Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Muut kehitysyhteistyön kumppanimaat

Pääkumppanimaiden lisäksi Suomi tekee yhteistyötä erityisesti hauraiden valtioiden kanssa. Muihin Suomen yhteistyömaihin kuuluvat muun muassa Afganistan, PalestiinalaisalueEtelä-SudanNicaragua ja Somalia.

Useissa Suomen yhteistyömaissa on meneillään sotilaallinen kriisi tai niissä eletään kriisin jälkitilanteessa. Näiden maiden tukeminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja kumppanuutta, jossa sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta sekä kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu koordinoidaan keskenään parhaan mahdollisen yhteisvaikutuksen aikaansaamiseksi.

Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä.YK:n pakolaisjärjestö UNHCR avustamassa maanjäristyksen jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä.

Kehitysyhteistyön muodot väkivaltaisissa kriiseissä olevissa yhteiskunnissa tulee valita tarkoin. Kriisien eri vaiheissa käytetään erilaisia menetelmiä. Kriisien jälkeisessä yhteistyössä on keskityttävä erityisesti olojen vakauttamiseen rauhanprosessia tukemalla.

Kriiseistä toipuvissa maissa Suomi keskittyy erityisesti tukemaan kriisin ratkaisemista ja vakauttamaan maan oloja. Näissä maissa Suomi voi antaa myös humanitaarista apua.

Kriisialueilla ja -maissa toimitaan tiiviissä yhteistyössä EU:n, muiden monenkeskisten toimijoiden ja toisten kahdenvälisten avunantajien kanssa.

Takaisin ylös