Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Taloudelliset ulkosuhteet

Kuva: JanneM, Flickr.com, ccby 2.0

Kauppapoliittinen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina. Vaikka Maailman kauppajärjestö WTO:n toiminnan kautta voidaan saavuttaa Suomen kauppapoliittisia tavoitteita, kuuluu Suomen tavoitteisiin myös edistää EU-agendalla olevia useammanvälisiä neuvotteluja sekä kahdenvälisiä ja alueellisia vapaakauppasopimusneuvotteluja.

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintatavat suomalaisyritysten kilpailukyvyn tukemiseksi ovat muuttuneet kansainvälisten arvoketjujen hyödyntämisen, palvelukaupan ja digitalouteen liittyvien kysymysten myötä. Myös kauppapolitiikan merkitys geopolitiikan välineenä on noussut ajankohtaiseksi.

Taloudellisia ulkosuhteita koskeviin uusiin haasteisiin vastaaminen edellyttää myös toimintatapojen uudistamista. Tätä toteutetaan Team Finland –toiminnan kautta kansallisella tasolla. Samalla pyritään ennakoivalla toiminnalla vaikuttamaan EU:n kauppapoliittisiin tavoitteisiin Suomen toivomalla tavalla huomioiden yritysten kansainvälisen toiminnan muuttuva luonne.

Takaisin ylös