Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Missä Suomi tekee kehitysyhteistyötä

Kehitysmailla on päävastuu omasta kehityksestään. Suomi tukee sellaisia maita, jotka ovat sitoutuneet kehitystulosten saavuttamiseen, osoittavat vahvaa kehitystahtoa ja voivat hyötyä Suomen osaamisesta ja vahvuuksista. Kumppanuus perustuu tuen tarpeeseen.

Kartta Suomen kehitysyhteistyöavustusten jakautuminen. Kuva: Phuoc Tran Minh.Suomen kehitysyhteistyöavustusten jakautuminen maailmanlaajuisesti. Mitä tummempi vihreä, sitä enemmän avustuksia maa vastaanottaa. Vuonna 2011 eniten apua meni Tansaniaan, Mosambikiin, Nepaliin ja Afganistaniin. Kuva: Phuoc Tran Minh.

Suomen toiminnan painopiste on Afrikan ja Aasian vähiten kehittyneissä maissa (LDC-maat).

Seitsemän pitkäaikaista kumppanimaata

Kehitysyhteistyötä keskitetään pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Suomen pitkäaikaiset kumppanimaat ovat Etiopia, Kenia, Mosambik, Nepal, Sambia ja Tansania.

Alemman keskitulon maaksi nousseen Vietnamin kanssa Suomi siirtyy asteittain muihin yhteistyön muotoihin.

Erityistä tukea hauraille valtioille

Suomi huomioi myös hauraiden valtioiden  erityistarpeet.

Suomi sitoutuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön Afganistanin kanssa ja tekee kehitysyhteistyötä Palestiinalaisalueella, Somaliassa  ja Etelä-Sudanissa.

Alueellinen yhteistyö ulottuu monien valtioiden alueelle

Alueellisen kehitysyhteistyön kautta Suomi tukee rajat ylittävien ongelmien ratkaisua latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Laajemman Euroopan aloite painottuu Keski-Aasiaan.

Eri tukimuodot täydentävät toisiaan

Erilaisten muiden tukimuotojen kuten EU-, monenkeskisen- ja kansalaisjärjestöyhteistyön kautta Suomen apu suuntautuu eri puolille maailmaa.

Takaisin ylös