Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
USA EU TTIP Handshake

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA

Förhandlingarna om ett ambitiöst transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar inleddes sommaren 2013. Finland fäster särskild uppmärksamhet vid förhandlingsprocessens öppenhet. Läs mera »
CBSS Finnish Presidency 2013-2014

Stabilitet och hållbar utveckling i Barentsregionen

Finlands ordförandeskap i Barents euroarktiska råd 2013-2015: mot en dynamisk, interaktiv och hållbar regional utveckling. Läs mera »
Kuvarulla_avoimuus

Öppenhet  

Ansvarsfullt utvecklingssamarbete förutsätter att både givarna och mottagarna kommunicerar öppet. Öppenhet minskar risken för att pengarna missbrukas och stärker god förvaltning. Läs mera >>
Innan du reser lönar det sig att läsa resemeddelandet om landet du är på väg till och beställa det till din mobil. Kom också ihåg att göra reseanmälan och ta en heltäckande reseförsäkring.

På väg utomlands?

Innan du reser lönar det sig att läsa resemeddelandet om landet du är på väg till och beställa det till din mobil. Kom också ihåg att göra reseanmälan och ta en heltäckande reseförsäkring. Läs mera »

EU-maiden liput

EU:s Rysslandssanktioner utvidgades – huvuddragen i ändringarna

Europeiska unionen har utvidgat sina sanktioner mot Ryssland med anledning av situationen i Ukraina. Läs mera om huvuddragen i utvidgningen.

Läs mera

Fartyget Cape Ray transporterade avloppsvatten till Finland som en del av kommersiella arrangemang mellan Ekokem och OPCW. Foto: US Navy

Finland spelar viktig roll i avvecklingen av kemiska vapen i Syrien

Verifikationsinstitutet för konventionen mot kemiska vapen (Verifin) analyserade som ett av fyra laboratorier valda av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) de belägg för användningen av kemiska vapen i Syrien som FN:s undersökningskommission samlat in.

Läs mera

Takaisin ylös