Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Utrikesministeriets organisation

I statsminister Juha Sipiläs regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet:

 • utrikesminister Timo Soini
 • utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka och
 • minister för nordiskt samarbete Anne Berner.

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

Utrikesministeriet är indelat i åtta avdelningar. För den politiska samordningen svarar politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen.

Fyra avdelningar är indelade efter region: Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien och avdelningen för Afrika och Mellanöstern.

De ambulerande ambassadörerna verkar på avdelningarna och är placerade i den enhet till vars region ambassadörens verksamhetsområde hör.

Vid utrikesministeriet finns dessutom en kommunikationsavdelning.

Utanför indelningen i avdelningar finns det dessutom

 • en rättstjänst
 • allmänhetstjänster
 • protokolltjänster
 • administrativa tjänster
 • en ekonomienhet
 • en enhet för intern revision 
 • en enhet för planering och forskning
 • en nationell säkerhetsmyndighet samt
 • en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet.

Till utrikesförvaltningens organisation hör utrikesministeriet och underlydande finländska beskickningar i utlandet.

Takaisin ylös