Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Stöd för partnerskapsorganisationer

Utrikesministeriet har understött finländska medborgarorganisationers utvecklingssamarbete genom sitt partnerskapssystem sedan år 2003. Partnerskapsorganisationernas andel utgör över hälften av finansieringen av organisationers utvecklingssamarbete.

Idén är att stödja utvecklingsländernas egna organisationer för att de bättre ska kunna producera nödvändiga tjänster, påverka och informera.

Den frivilliga organisationsverksamheten fokuserar ofta på grundläggande mänskliga behov, såsom social utveckling, undervisning, hälsa, förbättrad möjlighet till utkomst och på olika former av landsbygdsutveckling.

Både små och stora organisationer bedriver utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet har elva erfarna och kunniga partnerorganisationer som beviljas stöd för treåriga utvecklingsprogram.

Partnerorganisationerna är:

Partnerskapsorganisationernas urvalskriterier och urvalsprocessen

En av de mest centrala åtgärderna i Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram (2012-2015) är att utöka finansieringen av det stöd som kanaliseras genom frivilligorganisationer och att förbättra verksamhetens effektivitet.

För att verkställa denna målsättning utökas antalet organisationer som finansieras genom programstöd. Urvalskriterierna för partnerskaporganisationer har uppdaterats efter att utvecklingsminister Heidi Hautalas beslut om att utlysa en ansökningsomgång för nya partnerskaporganisationer. Ansökningstid har gått ut i november 2013. Nya partnerskaporganisationer startade att jobba i början av 2014.

pdfAnnons i HBL

pdfurvalskriterier för partnerskapsorganisationer

Anvisningar om programstöd till partnerskapsorganisationerna

Anvisningarna om programstöd till partnerskapsorganisationerna trädde i kraft vid ingången av 2011. Anvisningarna publiceras elektroniskt och kommer att uppdateras efter behov utifrån en dialog med partnerskapsorganisationerna. Eventuella ändringar  tillkännages på denna webbplats. 

pdfAnvisningar 4.6.2012

pdfurvalskriterier för partnerskapsorganisationer

pdfParnerskapavtal

pdfFörbindelse

pdfRevisor anvisningar

pdfSammandrag av documenter

pdfEtiska regler (gäller fr o m 13.11.2013)

pdfVad är nytt 4.6.2012

Kvalitetssystem

Partnerskapsorganisationerna har samarbetat om att fastställa kvaliteten på sitt utvecklingssamarbete och på innehållet i det kvalitetssystem som UM förutsätter sina anvisningar:

pdfPartnerskaporganisationernas kvalitetssystem (PDF)

Närmare information

Närmare information ger chefen för enheten för det civila samhället, Jyrki Nissilä, tel. 0295-351 205, e-post fornamn.efternamn@formin.fi  

Detta dokument

Uppdaterat 23.3.2015

Takaisin ylös