Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Strategiat, lait ja asetukset

Ulkoministeriön toimintaa ohjaavat strategiat, lait ja asetukset. Strategisen suunnittelun tulee kyetä reagoimaan muutoksiin.

Valmiutta tulee olla organisaatiorakenteen ja edustustoverkon kehittämiseen sekä määrärahojen käytön ja henkilöstöresurssien kohdentamiseen kulloistenkin painopisteiden mukaan.

Ulkoasiainhallinnon toiminnan painopisteet

Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on kansainvälisen vakauden, turvallisuuden, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen sekä oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Henkilöstöstrategia

Ulkoministeriön henkilöstöstrategian tavoitteena on

  • taata ulkoasiainhallinnolle oikein mitoitettu ja suunnattu, ammattitaitoinen, kehittyvä, motivoinut, sitoutunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö.
  • antaa suuntaviivat ministeriön henkilöstöresurssoinnin pitkän aikavälin suunnittelulle, osaamisen hallinnalle ja urasuunnittelulle.
  • Lue lisää ulkoministeriön henkilöstöstrategiasta

Lait ja asetukset

Ministeriön toimintaa säätelevät lait ja asetukset sekä ministeriön työjärjestys.

Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaukset

Ulkoministeriön tulevaisuuskatsauksia on julkaistu vuosina 2003, 2006 ja 2010 ja selvitys "Ulkoasiainhallinnon haasteet 2000-luvun alussa" annettiin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle vuonna 2001.

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa Hallintopalvelut

Päivitetty 31.12.2013

Takaisin ylös