Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Utvecklingspolitik

Foto: Pirjo-Liisa Heikkilä.

Utvecklingspolitik betyder de principer och linjedragningar enligt vilka Finland verkar för att förbättra förhållandena för utvecklingsländerna och deras invånare. Utvecklingspolitiken är en del av Finlands utrikespolitik, men inte enbart det: i utvecklingspolitiken handlar det också om verksamhet i hemlandet.

Med utvecklingspolitik avses en konsekvent verksamhet inom alla områden för internationellt samarbete och nationell politik där man påverkar utvecklingsländernas ställning.

Takaisin ylös