Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Högskolepraktik

Högskolepraktikanter i utrikesförvaltningen

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands tar emot högskolepraktikanter för 2-3 månaders praktikperioder. Det förutsätts att de studerande får finansiering för praktiken antingen av sin läroinrättning eller av någon annan av UM godkänd instans.

Ministeriets enheter och beskickningarna skaffar i regel högskolepraktikanter genom att i slutet av året annonsera på webbplatsen Aarresaari, som är en rekryteringstjänst för akademiker. Därför bör den som vill ha en praktikplats i första hand vända sig till den som ansvarar för praktikverksamheten vid det egna universitet eller den egna läroinrättningen, och höra sig för om de har fått erbjudanden om praktikplatser av utrikesministeriet. De som har fått finansiering kan också direkt kontakta den enhet vid UM eller den beskickning som de är intresserade av.

Praktiktiden börjar inte på ett visst datum utan man kommer överens om tidsperioden, likaså om arbetsuppgifterna, direkt med den enhet eller beskickning som erbjuder praktikplatsen.

De högskolepraktikanter som får finansiering av en finsk läroinrättning erhåller den minimilön som uppfyller Folkpensionsanstaltens arbetsvillkor (1154 €/mån år 2014 och 1164,75 €/mån år 2015). Praktikunderstödet bör vara cirka 1000 €/månad. En tredje månad som helt och hållet betalas av ministeriet eller beskickningen är också möjlig.

Beskickningarna kan rekrytera utländska studerande eller finländare som studerar utomlands mot en ersättning som motsvarar nivån i stationeringslandet, om den studerande har fått finansiellt stöd eller stipendium av en utländsk läroinrättning.

Praktik vid beskickningarna som finansieras av CIMO 

Utrikesministeriet och CIMO finansierar tillsammans 30 praktikanter för de finländska beskickningarna årligen. Beskickningspraktiken pågår i 6 månader.

Närmare anvisningar om ansökningsförfarandet finns på CIMO:s webbplats.

Stipendiater

Utrikesministeriet tar också emot praktikanter som har fått stipendium direkt av en instans som godkänns av UM (s.k. allmännyttig stiftelse eller allmännyttig förening). Stipendiaterna står inte i tjänste- eller arbetsförhållande till ministeriet eller beskickningen. Det skattefria understödet bör vara kring 900 €/månad.

Exempel på högskolepraktikanters uppgifter i utrikesförvaltningen:

  • Assistera vid enhetens operativa uppgifter
  • Förbereda besök och möten
  • Delta i möten och rapportera från dem
  • Sammanställa material
  • Utarbeta promemorior
  • Utföra utredande arbete av projektnatur
  • Analysera och bedöma olika forskningsresultat

Närmare upplysningar

ger personalplanerare Pirjo Schwalenstöcker vid utrikesministeriets personalplaneringsenheten, e-post fornamn.efternamn@formin.fi, tfn +358 295 350729.

Detta dokument

Mer på internet

Sidansvarig Personalplaneringsenheten

Uppdaterat 10.11.2015

Takaisin ylös