Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Publikationer, rapporter, översikter

Maailman markkinat 2006 -publikationTidningen Kauppapolitiikka innehåller aktuell information för alla som är intresserade av utrikeshandel. Tidningen finns både som tryckt och som webbaserad version. Den årliga publikationen Maailman markkinat har publiceras från år 2006.

Utrikesministeriet publicerar regelbundet den två gånger i året utkommande handelspolitiska översikten Kauppapoliittinen katsaus.

Suomen kauppapoliittinen ohjelma dvs. Finlands handelspolitiska program är en helhetspresentation som gjorts på utrikesministeriet och godkänts av statsrådet. Den behandlar förändringarna i vår handelspolitiska verksamhetsmiljö och deras inverkan pååpolitikens innehåll.

Utrikesförvaltningens egna strategi för främjande av export och internationalisering dvs. strategia viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi publicerades på våren 2005 på basen av kansallinen VKE-strategia.

Detta dokument

Sidansvarig Avdelningen för externa ekonomiska relationer

Uppdaterat 19.8.2013

Takaisin ylös