Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Finansieringen av EU:s yttre förbindelser

Med EU-medlen säkras tillgången till rent dricksvatten bland annat i Papua Nya Guinea. Foto: EUMed EU-medlen säkras tillgången till rent dricksvatten bland annat i Papua Nya Guinea. Foto: EU

Finansieringen av Europeiska unionens yttre förbindelser består av flera finansieringsinstrument som kan uppdelas i geografiska och tematiska instrument.

Finansieringen av EU:s yttre förbindelser omfattar även Europeiska utvecklingsfonden, som inte ingår i budgeten, och budgeterna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och det humanitära biståndet.

EU:s nuvarande finansieringsramar har fastställts för perioden 2006–2013. I december 2011 presenterade Europeiska kommissionen sin proposition för budgetramarna för hela finansieringen av yttre förbindelser. Förhandlingar om de fleråriga finansieringsramarna för perioden 2014–2020 pågår.

Takaisin ylös