Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Den nordliga dimensionen

Bild: MEK-Image
De nordliga områdenas energifrågor samt miljöproblem i anslutning till logistik och transporter behandlas i samarbete mellan områdets länder.
De nordliga områdenas energifrågor samt miljöproblem i anslutning till logistik och transporter behandlas i samarbete mellan områdets länder.

Den nordliga dimensionen är ett samarbete mellan fyra jämlika partners, Europeiska unionen, Ryssland, Norge och Island. Geografiskt täcker den nordliga dimensionens område nordvästra Ryssland, Östersjön och Europas arktiska områden, inklusive Barentsområdet.

Syftet med den nordliga dimensionen är att genom praktiskt arbete stöda stabilitet, välfärd och hållbar utveckling inom området. Förutom det mellanstatliga samarbetet har den nordliga dimensionen även utvidgats till att gälla samarbete mellan universitet och forskningsinstitutioner samt näringslivet.

Den nordliga dimensionens partnerskapsmodell

Partnerskapsmodellen är samarbetsform för den nordliga dimensionen Det finns fyra partnerskap:

  1. miljöpartnerskapet
  2. partnerskapet för hälsa och socialt välbefinnande
  3. trafik- och logistikpartnerskapet samt
  4. kulturpartnerskapet

Andra verksamhetsformer är den nordliga dimensionens institut och den nordliga dimensionens företagsråd.

Det finns egna organ för den nordliga dimensionens politik som regelbundet möts för att diskutera utvecklingen av den nordliga dimensionen. Även partnerländernas parlamentariker möts vartannat år i Nordliga dimensionens parlamentarikerforum för att främja verksamheten.

Finansieringen av den nordliga dimensionen

EU-finansieringen som anslagits till projektverksamhet inom den nordliga dimensionens partnerskap skapar stabilitet och kontinuitet i den nordliga dimensionens samarbete. Den nordliga dimensionens finansieringsprincip är samfinansiering. Finansiering kommer förutom från de deltagande länderna också från EU:s finansieringsinstrument och -program samt från internationella finansieringsinstitut.

Takaisin ylös