Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Utvecklingssamarbetet i praktiken

Finland främjar sina utvecklingspolitiska målsättningar genom finansiering och politisk påverkan. Arbetet genomförs både bilateralt och multilateralt. Det kan till exempel förverkligas av statliga aktörer, nationella och internationella frivilligorganisationer och privata företag. Olika stödformer kompletterar varandra, och gör att Finlands hjälp når ut i nästan hela världen.

Kuva: UN Photo/Marie Frechon.En representant för FN:s barnorganisation Unicef vaccinerar ett barn i Kongo mot mässling. Foto: UN Photo/Marie Frechon.

Bilateralt utvecklingssamarbete  är samarbete mellan den finska regeringen och utvecklingslandets regering. Det bilaterala samarbetet utgår från partnerlandets eget utvecklingsprogram och från en dialog länderna emellan.

Idet regionala samarbetet varierar metoderna från ett geografiskt område till ett annat. De regionala programmen skiljer sig från samarbetet med ett land då de eftersträvar regional integration och lösning av sådana problem som överskrider riksgränser.

Det multilaterala samarbetet  kanaliseras genom FN-organen och internationella utvecklingsbanker.

Europeiska unionen är tillsammans med sina medlemsländer den största biståndsgivaren i världen. EU finansierar mer än hälften av biståndet i världen. Via EU kan Finland påverka också i sådana områden för vilka våra resurser annars inte skulle räcka till. Av Finlands anslag för utvecklingssamarbete kanaliseras ungefär en femtedel genom EU. Samarbetsparter är över 160 länder, regioner eller organisationer på olika håll i världen. Största delen av pengarna ges som gåvobistånd. EU är dessutom den viktigaste handelspartnern för många utvecklingsländer.

Det civila samhällets utvecklingssamarbete kompletterar det offentliga utvecklingssamarbetet. Det utförs av finländska och internationella frivilligorganisationer, stiftelser och andra icke-statliga aktörer. En allt viktigare del av frivilligorganisationernas arbete är att stärka det civila samhället i utvecklingsländerna. Beskickningarna kan också stödja det civila samhället direkt tack vare sina anslag för lokalt samarbete.

Den privata sektorns insatser är en viktig del av Finlands utvecklingssamarbete eftersom den privata sektorns roll för utvecklingen har ökat under de senaste åren. Utvecklingsfinansiären Finnfund som ägs av finska staten är ett verktyg för privat utvecklingssamarbete, likaså programmet Finnpartnership som stödjer samarbete mellan finländska företag och utvecklingsländer.

Humanitärt bistånd ges för att rädda människoliv och lindra mänsklig nöd i krislägen. Stödet är baserat på internationell humanitär rätt och FN:s verksamhetsprinciper: opartiskhet, oberoende och neutralitet.

Takaisin ylös