Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 26.11.2015

Kina (Peking): resemeddelande

Kina: Allmänna läget tryggt. Resor till det autonoma området Tibet kräver ett särskilt tillstånd. Även andra regionala restriktioner kan förekomma.

Finlands ambassad
Peking

Finlands generalkonsulat
Shanghai

(gäller tills annat meddelas)

Allmänt taget är det tryggt i Kina. Följ alltid de lokala myndigheternas direktiv och information. Vill man resa till Tibets autonoma område krävs specialtillstånd. Också andra regionala resebegränsningar kan förekomma. I Tibets autonoma område och i provinsen Xinjiang har tidvis förekommit oroligheter. Det är förbjudet i Kina att delta i demonstrationer utan myndigheternas tillstånd, så undvik demonstrationer och folksamlingar.

Alla utlänningar ska registrera sig på polisstationen närmast stället där de bor inom 24 timmar efter inresan till landet. Om du bor på hotell registrerar hotellet dig.

Resenärer ska ha passet eller åtminstone en kopia av sidorna med personuppgifter och visum med sig hela tiden. Det är bra att ta kopior också av andra viktiga dokument såsom kreditkort och flygbiljetter och förvara dem skilt från originalen. Om passet förkommer eller blir stulet ska du anmäla det till den närmaste lokala polisstationen; i Peking Public Security Bureau, i Shanghai PSB/Entry and Exit Bureau. Man måste ansöka om nya provisoriska pass personligen vid Finlands beskickningar i Peking eller Shanghai. Till ett nytt pass måste man ansöka om utresevisum (exit-visa) hos de kinesiska myndigheterna. Behandlingstiden är 3-5 arbetsdagar.

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan före resan. Även de som vistas längre i Kina rekommenderas lämna sina kontaktuppgifter via ovannämnda elektroniska system. Endast via detta system kan beskickningen vid behov kontakta resande eller boende inom området. Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.  

Brottsligheten

I synnerhet i Shanghai får EU-ländernas och de nordiska ländernas beskickningar regelbundet vetskap om fall, där inbjudningar till teavsmakning, massage, nattklubb, och barer eller resor med inofficiella taxibilar har kunnat leda till en ansenlig överdebitering av kreditkortet, utpressning, hot om våld eller till och med till misshandel utförd av många personer. Under de senaste månaderna har hot om våld mot resenärer och affärsmän i tvister ökat i Kina.

Fick- och väskstölder inträffar oftast på inköpsområden och caféer som är populära bland turister samt i kollektivtrafiken. Väskor kan också ryckas från förbipasserande motorcyklar. Det är bra att lämna kreditkort, större penningsummor, pass och andra värdeföremål i hotellets förvaringsbox.

Det är olagligt att utnyttja tjänster av prostituerade och att inneha eller bruka narkotika. Även khat klassificeras som narkotika. Narkotikabrott leder till stränga straff, till och med dödsstraff.

Inofficiella taxin eller skjutsar med okända personer ska undvikas. Officiella taxin är klart utmärkta. I dessa finns taxametrar samt ett taxispecifikt identifieringsnummer, som det lönar sig att komma ihåg.

Polisens allmänna nödnummer är 110. I Peking betjänar polisen på engelska på numret (010) 8401 5300.

Trafiken

Trafiken är den största faran för resenärer i Kina. Trafikkulturen i Kina avviker betydligt från den finländska. Trafiken stockas lätt beroende på det snabbt ökande antalet bilar. Trafiken är kaotisk och oförutsägbar. Fotgängare ska vara vaksamma då bilisterna inte nödvändigtvis stannar vid markerade övergångsställen och svänger till höger vid rött ljus.

Det är fullt och trångt i kollektivtrafiken. Taxina är oftast pålitliga och de har taxameter. Undvik andra än officiella taxibilar och be alltid om kvitto, så att man vid behov kan spåra bilen senare. Det är oftast lätt att få en taxi och de är förmånliga. Taxichaufförerna talar inte engelska, så man ska ha med sig en lapp där det står skrivet på kinesiska vart man är på väg. Det är också bra att alltid ha med sig en lapp med adressen där man bor skriven på kinesiska.

I städerna stockas trafiken lätt beroende på det snabbt ökande antalet bilar. På grund av att vägarna och fordonen är i så dåligt skick bör man reservera tillräckligt med tid för alla längre resor, särskilt utanför de större städerna..

Kulturbundna råd

Att ge dricks är inte obligatoriskt på kinesiska restauranger. På marknader lönar det sig att pruta. Fotografering är allmänt tillåtet, förutom när det är uttryckligen förbjudet.

Naturförhållanden

En betydande del av Kina, inklusive Peking, ligger på ett seismiskt aktivt område. En stor del av Kinas areal består av berg eller högplatåer. Små jordskalv förekommer tidvis på olika håll i landet. De flesta inträffar i landets västra och sydvästra bergstrakter, i Sichuan, Xinjiang och Yunnan.

Under vintersäsongen regnar det mycket lite och klimatet på fastlandet är mycket torrt och dammigt. Regnen infaller mest under maj-november och kan då orsaka översvämningar och jordskred på olika håll i landet. Under samma period förekommer tyfoner som för med sig kraftiga vindar och regn längs med kusten. Resenärer uppmanas att följa med väderleksrapporteringen via medierna och följa de kinesiska myndigheternas instruktioner och direktiv. Det kinesiska meteorologiska institutets nätsidor: www.cma.gov.cn/en.

Luftföroreningarna är ett stort problem i många städer, och särskilt vintertid stiger föroreningshalten på grund av tilltagande avgaser, brunkol som används till uppvärmning och andra faktorer. Luftens kvalitet är tidvis mycket dålig och kan medföra hälsoproblem. De lokala myndigheterna informerar om läget och kan uppmana folk att hålla sig inomhus. Det lönar sig att följa med situationen och ta reda på de lokala myndigheternas, finländska sakkunnigas (t.ex. Meteorologiska institutet) och mediers rapporter och bedömningar.

Hälsovården

Det är nödvändigt att ha en giltig heltäckande reseförsäkring eftersom vård på västerländsk nivå är mycket dyr i Kina och främst erbjuds av sjukhus som är i utländsk ägo.

Under 2000-talet har det förekommit ett antal allvarliga epidemier i Kina, som t.ex. sars 2003. Kina hör till den region där hälsovårdsmyndigheterna har förberett sig på att förebygga bland annat fågelinfluensa och vesikulös stomatit (hand-fot-munsjuka).

Fågelinfluensaviruset förekommer i östra och södra Kina. Hittills har sjukdomen inte smittat mellan människor. Världshälsoorganisationen WHO har inte infört några reserestriktioner i Kina. Mer information om fågelinfluensa finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Ta reda på vilka vaccin som behövs i god tid före resan. På institutets för hälsa och välfärd webbplats www.thl.fi får man nyttig information om vaccin och hälsovård på resor. Se t.ex. Matkailijan terveysopas (på finska).

Det är alltid bra att ta reda på vilka smittsamma sjukdomar som eventuellt förekommer på resmålet. Uppdaterad information om smittsamma sjukdomar finns på följande myndigheters webbsidor:

Bra att veta

  • Det allmänna nödnumret är 120 (sjuktransport m.m.).
  • Polisens nödnummer är 110.

Man måste ha ett giltigt visum när man anländer till Kina. Resenären måste själv se till att visumet är giltigt. Om du har för avsikt att besöka Hongkong från Kina behövs visum för två inresor.

Finska medborgare som anländer till flygplatserna i Peking, Shanghai, Guangzhou, Chengdu och Chongqing och är på genomresa, har rätt att uppehålla sig inom områdena Peking, Shanghai, Guangzhou, Chengdu och Chongqing i 72 timmar utan visum under vissa förutsättningar. Förutsättningarna ska man kontrollera vid Kinas ambassad. 

Om passet förkommer ska du skaffa ett s.k. exitvisum för utresan i ditt nya pass. De kinesiska myndigheterna uppger att handläggningstiden för ett utresevisum är tre-fem arbetsdagar. De kinesiska myndigheterna ansvarar för inresetillstånd och tullbestämmelser.

Mera information:

Rörelsehindrade resenärer har vanligtvis beaktats relativt väl på flygplatser och hotell. Officiellt erkänns inte sexuella minoriteters förhållanden i Kina. Det är förbjudet att inneha eld- och eggvapen. Hasardspel är förbjudna. I Kina får man inte delta i demonstrationer utan myndigheternas tillstånd. Det är förbjudet att föra ut antikviteter utan myndigheternas tillstånd. Mobiltelefoner fungerar i princip i hela landet, men det kan förekomma regionala begränsningar. Internetförbindelser är tillgängliga i städerna. I nödfall kan pengar överföras via Western Union (www.westernunion.com) eller Money Gramia (www.moneygram.com), vilka har kontor på olika håll i Kina.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter: Finlands ambassad, Peking
Embassy of Finland
Beijing Kerry Centre
Level 26, South Tower
Guanghua Lu 1, Beijing 100020
People´s Republic of China

Tel. +86-10-8519 8300
Fax: +86 10 8519 8301
E-post: sanomat.pek@formin.fi
Webbplats:  www.finland.cn
Facebook:http://www.facebook.com/embassyoffinlandinbeijing

Jour: När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Tidsskillnaden på sommaren +5 h, på vintern +6 h

Kontaktuppgifter: Finlands generalkonsulat, Shanghai
Consulate General of Finland
CITIC Square 2501-2505, 25 th floor
1168 Nanjing Xi Lu
Shanghai 200041
People´s Republic of China

Tel. +86 21 5292 9900
Fax: +86 21 5292 9880
E-post:  sanomat.sng@formin.fi
Webbplats:  www.finland.cn

Jour: När ambassaden har stängt kan man i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Tidsskillnaden på sommaren +5 h, på vintern +6 h

Närmare uppgifter om Kina: Kiinan maatiedosto (på finska)

Detta dokument

Uppdaterat 26.11.2015

Takaisin ylös