Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Var bedriver Finland utvecklingssamarbete?

Det är utvecklingsländerna själva som har det främsta ansvaret för sin utveckling. Finland stödjer sådana länder som har förbundit sig att uppnå utvecklingsresultat, visar stark vilja att utvecklas och som kan dra nytta av Finlands kunskaper och särskilda kompetensområden. Partnerskapet utgår från behovet av stöd.

Kartta Suomen kehitysyhteistyöavustusten jakautuminen. Kuva: Phuoc Tran Minh.Foto: Phuoc Tran Minh.

Tyngdpunkten i Finlands verksamhet ligger på de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien.

Utvecklingssamarbetet koncentreras till Finlands långvariga partnerländer Etiopien, Kenya, Moçambique, Nepal, Zambia och Tanzania .

Vietnam har uppnått status som medelinkomstland och därför kommer vårt samarbete gradvis att övergå till andra former.

Finland beaktar också bräckliga statens specialbehov.

Finland förbinder sig till långvarigt samarbete med Afghanistan och bedriver utvecklingssamarbete i Palestinska området och Sydsudan.

För de långvariga partnerländerna gör man upp målinriktade landprogram, med utgångspunkt i ländernas egna utvecklingsplaner och riktlinjerna i Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram.

Takaisin ylös