonet ansvarar för eventuella skador. Vi avråder från att lämna passet i pant vid fordonsuthyrning. Utlänningar som är med om trafikolyckor anses så gott som alltid ha orsakat olyckan. Skadeståndskraven är ofta stora.

Det kan tidvis vara svårt att ta sig runt på grund av dålig tillgång till bensin. Man kan bli tvungen att betala en aning högre avgifter än normalt för taxi och kollektiva trafikmedel då det är som svårast att få tag på bensin.

Under strejkdagarna är motorfordon förbjudna, men flygplatsbussarna brukar vanligtvis få trafikera mellan flygplatsen och de största hotellen.

Kulturbundna regler

Nepals många folk har alla sina egna kulturer och sedvänjor. Det accepteras att utlänningar bryter mot kulturella sedvänjor, men nedanstående anvisningar bör följas i mån av möjlighet:

  • Kvinnor ska undvika att gå klädda minikjol eller korta shorts som slutar ovanför knäna
  • Ta av dig skorna inomhus, särskilt då du går in i köket
  • Be om lov innan du fotograferar, särskilt på tempelområden
  • Icke-hinduer har inte tillträde till alla tempel
  • Man bör inte kyssas eller gå och hålla om varandra offentligt
  • Tvister löses enklare genom diskussion än genom ilska.

Naturförhållanden

Nepals topografi är tredelad: Teraiområdet nära gränsen mot Indien är flackt, Himalayaregionen vid gränsen mot Kina är bergig. Emellan dessa ligger det så kallade kuperade området. De kallaste månaderna är december-januari, då nattemperaturerna till och med i det kuperade området kan sjunka till under noll. Å andra sidan kan dagstemperaturen till och med under vintermånaderna stiga till långt över tio grader.

Monsunregnen infaller i slutet av juni och fortsätter till början av september. Under regnperioden är förmiddagarna i allmänhet soliga. Den bästa tiden att resa till Nepal är mars-april och oktober-november. På grund av regn och skogsavverkningar är jordskred ett årligen återkommande problem.

Nepal hör också till ett jordbävningsområde. Det senaste jordskalvet som drabbat Nepal inträffade i Indien, nära Nepals östra gräns i september 2011 och mätte 6,8 Richter. Det föreligger en risk för jordbävningar, varför resenärer och personer som vistas stadigvarande i landet uppmanas ta reda på hur man bör agera i en jordbävningssituation. Ytterligare information fås från ambassaden.

Hälsovård

Hälsovårdsmyndigheterna har hittat fågelinfluensa hos flera fågelfarmer i huvudstaden Katmandus omgivning, varför Nepals regering den 1 augusti beslöt att försäljning och distribution av fjäderfäprodukter måste hålla en veckas paus. Det kan hända att förbudet förlängs för hönsens del. Det lönar sig att följa med mediernas nyhetsrapporter om ärendet. Resenärer uppmanas att undvika beröring med levande hönor och överväga om det är värt att besöka torg eller marknader där det säljs levande fjäderfän. Mera information finns på:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/lintuinfluenssa-a-h7n9.

Vi uppmanar vandrare att kontrollera om reseförsäkringen täcker vandringar och höglänta områden. De populäraste vandringslederna reser sig till över 5 000 meters höjd och räddningsflyg kostar 1 000-2 500 US-dollar per timme. Vandrare bör bekanta sig med anvisningarna för säker vandring för att undvika höjdsjuka och för att agera på rätt sätt om symtomen dyker upp. Det tar lång tid att få hjälp i bergstrakterna.

I Katmandu finns flera kliniker där man kan få vaccinationer och vård mot de mest allmänna turistsjukdomarna. Före resan bör man se till sitt vaccinationsskydd. Utöver de normala vaccinationerna rekommenderas att man även vaccinerar sig mot hepatit A, tyfus och japansk encefalit.

Personer som lider av sjukdomar i andningsvägarna drabbas särskilt i städerna lätt av symptom på grund av orenheter i luften: framför allt i Katmandudalen överstiger partikelhalten i luften under månaderna före monsunen kraftigt de nivåer som anses som säkra. Överväg också att ta vaccin mot rabies, det finns mycket herrelösa hundar i Nepal.

Info om hälsovård i Nepal:

Institutet för hälsa och välfärd ger mer information om vaccinationer och andra hälsovårdsfrågor på sin webbplats www.thl.fi.

Bra att veta

Hela landet drabbas av elavbrott på grund av energibrist. Tiden för elavbrotten varierar regionvis. Du kan be att få den senaste tidtabellen på ambassaden.

Mobiltelefonförbindelserna fungerar varierande i Nepal och hörbarhetsområdet är begränsat till de största tätorterna. Av de finländska operatörerna fungerar Soneras, Elisas och Saunalahtis anslutningar tidvis.

Finländare erhåller turistvisum på flygplatsen och på vissa gränsövergångsställen då de anländer till landet (visa on arrival). Priset på visum är 25 USD för 15 dagar, 40 USD för 30 dagar och 100 USD för 90 dagar. För visumet behövs ett fotografi. Turistvisum kan förlängas med en månad i taget till högst 150 dagar per ett kalenderår.

Om man överskrider visumets giltighetstid blir man bötfälld och böterna måste betalas före avresan. I vissa fall har utlänningar vid den nepalesiska gränsen blivit ombedda att vända sig till landets gränsmyndigheter för att få nytt visum. Det har kunnat försena den planerade avresan från landet. Om man inte betalar böterna för överskriden vistelse kan det leda till flera års fängelse. Det är förbjudet att arbeta med turistvisum, inklusive volontärsarbete.

För de lokala myndigheternas information om visum och vandringar i Nepal, se www.immi.gov.np.

Om man reser från Indien till Nepal och tillbaka till Indien krävs ett flergångsvisum till Indien. Man får inte flergångsvisum på flygplatsen utan man måste ansöka om det på förhand vid Indiens ambassad. Det så kallade on-arrival-visa som man får på flygplatsen är alltid ett engångsvisum och man kan inte återvända till Indien med det när man en gång lämnat landet. Man kan få ett nytt on arrival-visa först två månader efter att man lämnat Indien.

Ambassaden rekommenderar att alla vandrare åtföljs av en auktoriserad guide. Håll dig helst till utmärkta rutter. Resenärer bör kontrollera researrangörens pålitlighet i förväg och se till att bärarens utrustning är ändamålsenlig och att såväl bäraren som guiden är försäkrade. Vissa vandringsleder kräver ett avgiftsbelagt förhandstillstånd. Mer information ger

Nepal Tourism Board, Tourist Service Center:
Bhrikuti Mandap, Katmandu
tfn +977 1 4256909/4256229
E-post: info@ntb.org.np
Websida:  www.welcomenepal.com

Den som reser till Nepal för att arbeta som volontär ska känna till att det förekommer så kallad volotärsturism som upprätthåller flera nepalesiska barnhem. I verkligheten är en del av barnhemsbarnen inte föräldralösa och kunde bo med sina föräldrar eller släktingar. Resebyråer marknadsför volontärsarbete som en turiskattraktion vid sidan om vandring och forsfärd. Utländska volontärer kan få betala upp till 200 USD för att arbeta en vecka på "barnhem". Många volontärer söker sponsorer åt barnen efter att de återvänt hem, vilket i sin tur uppmuntrar barnhemmen att skaffa flera "föräldralösa". Barnen tas ifrån sina föräldrar, sponsorpengar missbrukas och barn utnyttjas i hopp om sponsorpengar.

Om man blir tvungen att skaffa nytt pass i Nepal skall det innehålla nya inresestämplar från immigrationsmyndigheterna. I övriga fall är utresa eventuellt inte möjlig.

Ta gärna en kopia av passets fotosida, inresestämpeln och turistvisumet.

Det är förbjudet att föra in indiska sedlar på 500 och 1 000 rupier till Nepal.

Det är förbjudet att föra in och ut över 5 000 US-dollar utan förtullning.

De nepalesiska myndigheterna har inte accepterat sexuella minoriteters verksamhet. Polisen i Katmandu har enligt rapporter brukat våld mot minoriteterna och arresterat dem.

Fängelsedomarna i Nepal är stränga. Innehav av även små mängder narkotika leder till fängelsestraff.

Ytterligare information

Finlands ambassad, Katmandu
Embassy of Finland Bishalnagar
G.P.O. Box 2126
Kathmandu, Nepal

Tfn +977 1 4417 221, 4416 636
Jourtelefon efter tjänstetiden: Vid utrikesministeriet i Helsingfors, tfn 358 9 160 55551
Fax: +977 1 4416 703
E-post: sanomat.kat@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.np

Kundservice: mån–to 8–16.15, fre 8–13.15
Tidskillnad: på sommaren +2.45 h på vintern +3.45 h

Detta dokument

Uppdaterat 11.12.2013

Takaisin ylös