Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 8.7.2015

Nepal: resemeddelande

Nepal: Läget i Kathmandu håller på att normaliseras trots efterskalv. Utanför Kathmandu uppmanas resenärer dock att iaktta särskild försiktighet och följa de lokala myndigheternas anvisningar. Under monsunperioden (juni-september) är risken för jordskred och översvämningar stor särkilt på landsbygden.

Finlands ambassad
Kathmandu

(gäller tills annat meddelas)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. Lokala myndigheter har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som befinner sig inom landets område. I en nödsituation ansvarar de lokala myndigheterna för sök- och räddningsinsatser. UM och Finlands utlandsbeskickningar hjälper finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster.

UM rekommenderar särskilt resenärer som reser på egen hand att göra en reseanmälan. Anvisningar hittas på adressen reseanmalan.fi. En täckande reseförsäkring är nödvändig. Det är skäl att kontrollera försäkringsvillkor och försökringens giltighet före resan.  

Brottslighet

Att röra sig ensam då det är mörkt samt i skogsområdena nära Kathmandudalen ska man undvika.

Tidvis sker inbrott och rån i bostäder samt stölder i hotellrum och invid populära vandringsleder. Husens liksom hotellens säkerhetsarrangemang är ofta obetydliga. 

Om man måste hämta ett nytt pass i Nepal måste man skaffa nya inresestämplar av inresemyndigheterna, annars lyckas man inte nödvändigtvis ta sig ur landet.

Om man blir utsatt för stöld ska man för försäkringsbolaget göra brottsanmälan vid turistpolisinrättningen eller vid ortens polisinrättning. Anmälan till polisen förutsätts också för att få nytt pass.
 
Tourist Police Section,
Bhrikuti Mandap,
Exhibition Road,
tfn +977 1 4247041/6213591,
söndag-fredag 8-20, lördag 10-17

Trafik

Nepal har vänstertrafik. Vägarna är smala och i dåligt skick. Vägnätet mellan städerna drabbas av jorskred på grund av monsunregn och reparationen av skadorna tar lång tid.

Speciellt bussarnas säkerhetsnivå är dålig och olyckor är vanliga. Det är inte säkert att resa med nattbussar.

För att köra bil krävs internationellt körkort. Man bör ha med kortet då man kör, på samma sätt som alla papper som gäller bilen. 

Utlänningar som är med om trafikolyckor anses så gott som alltid ha orsakat olyckan. Skadeståndskraven är ofta stora.

Kom ihåg att fordon sällan är försäkrade om du hyr motorcykel eller moped. Den som hyr fordonet ansvarar för eventuella skador. Vi avråder från att lämna passet i pant vid fordonsuthyrning.

Det kan tidvis vara svårt att ta sig runt på grund av dålig tillgång till bensin. Man kan bli tvungen att betala en aning högre avgifter än normalt för taxi och kollektiva trafikmedel då det är som svårast att få tag på bensin.

Nepal har inget järnvägsnät, utan man kan endast ta sig fram i landet på landsvägarna eller med flyg.

Det har inträffat flera flygolyckor i Nepal under de senaste åren på grund av svåra väderleksförhållanden, gammalt materiel och för att säkerhetsföreskrifter följts bristfälligt. Flygen försenas eller inhiberas ibland på grund av dåligt väder. 

Naturförhållanden

Vandra inte ensam. Använd bara kända och beprövade trekkingkontor. Under monsunperioden (juni-september) kan det förekomma översvämningar och jordskred. Man bör i synnerhet fästa uppmärksamhet vid hur täckande reseförsäkringar är beträffande bergstrakter.

Nepals topografi är tredelad: Teraiområdet nära gränsen mot Indien är flackt, Himalayaregionen vid gränsen mot Kina är bergig. Emellan dessa ligger det så kallade kuperade området. Temperaturen växlar stort beroende på plats och årstid. De kallaste månaderna är december-januari, då nattemperaturerna till och med i det kuperade området kan sjunka till under noll. Å andra sidan kan dagstemperaturen till och med under vintermånaderna stiga till långt över tio grader.

Monsunregnen infaller i slutet av juni och fortsätter till början av september. Även under regnperioden är förmiddagarna i allmänhet soliga. Den bästa tiden att resa till Nepal är mars-april och oktober-november. På grund av regn och skogsavverkningar är jordskred ett årligen återkommande problem.

Nepal är ett jordbävningsområde. Landet är bristfälligt förberett på en eventuell jordbävning och det finns inte tillräckligt med mediciner och räddningsmateriel. Även flygplatsen blir med stor sannolikhet oanvändbar om det inträffar en stor jordbävning. Att få hjälp utifrån landet kommer således att bli svårt. 

Ambassaden har inte något beredskapslager för finländska eller EU-medborgare som reser till Nepal.

Kontrollera med din researrangör om denna har en plan i fall av jordbävning. Bekanta dig också med webbplatsen för Nepals nationella jordbävningsteknologisällskap:

Monsunregnen förorsakar översvämningar och jordskred som kan söndra landsvägsnätet för flera dagar. På grund av detta kan det under regnperioden vara farligt att resa på landsbygden. Webbplatsen Meteorological Forecasting Division har väderrapporter på engelska.

Vi uppmanar alla som bosätter sig i landet i mer än tre månader att besöka ambassaden personligen och att bekanta sig med ambassadens beredskapsplan som finns på finska på ambassadens webbplats.

Hälsovård

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Sjukdoms- och dödsfall som förutsätter hemfärd är dyra och svåra att ordna utan privat reseförsäkring. Obs! Kontrollera innan resan vad din reseförsäkring täcker.

Före resan bör man se till sitt vaccinationsskydd i förhållande till Nepal. I Institutet för hälsa och välfärds guide "Resenärens hälsoguide" (på finska) hittas bra och uppdaterad information om vacciner och saker som gället resenärens hälsovård. Flera kommuner i Finland har en egen resenärens vaccinationsrådgivning som det lönar sig att vara i kontakt med.

I Nepal når många sjukhus inte västerländsk standard. I Kathmandu  finns några kliniker av bättre standard där man får vaccin och vård av de vanligaste turistsjukdomarna. 

Ciwec Clinic
Lazimpat
tfn +977 1 4424 111
www.ciwec-clinic.com

Nepal International Clinic
Durbar Marg
tfn +977 1 4434 642
www.nepalinternationalclinic.com

Det är skäl att turisten förbereder sig på turistdiarre. Livsmedelshygienen i Nepal är svag och man kan inte lita på kylkedjan. Arbetstagarna på restauranger har inte alltid nödvändig kompetens för beredning av hygienisk mat. Om förebyggande och vård av diarre finns information i THL:s "Resenärens hälsoguide" (på finska).

De som lider av sjukdomar i andningsvägarna får lätt symtom i synnerhet i städerna beroende på orenheter i luften. Speciellt i Kathmandudalen stiger månaderna innan monsunen luftens småpartikelvärden kraftigt över gränsen för säkra värden.

Det lönar sig alltid för resenären att på förhand ta reda på sitt resmåls smittsituation. På följande myndigheters webbplatser finns ämnen som gäller hälsovård samt situationsinformation om eventuella smittsamma sjukdomar.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser såsom villkor för passets giltighet eller visumskyldighet. Man bör försäkra sig om aktuella inresebestämmelser med mållandets myndigheter, till exempel hos landets närmsta beskickning.

Finska medborgares resedokument

Finländare behöver visum till Nepal. Ett turistvisum fås vid flygfältet och vid vissa gränsövergångar i samband med inresa (visa on arrival). Ett visum kan också skaffas på förhand vid Nepals ambassad i Köpenhamn.

Priset på visum är 25 USD för 15 dagar, 40 USD för 30 dagar och 100 USD för 90 dagar. För visumet behövs ett fotografi. Turistvisum kan förlängas med en månad i taget till högst 150 dagar per ett kalenderår. Visumet bör vara i kraft då man lämnar landet. Om man överskrider visumets giltighetstid blir man bötfälld och böterna måste betalas före avresan. Om man inte betalar böterna för överskriden vistelse kan det leda till fängelse.

Det är förbjudet att arbeta med turistvisum, inklusive volontärsarbete.

För de lokala myndigheternas information om visum, se Nepal Immigration Offices webbplats: www.immi.gov.np.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Katmandu
Embassy of Finland
Bishalnagar, G.P.O. Box 2126
Kathmandu, Nepal
Tfn +977 1 4417 221, 4416 636
Jourtelefon efter tjänstetiden: Vid utrikesministeriet i Helsingfors, tfn 358 9 160 55551
Fax: +977 1 4416 703
E-post: sanomat.kat@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.np

Facebook: http://www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoKathmandu
Tidskillnad: på sommaren +2.45 h på vintern +3.45 h

Detta dokument

Uppdaterat 30.7.2015

Takaisin ylös