Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finlands representationer vid internationella organisationer

Finland har ständiga representationer vid följande internationella organisationer och samarbetsorgan:

  • Europeiska unionen (EU) i Bryssel, Europarådet (ER) i Strasbourg
  • Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Wien
  • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris
  • Förenta nationerna (FN) i New York och Genève
  • samt vid Världshandelsorganisationen (WTO)
  • och andra internationella organisationer i Genève. 

Dessutom har Finland en ständig representant vid

  • Västeuropeiska unionen (VEU) i Bryssel
  • en särskild representation vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) i Bryssel
  • en ständig representant vid FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) i Paris
  • och en ständig representant vid FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) i Wien.
Takaisin ylös