Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Verksamhet och ekonomi

Det centrala i ministeriets verksamhet är utrikes- och säkerhetspolitiken samt ärenden som är av utrikespolitisk betydelse. Ministeriet främjar Finlands handelsekonomiska intressen, svarar för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet samt påverkar hur globaliseringen hanteras, utvecklar internationell rätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter samt sörjer för den offentliga diplomatin. Ministeriets beskickningsnät betjänar finländare och hela det finländska samhället.

Verksamhets- och ekonomiplanerna utgår från regeringsprogrammet, ministeriets strategi, förvaltningsområdets framtidsöversikt, övriga politiska regeringsdokument och riktlinjer som riskdagen har godkänt. För utrikesministeriets förvaltningsområde har satts upp mål för relevans och funktionalitet som styr verksamheten samt avgör var tyngdpunkterna förläggs och hur resurserna anvisas.

Detta dokument

Sidansvarig Ekonomienheten

Uppdaterat 7.8.2014

Takaisin ylös