Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

OECD

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) on kansanvaltaisten markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, jonka päämaja sijaitsee Pariisissa.

Järjestöön kuuluu tällä hetkellä 34 jäsenmaata (2012). Järjestön yleisenä päämääränä on

  • kestävän taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen jäsenmaissa sekä
  • maailmantalouden ekspansio ja kaupan kasvu monenkeskiseltä pohjalta.

OECD:n sisältötyö tapahtuu noin 40:ssä sektorikomiteassa ja niiden alaisessa työryhmässä, puitteessa jossa hallitukset voivat vertailla politiikkakokemuksiaan, etsiä vastauksia yhteisiin ongelmiin, identifioida hyviä käytänteitä sekä koordinoida kotimaidensa ja kansainvälisiä politiikkoja.

OECD pyrkii tekemään vain sellaista sisältötyötä, jolla on vaikuttavuutta jäsenmaiden hallituksille. Se on foorumi, jossa yhdessäoppimispaine voi toimia tehokkaana houkuttimena parantaa politiikkaa ja joka tuottaa analyyttista vertailutietoa, kansainvälisesti hyväksyttäviä politiikkainstrumentteja, päätöksiä ja suosituksia aloilla joissa monenkeskinen yhteisymmärrys on välttämätöntä yksittäisille maille globalisoituneessa taloudessa menestymiseksi. Järjestö rohkaisee muitakin maita liittymään tällaisiin suosituksiin ja sopimuksiin.

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 7.6.2012

Takaisin ylös